Геоінформаційні системи і технології (магістр)

Геоінформаційні системи і технології

Галузь знань

19 Архітектура та будівництво

Спеціальність

193 Геодезія та землеустрій

Освітня програма

Геоінформаційні системи і технології

Освітній ступінь

Магістр

Умови вступу

 • ЄВІ + фаховий іспит
 • Приймаються результати ЄВІ 2023 або 2024 року

Вартість навчання

 • Денна: 21 000 грн.
 • Заочна: 17  600 грн.
 •  
* Вартість вказана за семестр навчання за контрактом в 2023/2024 навчального року
 •  

Короткий опис програми

Освітня програма «Геоінформаційні системи і технології» має на меті формування компетентностей, здобуття поглиблених теоретичних знань і практичних навичок, необхідних для виконання завдань інноваційного характеру в науково-дослідній, проєктній, педагогічній та управлінській діяльності в сфері геодезії та землеустрою, що пов’язана з процесами розвитку національної інфраструктури геопросторових даних, топографо-геодезичного виробництва, землеустроєм, просторовим планування і управлінням територіями та передбачає застосування сучасних геоінформаційних технологій отримання, опрацювання та аналізу геопросторових даних про територію.

Переваги програми

 • високий рівень професійної підготовки, котрий традиційно надається в університеті;
 • можливість успішної подальшої професійної та наукової кар’єри фахівця у багатьох сферах широкого використання сучасних геоінформаційних систем і технологій в професійній та науковій діяльності в геодезії, картографії, землеустрої, кадастрі, системах планування та управління територіями, транспортно-навігаційних системах та логістики;
 • поєднання теорії і практики забезпечується потужною лабораторною базою із сучасними приладами топографо-геодезичних знімань: GPS-приймачі, електронні тахеометри, пристрої для наземного лазерного сканування та безпілотні літальні апарати;
 • отримання навиків практичної роботи із сучасним цифровим фотограмметричним обладнанням та спеціалізованим програмним забезпеченням опрацювання даних дистанційного зондування Землі, аналізу космічних знімків та геоінформаційних систем: ArcGIS (ArcMap), Digitals, Agisoft PhotoScan Pro, Planar, QGIS, система керування базами геопросторових даних PostgreSQL/PostGIS;
 • перспективи: широкий вибір вакансій на ринку праці в геодезії, картографії, землеустрої, кадастрі, системах планування та управління територіями;
 • можливість подальшого навчання в аспірантурі університету за освітньо-науковою програмою підготовки здобувачів третього рівня вищої освіти – доктора філософії зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій»

Можливість навчання та стажування за кордоном

University of Applied Sciences. The Institute for Applied Photogrammetry and Geomatics (Germany)

Університет PLUS (Paris Lodron University of Salzburg) за програмою «Erasmus+» 

Основні дисципліни фахової підготовки

Основні фахові навчальні дисципліни: дистанційне зондування Землі, бази геопросторових даних, геопросторовий аналіз, геоінформаційний моніторинг, 3D геоінформаційні системи, ГІС в містобудуванні, планування та управління ГІС-проєктами, професійна іноземна мова.

Крім обов′язкових дисциплін програмою передбачено 4 вибіркових блоки загальним обсягом 24.0 кредити, зокрема: ГІС в кадастрових системах, транспортно-навігаційні ГІС, інженерна фотограмметрія.

Посади, які можуть обіймати випускники

Магістр з геодезії та землеустрою за спеціалізацією геоінформаційні системи і технології, підготовлений для роботи в державних органах влади та органах місцевого самоврядування, в територіальних органах Держгеокадастру, в землевпорядних і топографо-геодезичних підприємствах, науково-дослідних інститутах, в містобудівних проєктних, будівельних та водогосподарських організаціях і здатний, зокрема, обіймати посади:

 • адміністратор бази (гео) даних;
 • адміністратор геоінформаційної системи;
 • викладач професійно-технічного навчального закладу;
 • асистент (викладач) вищого навчального закладу;
 • геодезист;
 • інженер геоінформатик;
 • спеціаліст з геоінформаційних систем;
 • молодший науковий співробітник з ГІС;
 • фотограмметрист;
 • інженер землевпорядник;
 • картограф;
 • картограф-укладач;
 • зберігач фондів (геофондів);
 • фахівець з геосистемного моніторингу навколишнього середовища;
 • фахівець з дистанційного зондування землі та аерокосмічного моніторингу.

Установи-партнери

До читання лекцій та виконання спільних студентських проектів залучаються професори та викладачі Університету прикладних наук Федеративної Республіки Німеччини.

Контактна інформація

АДРЕСА ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ
vstup.knuba.edu.ua

E-mail: pk@knuba.edu.ua

03037, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 31, кімн.122,

моб.: +38 097 332 10 68 (telegram, viber)

тел.: +38(044) 245 46 90;

Телеграм канал Вступ КНУБА 2023 https://t.me/vstup_knuba

З питань навчання на умовах контракту: кім. 217, 225, тел. +38(044) 241-55-20

Admission to study for international students

Phone : +38(044) 241-55-22, +38(044) 245-48-58, Phone/fax: +38(044) 2484901

E-mail: knubavmz@ukr.net

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram