Геодезія та землеустрій (PhD)

Геоінформаційні системи і технології

Галузь знань

19 Архітектура та будівництво

Спеціальність

193 Геодезія та землеустрій

Освітня програма

Геодезія та землеустрій

Освітній ступінь

Доктор філософії

Умови вступу

Вартість навчання

  •  

Короткий опис програми

Метою освітньо-наукова програма «193 “Геодезія та землеустрій” в галузі знань 19 “Архітектура та будівництва” спеціальності 193 “Геодезія та землеустрій”, третього освітньо-наукового рівня є підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних, інтегрованих у європейський та світовий науково-освітній простір фахівців ступеня доктора філософії в галузі «Архітектура та будівництво» за спеціальністю “Геодезія та землеустрій”, які володіють необхідними компетентностями та набувають в процесі навчання програмних результатів для здійснення самостійної науково-дослідницької, науково-організаційної, педагогічно-організаційної та практичної діяльності у сфері національної інфраструктури геопросторових даних, топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного контролю за використанням та охороною земель усіх категорій і форм власності, містобудівної діяльності архітектури будівель і споруд та викладацької роботи у закладах вищої освіти.

Переваги програми

  • міждисциплінарний підхід до підготовки здобувачів, який поєднує технологічні, геоінформаційні, просторово-планувальні, екологічні, економічні та правові аспекти досліджень взаємозв’язків та змін у просторі і часі природних об’єктів, будівель і споруд, інших штучних об’єктів місцевості на трьох профільних кафедрах: кафедри геоінформатики і фотограмметрії, кафедри інженерної геодезії і кафедри землеустрою і кадастру
  • тісний зв’язок з Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру і Науково-дослідним інститутом геодезії і картографії, Науково-виробничий інститут геометричних, механічних та віброакустичних вимірювань та оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки
  • можливість продовжувати освіту на четвертому (доктора наук) рівні вищої освіти, підвищувати кваліфікацію в університеті
  • поєднання теорії і практики забезпечується потужною лабораторною базою для випробування всіх технологічних схем та методів виробництва, оновлення, оброблення, зберігання, оприлюднення, використання геопросторових даних, вкючаючи ГНСС – приймачі, дрони, Lidar та 3-D сканери, Геоінформаційні системи системи ArcGIS, QGIS бази даних GBD, PostgreSQL і PostGIS, картографічні вебтехнології (Web Mapping Technologies), мобільні картографічні системи Mobile GIS, машинне навчання ML, штучний інтелект (AI), хмарні технології Cloud GIS опрацювання великих обсягів даних Big Data ,
  • можливість продовжувати освіту на четвертому(доктора наук) рівні вищої освіти, підвищувати кваліфікацію та отримувати додаткову післядипломну освіту , брати участь в освітніх програмах та дослідницьких грантах і стипендіях, що містять додаткові освітні компоненти.

Можливість навчання та стажування за кордоном

University of Applied Sciences. The Institute for Applied Photogrammetry and Geomatics (Germany)

Університет PLUS (Paris Lodron University of Salzburg) за програмою «Erasmus+» 

Основні дисципліни фахової підготовки

Крім обов′язкових дисциплін програмою передбачено вибіркові дисципліни, які включають методи інтелектуального аналізу геопросторових даних, інформаційні технології семантичної інтеграції геопросторових даних, числові методи в геоінформаційному моделюванні, просторово-планувальні аспекти оптимізації землекористування, тенденції розвитку кадастрових систем, соціально-екологічні проблеми,.координатно- часове забезпечення геодезичних досліджень

Посади, які можуть обіймати випускники

Випускники аспірантури мають перспективи працевлаштування у закладах вищої освіти, та наукових установах України і Європи: молодший науковий співробітник, науковий співробітник, науковий співробітник-консультант, викладач вищого навчального закладу, в органах державної влади та органах місцевого самоврядування та в організаціях і підприємствах геодезичної та землевпорядної галузях України, згідно Національного  класифікатора  України (Класифікатор професій №64 (ДК 003:2010).

Установи-партнери

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру, Науково-дослідний інститут геодезії і картографії, Науково-виробничий інститут геометричних, механічних та віброакустичних вимірювань та оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки, Науково-дослідний інститут будівельного виробництва, ПрАТ “ЕСОММСо, Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «ТВІС», Приватне акціонерне  товариство “Систем Солюшнс”

Контактна інформація

АДРЕСА ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ
vstup.knuba.edu.ua

E-mail: pk@knuba.edu.ua

03037, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 31, кімн.122,

моб.: +38 097 332 10 68 (telegram, viber)

тел.: +38(044) 245 46 90;

Телеграм канал Вступ КНУБА 2023 https://t.me/vstup_knuba

З питань навчання на умовах контракту: кім. 217, 225, тел. +38(044) 241-55-20

Admission to study for international students

Phone : +38(044) 241-55-22, +38(044) 245-48-58, Phone/fax: +38(044) 2484901

E-mail: knubavmz@ukr.net

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram