Фізичне виховання і психологія спорту

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І ПСИХОЛОГІЯ СПОРТУ

Галузь знань

01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність

017 Фізична культура і спорт

Освітня програма

Фізичне виховання і психологія спорту

Освітній ступінь

Магістр

Умови вступу

 • ЄВІ та творчий конкурс
 • Приймаються результати ЄВІ 2023 або 2024 року

Вартість навчання

 • Денна: 25 000 грн.
 • Заочна: 20 000 грн.
* Вартість вказана за семестр навчання за контрактом в 2024/2025 навчального року
 •  

Короткий опис програми

Ціллю ОПП «Фізичне виховання і психологія спорту» другого (магістерського) рівня полягають у підготовці висококваліфікованих фахівців, здатних розв’язувати задачі і практичні проблеми інноваційного та наукового характеру в процесі психологічного супроводу під час підготовки професіоналів у сфері фізичного виховання і спорту.

Унікальність ОПП полягає в тому, що вона єдина в Україні, яка полягає в інтеграції фізичних активності та психологічних аспектів, що поєднує комплексний та системний підхід до методів, засобів психологічного супроводу в процесі підготовки професіоналів в сфері фізичного виховання і спорту.

Особливість програми – є здатність застосовувати сучасні технології для психологічного супроводу спортсменів, роботи з їхнім оточенням, у тому числі спортсменів-інвалідів, а також для спортсменів, що повернулися для адаптації у суспільний світ після участі у бойових діях та роботи на окупованих територіях для покращення і відновлення психоемоційного здоров’я.  

Програма базується на поглибленому вивченні різних психолого-педагогічних методів, технік, оцінки методів проведення аналізу, а саме визначення психоемоційного стану спортсмена, тренерського складу, його близького оточення для подальшої роботи і надання відповідних рекомендацій, впровадження відповідних компетенцій в робочому процесі у сфері фізичного виховання і спорту.

Переваги програми

 • Високий рівень матеріально-технічної, освітньої та спортивної бази, включаючи «Центр студентської Олімпійської підготовки». Стан навчальних та фізкультурно-спортивних приміщень відповідає санітарно-технічними вимогам.
 • Можливість навчатися і продовжувати спортивну кар’єру.
 • Науково-педагогічні працівники, які забезпечують освітньо-професійну програму повністю відповідають профілю і напряму дисциплін, мають необхідний стаж педагогічної та практичної роботи. В процесі реалізації освітнього процесу залучаються спеціалісти з досвідом науково-дослідницької, управлінської, інноваційної та інших видів робіт за фахом.
 • Змішана форма навчання
 • Можливість приймати участь у міжнародних програмах обміну та стажування
 • Можливість брати участь у міжнародних науково-практичних конференціях, круглих столів тощо.
 • Достатній обсяг практичної підготовки (2 види практик виробничо-педагогічна практика за професійним спрямуванням та переддипломна практика)
 • Програма повністю забезпечена науково-методичними комплектами з усіх навчальних компонентів (навчальних дисциплін, практик), наявність яких представлена в модульному середовищі освітнього процесу університету.
 • Перспективність подальшого навчання в аспірантурі за освітньо-науковою програмою «Фізична культура і спорт на захисті України».

Можливість навчання та стажування за кордоном

За програмою така можливість передбачена.

Основні дисципліни фахової підготовки

Професійна іноземна мова, Методологія та методи науково-педагогічної діяльності, Професійна майстерність тренера, Спортивна підготовка в екстримальних умовах зовнішнього середовища, Теорія і методика викладання ФВ у ЗВО, Основи психогігієни у ФВіС, Основи психодіагностики у ФВіС, Психологічний супровід у ФВіС, Виробничo-педагогічна практика за професійним спрямуванням, Переддипломна практика та ін.

Посади, які можуть обіймати випускники

Після закінчення навчання за освітньо-професійною програмою «Фізичне виховання і психологія спорту» випускник може обіймати посади, кваліфікаційні вимоги яких передбачають наявність кваліфікації магістра з фізичної культури і спорту, яка дозволяє виконувати професійну роботу, зазначену в ДК 003:2010:

2310 Викладач ЗВО;

2351.2 – Консультант з питань здорового способу життя;

3475 – Тренер-викладач з виду спорту (федерації, збірної чи клубної команди, спортивної школи та ін.);

3475 – Тренер з виду спорту (федерації, збірної чи клубної команди, спортивної школи, секції тощо).

Установи-партнери

Національний університет біоресурсів і природокористування України (НУБІП), Військовий інститут танкових військ національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,  Всеукраїнський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»,

ДЮФК «Титан» в м. Києві, Федерація рафтингу України, ДЮФШ “Динамо” в м. Києві, СДЮСШ “Зміна” в м. Києві та ін.

Контактна інформація

АДРЕСА ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ
vstup.knuba.edu.ua

E-mail: pk@knuba.edu.ua

03037, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 31, кімн.122,

моб.: +38 097 332 10 68 (telegram, viber)

тел.: +38(044) 245 46 90;

Телеграм канал Вступ КНУБА 2023 https://t.me/vstup_knuba

З питань навчання на умовах контракту: кім. 217, 225, тел. +38(044) 241-55-20

Admission to study for international students

Phone : +38(044) 241-55-22, +38(044) 245-48-58, Phone/fax: +38(044) 2484901

E-mail: knubavmz@ukr.net

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram