Гарант ОНП (PHD) спеціальність 051 Економіка

Загальні відомості про гаранта освітньо-наукової програми доктора філософії за спеціальністю 051 «Економіка», галузі знань: 05 «Соціальні і поведінкові науки», рівень вищої освіти: третій

Бєлєнкова Ольга Юріївна – доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки будівництва Київського національного університету будівництва і архітектури.

Стаж педагогічної роботи складає 16 років. У 2020 році захистила докторську дисертацію на тему «Імперативи сталого розвитку в системі забезпечення стратегічної конкурентоспроможності будівельних підприємств: теорія, методологія, практика” за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Вчене звання доцента кафедри економіки будівництва КНУБА присвоєне у 2012 році, атестат доцента 12 ДЦ № 024421 від 01.06.2011 р.р.

З 2001 р. проводить наукові дослідження з питань економіки будівництва, вартісного інжинірингу, цифрової трансформації та сталого розвитку будівельних підприємств, економічної циклічності тощо публікує наукові статті та доповіді на конференціях.

Має досвід практичної діяльності за фахом: 2011-2012 рр. працювала інженером із проєктно-кошторисної роботи ТОВ «Техенерготрейд», у 2013-2016 рр. провідним науковим співробітником відділу економіки, управління та організації будівництва ДП «НДІБВ», у 2017-2019 рр. – у ТОВ Інститут «УкрНДІпроектреставрація»

Приймала участь у наступних проектах:

  1. ДСТУ-Н Б А.3.1-33:2015 Настанова щодо підготовки та складання договорів підряду на виконання проектно-вишукувальних та будівельних робіт ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ (у співавторстві). Введено в дію з 01.10.2016 р. 18 с. http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=63686

  2. Енергоефективність в муніципальному секторі. Навчальний посібник для посадових осіб місцевого самоврядування /А.Максимов, І.Вахович, Т.Гутніченко, П.Бабічева, Н.Вакуленко, Н.Ігольнікова, Т.Цифра, О.Молодід, О.Молодід, О.Бєлєнкова, Ю.Ячменьова, Ю.Дорошук, А.Скрипник, А.Ваколюк, В.Бойко, М.Сегедій, Д.Вахович/ Асоціація міст України – К., ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ВІ ЕН ЕЙ»,2015. –184 с. У рамках Проекту USAID ДІАЛОГ, який впроваджується Асоціацією міст України https://enefcities.org.ua/upload/files/3energoefweb%281%29.pdf

  3. Участь у науково-дослідній роботі «Розробка укрупнених показників вартості будівництва мереж теплопостачання підприємств, що провадять діяльність у сфері транспортування теплової енергії, для підготовки пропозицій щодо змін до Методики оцінки активів суб’єктів природних монополій, суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії, затвердженої наказом Фонду державного майна України від 12 березня 2013 року № 293, за цінами станом на 01 травня 2017 року» (у співавторстві) тощо.

Приймала участь у роботі спеціалізованої вченої ради К26.056.10 КНУБА за науковою спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Автор більше ніж 90 публікацій, у тому числі сім монографій, три навчальних посібника. Є членом трьох редакційних колегій фахових збірників: “Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин” КНУБА; науково-технічного журналу «Нові технології в будівництві» ДП НДІБВ; міжвідомчого науково-технічного збірнику «Будівельне виробництво» ДП НДІБВ.

Контакти: (067)447-38-58, bielienkova.oiu@knuba.edu.ua

Наказ про затвердження гарантів освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів на всіх рівнях вищої освіти в КНУБА (наказ від 25.02.2021 N 59)

Документи що підтверджують кваліфікацію гаранта ОНП та проходження стажування

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram