Геоінформаційні системи і технології

Геоінформаційні системи і технології

Галузь знань

19 Архітектура та будівництво

Спеціальність

193 Геодезія та землеустрій

Освітня програма

Геоінформаційні системи і технології

Освітній ступінь

Бакалавр

Предмети НМТ 2022 - 2024

 • Українська мова (0,3)
 • Математика (0,5)
 • Історія України (0,2)
 • Іноземна мова (0,25) або біологія (0,2), або фізика (0,5), або хімія (0,2), або українська література (0,2), або географія (0,2)

Сертифікат ЗНО 2021 року

Вартість навчання

 • Денна: 22 000 грн.
 • Заочна: 13  200 грн.
 •  
* Вартість вказана за семестр навчання за контрактом в 2023/2024 навчального року
 •  

Короткий опис програми

Підготовка кваліфікованих кадрів в галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» спеціальності
193 «Геодезія та землеустрій» має на меті забезпечити теоретичну та практичну фахову підготовку, формування і розвиток програмних компетентностей для виконання професійних завдань та обов’язків прикладного характеру в сфері національної інфраструктури геопросторових даних, топографо-геодезичного і картографічного виробництва, державних кадастрів та реєстрів із широким доступом до працевлаштування; підготувати студентів із особливим інтересом до певних розділів геодезії та землеустрою для подальшого навчання. Освітньо-професійна програма бакалавра із геодезії та землеустрою, має прикладну орієнтацію фахівця з геоінформаційних систем і технологій. Програма базується на загальновідомих наукових результатах із врахуванням сучасного стану в галузі геодезії, картографії та землеустрою орієнтує на актуальні питання геоінформаційних систем і технологій, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра.

Переваги програми

 • ОПП орієнтована на формування і розвиток програмних компетентностей здобувачів для виконання професійних завдань та обов’язків у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, розвитку національної інфраструктури геопросторових даних в центральних органах виконавчої влади і органах місцевого самоврядування, в державних і приватних підприємствах, що розробляють та впроваджують геоінформаційні системи та вимагають знань із геодезії, землеустрою та геоінформатики

Можливість навчання та стажування за кордоном

University of Applied Sciences. The Institute for Applied Photogrammetry and Geomatics (Germany)

Університет PLUS (Paris Lodron University of Salzburg) за програмою «Erasmus+» 

Основні дисципліни фахової підготовки

Фахова іноземна мова, Вступ до фаху, Основи геодезії , Основи картографії, Геодезія, Основи геоінформатики, Основи землеустрою і кадастру , Глобальні навігаційні супутникові системи, Технології фотограмметричних знімань, Вища геодезія, Основи фотограмметрії, Прикладне програмування в ГІС, Математичне оброблення результатів геодезичних вимірювань, Інструментальні ГІС, Основи баз даних, WEB-картографування, Інженерні конструкції та споруди, Організація, управління та планування топографо-геодезичного виробництва, Інфраструктура просторових даних, Математичні методи і моделі, Інженерна геодезія, Навчальна практика з геодезії, Навчально-виробнича практика.

Крім обов′язкових дисциплін програмою передбачено вибіркові блоки обсягом 60 кредитів:  Основи дистанційного зондування, Геодезичні прилади, Програмні комплекси інженерних розрахунків, Технології цифрової фотограмметрії, Земельне право, Просторовий розвиток територіальних громад, Обмеження використання земель, Інвестиційний аналіз, Інженерна геодезія, Оцінка нерухомості, Оброблення результатів лідарних знімань, Основи системотехніки.

Посади, які можуть обіймати випускники

Відповідно до Класифікатора професій (ДК 003:2010):

Адміністратор бази (гео) даних, Адміністратор (гео) системи, Аерофотогеодезист, Аерофотозйомник, Викладач професійно-технічного навчального закладу, Замірник на топографо-геодезичних і маркшейдерських роботах, Зберігач фондів (геофондів), Інженер-землевпорядник, Інженер з відтворення природних екосистем, Інженер з інвентаризації нерухомого майна, Інженер з технічного нагляду (будівництво), Інженер з природокористування, Інспектор з інвентаризації, Картограф, Картограф-укладач, Лаборант (галузі техніки), Лаборант наукового підрозділу (інші сфери (галузі) наукових досліджень), Редактор карт, Редактор карт технічний, Технік (природознавчі науки), Технік-аерофотограметрист, Технік-геодезист, Технік-землевпорядник, Технік-картограф, Технік-маркшейдер, Технік-програміст (геозадачі), Технік-топограф, Технік-топограф кадастровий, Технік-фотограмметрист, Фахівець з геосистемного моніторингу навколишнього середовища, Фахівець з дистанційного зондування землі та аерокосмічного моніторингу, Фотограмметрист, Юстирувальник (оптико-електронних, навігаційних геодезичних приладів)

Відповідно до міжнародного стандарту класифікації професій International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08):

Cartographers and Surveyors; Cadastral Surveyor; Land Surveyor

Установи-партнери

 • Міністерство аграрної політики і продовольства України
 • Міністерства культури та інформаційної політики України
 • Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру
 • Громадська спілка “Українське товариство геодезії і картографії’
 • Державне підприємство “Науково-дослідний інститут геодезії і картографії”
 • Державне підприємство “Українське державне аеро-геодезичне підприємство”
 • USAID
 • ТОВ “ТВІС”
 • ТОВ “Геонікс”
 • ПрАТ “Систем Солюшнс”
 • ПрАТ “ЕСОММСо”
 • ТОВ “КАЙЛАС АЕРО/ГІС технології”
 • ТОВ “ЕЛНАВ”
 • ТОВ “Діджі Флай”
 • ТОВ “SoftPro”
 • ТОВ “SPM3D
 • ЗВО України, що здійснюють підготовку фахівців спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій»
 • University of Applied Sciences. The Institute for Applied Photogrammetry and Geomatics (Germany)
 • Університет PLUS (Paris Lodron University of Salzburg)

Контактна інформація

АДРЕСА ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ
vstup.knuba.edu.ua

E-mail: pk@knuba.edu.ua

03037, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 31, кімн.122,

моб.: +38 097 332 10 68 (telegram, viber)

тел.: +38(044) 245 46 90;

Телеграм канал Вступ КНУБА 2023 https://t.me/vstup_knuba

З питань навчання на умовах контракту: кім. 217, 225, тел. +38(044) 241-55-20

Admission to study for international students

Phone : +38(044) 241-55-22, +38(044) 245-48-58, Phone/fax: +38(044) 2484901

E-mail: knubavmz@ukr.net

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram