ФЕДОРЕНКО С.В.

Федоренко Станіслав Валентинович 

Кандидат технічних наук, доцент, член Академії будівництва України, доцент  кафедри «Технологій захисту навколишнього середовища та охорони праці».  Нагороджений Подякою Київського міського голови «За багаторічну сумлінну  працю та високий професіоналізм» та Почесною грамотою Київського  міського голови «За вагомий особистий внесок у розвиток будівельної галузі  та високий професіоналізм». 

Заступник головного редактора фахового Міжнародного науково-практичного  журналу “Економіка і держава”. 

Член редакційної колегії фахового науково-практичного журналу “Агросвіт”. https://orcid.org/0000-0003-1487-6890 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=w0kyHpEAAAAJ&hl=uk fedorenko.sv@knuba.edu.ua 

fedorenko059@gmail.com

Освіта 

У 1991 р. закінчив Київський індустріальний технікум за спеціальністю  «Машини та обладнання промисловості будівельних матеріалів». У 1996  закінчив Київський державний технічний університет будівництва та  архітектури за спеціальністю «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини і обладнання». 

У 2019 році пройшов наукове стажування в Університеті Словаччини Банська Бистриця – Краків – Кошице (Scientific letters of Academic Society of Michal  Baludansky, University of Central Europe European education in the context of  sustainable development: advanced experience and global trends in Europen  Universities of Slovakia – Poland) 

Загальна інформація 

Загальний стаж 28 років. Науково-педагогічний стаж 9 років. 

У 1992 році закінчив Київський індустріальний технікум за спеціальністю  «Машини та обладнання промисловості будівельних матеріалів». У 1996 році  закінчив заочно в Київський державний університет будівництва і архітектури  за спеціальністю «Підйомно-транспорті, будівельні дорожні машини і 

обладнання». З 1992 по 1995 рік працював майстром та головним механіком  цеху по виробництву залізобетонних виробів на заводі ДБК-1, з 1995 по 1997  рік головний механік «АТЗТ «Київавтотранссервіс», з 1997 по 2002 працював  провідним та головним спеціалістом відділу механізації та енергозбереження  Державної корпорації Укравтодор, з 2002 по 2015 рік працював провідним  інженером відділу підготовки виробництва, інженером та заступником  начальника відділу охорони праці ПАТ «ДАК Автомобільні дороги України».  У 1998 році закінчив заочно аспірантуру Київського національного  університету будівництва і архітектури. У 2004 захистив дисертаційну роботу  на тему «Організація використання та оновлення парку будівельних машинна  засадах експлуатаційної надійності» та отримав диплом кандидата технічних  наук за спеціальністю 05.23.08. «Технологія та організація промислового та  цивільного будівництва». Адреса матеріалу: http://irbis nbuv.gov.ua/ASUA/0105329. У 2007 році присвоєно вчене звання доцента. 

Перелік навчальних дисциплін 

Основи охорони праці та БЖД – освітній рівень бакалавр 

Охорона праці у галузі – освітній рівень магістр 

Науково-методична робота: 

Автором в співавторстві опубліковано понад 98 наукових, методичних праць  і довідників, серед яких 2 підручника та 2 навчальних посібника, 28 монографій. 

Напрями наукової діяльності: охорона праці та економіка 

 1. Stanislav Fedorenko, LesyaVasylenko, MarynaKravchenko, YuliiaBereznytska.  Environmental management as a component of Ukraine modern economy:  Management in the conditions of martial lаw. XIX International scientific-technicfl  cjnference cjnstruction of optimized energy potential material and energy saving  technologies. Politechnika Czestochowa Universiti of Technology, 16-18 of  November 2022  
 2. Fedorenko S., Vasylenko L., Bereznytska Yu., Kravchenko M..  Environmental management as a component of Ukraine’s modern economy:  Management under the conditions of martial law. Construction of Optimized  Energy Potential (CoOEP). 2022. Vol. 11. Р. 195-202. DOI:  

10.17512/bozpe.2022.11.22. 

 1. M. Kravchenko, Y. Bereznytska, L. Vasylenko, S. Fedorenko.. Theoretical  calculation of the activity coefficients of dilute aqueous solutions taking into  account factors of electrical nature. International Conference of Young  Professionsls «GEOTERRACE-2022». European Association of Geoscientists &  Engineers. Source: Conference Proceedings, International Conference of Young 

Professionals «GeoTerrace-2022», Oct 2022, Volume 2022, р. 1 – 5. DOI:  https://doi.org/10.3997/2214-4609.2022590044 блікації 2022 

 1. «Концентрація шкідливих речовин у м. Києві» Василенко Л. О.  Березницька Ю. О. Федоренко С. В. Березний М. І. Сегеда П. Ф. Журнал  “Агросвіт” – наукове фахове видання з питань економіки ТОВ «ДКС центр».  -К; -2022 № 4 – С.56-63 http://www.agrosvit.info/pdf/4_2022/8.pdf, Google  Академія, INDEX COPERNICUS 

Публікації 2021 

 1. “Шляхи вдосконалення організації охорони праці на підприємствах, в  установах та організаціях” Федоренко С.В. Василенко Л. О. Міжнародний  науково-практичний журнал “Економіка і держава” ТОВ «ДКС центр». -К.; – 2021, №11 -С.74-78 http://www.economy.in.ua/pdf/11_2021/14.pdf, Google  Академія, INDEX COPERNICUS 
 2. «Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд» Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи та індивідуальних завдань з охорони праці для студентів будівельних спеціальностей усіх форм навчання. Друкована Київський національний університет будівництва і  

архітектури Редакційно-видавничий відділ КНУБА. 03037, Київ-37,  Повітрофлотський проспект, 31 К.; -2021.Федоренко С.В., Клімова І.В.,  Василенко Л.О., Дзюбенко В.Г., Вільсон О.Г., Кравчук В. Т. 

 1. «Охорона праці в галузі» (на прикладі будівництва). Методичні вказівки до  виконання індивідуального завдання з дисципліни „Охорона праці в галузі”  (на прикладі будівництва) для студентів усіх спеціальностей, всіх форм  навчання. КНУБА, 2021. Федоренко С.В., Клімова І.В., Дзюбенко В.Г.,  Вільсон О.Г., Кравчук В. Т. 
 2. Методичні вказівки до виконання розділу «Охорона праці» в дипломних  проектах (роботах) бакалаврів та магістрів інженерно-будівельних  спеціальностей. КНУБА, 2021. Федоренко С.В., Клімова І.В., Дзюбенко В.Г.,  Вільсон О.Г., Кравчук В. Т. 
 3. «Основи охорони праці». Методичні вказівки до виконання контрольного  завдання для студентів усіх спеціальностей, всіх форм навчання. КНУБА,  2021. 
 4. Методичні рекомендації та індивідуальні завдання до виконання  самостійних робіт з дисципліни „ Основи охорони праці ” для студентів усіх  спеціальностей і форм навчання. КНУБА, 2021. Федоренко С.В., Клімова І.В.,  Дзюбенко В.Г., Вільсон О.Г., Кравчук В. Т. 
 5. С.В. Федоренко, Л.О. Василенко,Ю.О. Березницька. Регулювання  екологічної безпеки підприємств, установ та організацій в Україні. Журнал 

“Інвестиції: практика та досвід” 2021. № 24. С. 23–30. DOI: 10.32702/2306- 6814.2021.24.23 http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=7721&i=3 

 1. Федоренко С.В., Василенко Л.О., Березницька Ю.О.. Екологічні  регулювання безпеки підприємств в Україні. Тези доповідей ІV міжнародної  науково-практичної онлайн конференції “Актуальні проблеми, пріоритетні  напрямки та стратегії розвитку України https://events.org.ua/koferencia-10-02-22/ 

Публікації 2020 

 1. Федоренко В.Г., Тимофеев, Ю.Е., Федоренко, С.В., Василенко Л.О. та  колектив авторів монографія «Економічне управління інноваціями» ТОВ «ДКС Центр» К.:-Київ, 2020 – Розділ 1.3. 2 с 111-152 ISBN 978-617-7300-54-9  http://repositary.knuba.edu.ua:8080/xmlui/handle/987654321/4522  
 2. С.В. Федоренко «Державне регулювання охорони праці на підприємствах,  в установах та організаціях». Наукова-практичний журнал “Економіка та  держава” – наукове фахове видання України з питань економіки, №10,  стор.68-72 К: «ДКС» Центр», 2020, (SIS, Google Scholar)  http://www.economy.in.ua/?n=10&y=2020 
 3. Василенко Л.О., Василенко О.А., Федоренко С.В., Березницька Ю.О.  Теоретичні засади математичного моделювання процесу очищення стічних  вод гальванічних виробництв Київський національний університет  будівництва і архітектури 31, Повітрофлотський пр., м. Київ, Україна, 03037  Conference proceedings International scientific-practical conference of young  scientists Building master class Kyiv National University of Construction and  Architecture Ukraine. Kyiv. Povitroflotskyi av31.25-26 November 2020 
 4. Василенко Л.О., Василенко О.А., Федоренко С.В., Березницька Ю.О.  Теоретичні засади математичного моделювання процесу очищення стічних  вод гальванічних виробництв Київський національний університет  будівництва і архітектури 31, Повітрофлотський пр., м. Київ, Україна, 03037  Conference proceedings International scientific-practical conference of young  scientists Building master class Kyiv National University of Construction and  Architecture Ukraine. Kyiv. Povitroflotskyi av31.25-26 November 2020 

Публікації 2019 

 1. Федоренко, В.Г., Рижакова, Г.М., Федоренко, С.В.; Куліков, П.М.  Василенко, Л.О., Жукова, О.Г. та колектив авторів. Монографія «Управління  підприємством: засади та окремі функції в сучасних умовах». ТОВ «ДКС  Центр» К.:, 2019. Розділ 3.4, додаток В. – С. 99 – 116; 377 – 378. ISBN 978-617- 7300-45-7 http://repositary.knuba.edu.ua:8080/xmlui/handle/987654321/3565  
 2. Федоренко С.В., Пясківська М.С. «Ринок праці та соціально-економічна  політика в Україні». Scientific letters of Academic Society of Michal Baludansky, 

ISSN 1338-9432 7 2/2019 Joumal published by Academic Society of Michal  Baludansky, Yumenska 16,04011 Kosice,Slovakia tel.:+421(0)903275823,e mail:journal@asmiba.sk.172-180p http://repositary.knuba.edu.ua/ 

 1. Федоренко, В.Г.; Куліков, П. М.; Тімофєєв, Ю.Е.; Рижакова, Г.М.;  Федоренко С.В. та колектив авторів. Монографія «Інвестиційно-інноваційний  розвиток підприємницької діяльності в Україні ТОВ «ДКС Центр» К.:-2019  430с розділ 4(п.4.3), розділ 8(п.8.2) ISBN 978-617-7300-41-9  http://repositary.knuba.edu.ua:8080/xmlui/handle/987654321/3261
 2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 94941 від 23.12.2019.  Монографія «Інвестування в Україні в умовах глобалізації». 
 3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 94943 від 23.12.2019.  Монографія «Економічна безпека України». 
 4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 94944 від 23.12.2019.  Монографія «Економіка України в глобальному і внутрішньому вимірі». 
 5. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 94946 від 23.12.2019.  Монографія «Ukraine in the global economy». 
 6. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 94947 від 23.12.2019.  Монографія «Economic processes in safety measurment». 

Публікації 2018 

 1. Федоренко С.В. та колектив авторів «Оптимальні методи управління  будівельною організацією комбінатного типу». Міжнародний науково практичний журнал “Економіка і держава” -К.; – 2018, №6 -С.60-64. (SIS,  Google Scholar), http://www.economy.in.ua/?n=6&y=2018 
 2. A.Vasylenko, L.Vasylenko, S. Fedorenko, O. Zhukova , A. Honcharenko  Estimation of water ecosystem structural-functional changes as a result of climate  changeshttp://www.agrosvit.info/ Журнал “Агросвіт” – наукове фахове видання з питань економіки 2018.- Вип.22.-с10-16 (SIS, Google Scholar) Дніпровський державний агро-економічний університет, видавництво ТОВ “ДКС центр”  ISSN 2306-6792 http://www.agrosvit.info/?n=22&y=2018  
 3. Федоренко, В. Г.;Федоренко С.В. Курко, М. Н.; Куліков, П. М.; Тугай, О.  А.; Рижакова, Г. М; Василенко, Л. О. та колектив авторів. Монографія  «Теоретико-методичні засади інноваційно-інвестиційної діяльності в  Україні» ТОВ «ДКС Центр» К.:-2018 442с, розділи 6.2, 9,10, додаток Г (С  241-243, 326-330, 436-441)  

http://repositary.knuba.edu.ua:8080/xmlui/handle/987654321/4509 ISBN 978-617- 7300-28-0 

 1. Федоренко С.В. та колектив авторів. «Шляхи і ефективні методи  раціонального управління та розвитку будівельної організації». Міжнародний 

науково-практичний журнал “Економіка і держава” -К.; – 2018, №9 -С.39-44.  (SIS, Google Scholar) http://www.economy.in.ua/?n=9&y=2018 

5. Федоренко С.В. та колектив авторів. «Боротьба з корозією металів  екологічно чистими засобами». Міжнародний науково-практичний журнал  “Економіка і держава” -К.; – 2018, №10 -С.63-68. (SIS, Google Scholar),  http://www.economy.in.ua/?n=10&y=2018

Сертифікати, стажування

Федоренко
Федоренко 2

прос. Повітрофлотський 31, 03037, Київ; кімната 247
Тел.: +38 (044) 241-54-91
E-mail: fedorenko059@gmail.com 

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram