Новини кафедри ТЕХНОЛОГІЙ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ОХОРОНИ ПРАЦІ,  НОВИНИ ФАКУЛЬТЕТІВ,  НОВИНИ ФІСЕ

Факультет інженерних систем та екології. Кафедра Технологій захисту навколишнього середовища та охорони праці.

На кафедрі Технологій захисту навколишнього середовища та охорони праці відбувся захист дисертаційної роботи PhD за освітньо-науковою програмою 101 «Екологія». Здобувачка Абу Діб Світлана Миколаївна достроково захистила роботу на тему: «Екологічна оцінка впливу інженерних лісозахисних насаджень на природно-антропогенні ландшафти». Науковий керівник: завідувачка кафедри ТЗНС та ОП, д.т.н., професор Ткаченко Тетяна Миколаївна. Захист відбувався у спеціалізованій вченій раді разового захисту ДФ 04 КНУБА. Здобувачка надала розгорнуті кваліфіковані відповіді на запитання рецензентів та опонентів. Члени ради відмітили, що дисертаційне дослідження Абу Діб Світлани Миколаївни є завершеною самостійною та ґрунтовною науковою працею.  Отримані наукові результати роботи мають велике значення для відновлення лісової зони України у післявоєнний період.

На підставі результатів відкритого голосування, спеціалізована вчена рада ДФ 04 КНУБА одноголосно проголосувала за присудження Абу Діб Світлані Миколаївні ступеня доктора філософії з галузі знань 10 «Природничі науки» за спеціальністю 101 «Екологія».  Світлана Миколаївна є сформованим науковцем з необхідним набором науково-фахових компетентностей.

Члени спеціалізованої вченої ради та колектив кафедри ТЗНС та ОП бажають Світлані Миколаївні подальших успіхів, нових досягнень у науковій роботі та відновленні України!

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram