Фізичне виховання і спорт

Фізичне виховання і спорт

Галузь знань

01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність

017 Фізична культура і спорт

Освітня програма

Фізичне виховання і спорт

Освітній ступінь

Бакалавр

Предмети НМТ 2022-2024 року

 • Українська мова
 • Математика
 • Історія України
 • Іноземна мова або біологія, або фізика, або хімія, або українська література, або географія
 • Творчий конкурс (конкурс фізичних здібностей)

Вартість навчання

 • Денна: 20 000 грн.
 • Заочна: 15 000 грн.
 • Дистанційна
* Вартість вказана за семестр навчання за контрактом в 2024/2025 навчального року
 •  

При вступі на місця державного замовлення абітурієнт надає мотиваційний лист та результати національного мультипредметного тесту 2022-2023 р.р. або сертифікат ЗНО 2020-2021 р.р.

При вступі на навчання за контрактом абітурієнт надає лише мотиваційний лист

Короткий опис програми

Програма передбачає підготовку фахівців, спроможних застосовувати сучасні засоби і методи фізичної культури і спорту, впроваджувати нові види рухової активності, шукати інноваційні підходи в практичній діяльності.

Програма спрямована на тренерську роботу зі спортсменами в обраному виді спорту; на педагогічну роботу з дітьми різного шкільного віку; фізкультурно-оздоровчу роботу з особами різного віку, статі і рівня фізичної підготовленості.

Програма складається з трьох основних напрямків: тренерський: теорія і методика спортивної підготовки / професійно-педагогічне удосконалення в обраному виді спорту; педагогічний: теорія і методика фізичного виховання / методика викладання різних видів спорту; медико-біологічний супровід під час тренувального та змагального процесу. Кожен з напрямків має послідовну практичну реалізацію за наступними видами практик: навчально-ознайомчої, спортивно-масової, педагогічної, виробничої (тренерської).

Переваги програми

✓ Високий рівень матеріально-технічної, освітньої та спортивної бази, включаючи «Центр студентської Олімпійської підготовки». Стан навчальних та фізкультурно-спортивних приміщень відповідає санітарно-технічними вимогам.

✓ Можливість навчатися і продовжувати спортивну кар’єру.

✓ Науково-педагогічні працівники, які забезпечують освітньо-професійну програму повністю відповідають профілю і напряму дисциплін, мають необхідний стаж педагогічної та практичної роботи. В процесі реалізації освітнього процесу залучаються спеціалісти з досвідом науково-дослідницької, управлінської, інноваційної та інших видів робіт за фахом.

✓ Змішана форма навчання

✓ Можливість брати участь у міжнародних програмах обміну та стажування

✓ Достатній обсяг практичної підготовки (4 види практик спортивного, педагогічного та оздоровчого спрямування)

✓ Програма повністю забезпечена науково-методичними комплектами з усіх навчальних компонентів (навчальних дисциплін, практик), наявність яких представлена в модульному середовищі освітнього процесу університету.

✓ Перспективність подальшого навчання в магістратурі за освітньо_професійною програмою «Фізичне виховання і психологія спорту».

Можливість навчання та стажування за кордоном

За програмою така можливість передбачена.

Основні дисципліни фахової підготовки

Теорія спорту, Біомеханіка з основами спортивної метрології, Олімпійський, професійний і адаптивний спорт, Гігієна фізичного виховання і спорту, Анатомія людини і спортивна морфологія, Фізіологія людини і спорту, Фізичне виховання з елементами етнічної культури, Спортивне та оздоровче харчування, Організація спортивно-масової роботи, Теорія і методика фізичного виховання, Теорія і методика спортивної підготовки, Силовий та оздоровчий фітнес, Біохімія та біохімічні основи фізичного виховання і спорту, Види спорту з методикою викладання, Психологія фізичного виховання і спорту, Рекреація у фізичній культурі і спорті, Спортивні споруди та тренажерне обладнання, Професійно-педагогічне удосконалення за обраним видом спорту, Адаптивне фізичне виховання, Спортивна медицина з основами долікарської допомоги у невідкладних станах та ін.

Крім обов′язкових дисциплін програмою передбачені вибіркові обсягом 60 кредитів, зокрема: Ментальний фітнес, Основи самозахисту, Масаж, фізичне виховання у спеціальній медичній групі, Інноваційні технології у ФВіС, Нетрадиційні види спорту, Авторські оздоровчі методики, Основи професійно-прикладної фізичної підготовки, Основи арбітражу з видів спорту, Види спорту для захисту України.

Посади, які можуть обіймати випускники

Після закінчення навчання за освітньо-професійною програмою «Фізичне виховання і спорт» випускник може обіймати посади, кваліфікаційні вимоги яких передбачають наявність кваліфікації бакалавра фізичної культури і спорту у суб’єктах господарювання, що здійснюють наступні види економічної діяльності (за КВЕД ДК 11 009:2010):

 • 85.31 Загальна середня освіта;
 • 85.51 Освіта у сфері спорту та відпочинку;
 • 93.11 Функціонування спортивних споруд;
 • 93.12 Діяльність спортивних клубів;
 • 93.13 Діяльність фітнес-центрів;
 • 93.19 Інша діяльність у сфері спорту.
 • Випускник отримує кваліфікацію, яка дозволяє виконувати професійну роботу, зазначену в ДК 003:2010:
 • 3475 – Тренер з виду спорту (федерації, збірної чи клубної команди,
 • спортивної школи, секції тощо); Тренер-методист; Інструктор_методист з фізичної культури та спорту; Інструктор-методист
 • тренажерного комплексу (залу)

Установи-партнери

Національний університет біоресурсів і природокористування України (НУБІП), Військовий інститут танкових військ національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Всеукраїнський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», ДЮФК «Титан» в м. Києві, Федерація рафтингу України, ДЮФШ “Динамо” в м. Києві, СДЮСШ “Зміна” в м. Києві та ін.

Контактна інформація

АДРЕСА ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ
vstup.knuba.edu.ua

E-mail: pk@knuba.edu.ua

03037, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 31, кімн.122,

моб.: +38 097 332 10 68 (telegram, viber)

тел.: +38(044) 245 46 90;

Телеграм канал Вступ КНУБА 2023 https://t.me/vstup_knuba

З питань навчання на умовах контракту: кім. 217, 225, тел. +38(044) 241-55-20

Admission to study for international students

Phone : +38(044) 241-55-22, +38(044) 245-48-58, Phone/fax: +38(044) 2484901

E-mail: knubavmz@ukr.net

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram