Глива Валентин Анатолійович

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри фізики Київського національного університету будівництва і архітектури

Загальна інформація
У 1979 році закінчив фізико-математичний факультет Слов’янського державного педагогічного інституту за спеціальністю «Фізика і математика». Навчався в аспірантурі інституту Металофізики НАН України та докторантурі Національного авіаційного університету. В 2006 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Електромагнітна безпека користувачів персональних комп’ютерів». В 2012 році захистив докторську дисертацію на тему «Моніторинг та нормалізація фізичних факторів середовища при експлуатації автоматизованих систем». У 2011 році отримав атестат доцента на кафедрі фізики. У 2018 році отримав атестат професора по кафедрі цивільної та промислової безпеки. З вересня 2022 року очолює кафедру фізики. Загальний стаж науково-педагогічної діяльності становить 20 років. Член редколегії наукових журналів категорії Б: «Системи управління, навігації та зв’язку», «Вісті Донецького гірничого інституту», експерт наукової ради МОН секції «Наукові проблеми матеріалознавства». Член спеціалізованих вчених рад Д 26.062.09 та Д 11.052.05. Автор понад 300 наукових публікацій. Підготував 5 кандидатів технічних наук.
Досягнення професійної діяльності впродовж останніх п’яти років (file.pdf)
Наукові інтереси:
моніторинг та нормалізація фізичних факторів середовища, електромагнітна сумісність технічних засобів, розроблення композиційних матеріалів для захисту від фізичних полів.
Основні наукові публікації:
  1. Glyva V., Kovalenko V., Levchenko L., Tykhenko O. Research into protective properties of electromagnetic screens based on the metal-containing nanostructures. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2017. Iss. 3/12 (87). P. 50–55. – Режим доступу:http://journals.uran.ua
  2. Проблеми промислової безпеки та охорони праці у паливно-енергетичному комплексі України: монографія / В.А. Глива, В.Г. Здановський, Я.О. Ляшок, С.В. Покопаєв, І.В. Іорданов. – Покровськ: ДВНЗ «ДонНТУ», 2017. – 344 с.
  3. Design and study of protective properties of electromagnetic screens based on iron ore dust / Glyva V., Podkopaev S., Levchenko L., Karaieva N., Nikolaiev K., Tykhenko O., Khodakovskyy O., Khalmuradov B.. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. Iss. 1/5 (91). P. 10–17. – Режим доступу:http://journals.uran.ua
  4. Development and investigation of protective properties of the electromagnetic and soundproofing screen / Glyva V., Lyashok J., Matvieieva I., Frolov V., Levchenko L., Tykhenko O., Panova O., Khodakovskyy O., Khalmuradov B., Nikolaiev K.. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. Vol. 6. No 5 (96). P. 54–61. – Режим доступу:http://journals.uran.ua
  5. Glyva V. A., Podoltsev A. D., Bolibrukh B. V., Radionov A. V. A thin electromagnetics field of a composite structure made on the basis of a magnetic fluid. Tekhnichna elektrodynamika. 2018. № 4. Р. 14–18. – Режим доступу:http://www.techned.org.ua
  6. Підвищення безпеки робіт у вугільній галузі шляхом удосконалення систем аерогазового контролю шахтної атмосфери: монографія / Я.О. Ляшок, О.В. Вовна, С.В. Подкопаєв, В.А. Глива та ін. – Покровськ: ДВНЗ «ДонНТУ», 2018. – 358с.
  7. Research and formation of qualitative hydro air ion composition in agricultural premises [Serhii Sukach , Tatyana Kozlovskaya , Ihor Serhiienko , Valentyn Glyva, Oleksandr Vovna , Ivan Laktionov] / Bulgarian Journal of Agricultural Science, 25 (No 2) 2019, 256–263. (Scopus Конференція)
  8. V. Glyva, O. Barabash, N . Kasatkina, M . Katsman, L. Levchenko, O. Tykhenko, K. Nikolaiev, O. Panova, B.Khalmuradov, O.Khodakovskyy / Studying the shielding of an electromagnetic field by a textile material containing ferromagnetic nanostructures // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies (Восточно-Европейский журнал передовых технологий) // НПП ЧП «Технологический центр», 2020, Vol.1, №10(103), р.26-31. – Режим доступу до видання: http://journals.uran.ua
  9. V. Glyva, N. Kasatkina, V. Nazarenko, N. Burdeina, N. Karaieva, L. Levchenko, O. Panova, O. Tykhenko, B.Khalmuradov, O.Khodakovskyy / Development and study of protective properties of the composite materials for shielding the electromagnetic fields of a wide frequency range // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Materials Science. 2020. Vol 2, No 12 (104), р.40-47. – Режим доступу до анотації: http://journals.uran.ua
  10. V.А. Glyva, L.O. Levchenko, O.V. Panova, O.M. Tykhenko, M.M. Radomska. The composite facing material for electromagnetic fields shielding. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Innovative Teechnology in Architecture and Disign ITAD 2020). Volume 907 (2020). 012043. РР.1-8. – Режим доступу до видання: https://iopscience.iop.org
  11. Глива В.А., Здановський В.Г., Моніторинг та нормалізація фізичних чинників виробничого середовища: монографія. Суми : Університетська книга. 2020. 164 с.
  12. Design of liquid composite materials for screening electromagnetic fields. / Glyva, V., Bakharev, V., Kasatkina, N., Levchenko, O., Levchenko, L., Burdeina, N., Guzii, S., Panova, O., Tykhenko, O., Biruk, Y. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2021. Vol. 3. No 6 (111)). PP. 25–31. – Режим доступу до анотації: http://journals.uran.ua
  13. Нормалізація фізичних факторів виробничого середовища об’єктів критичної інфраструктури: монографія / Я.О. Ляшок, О.І. Запорожець, В.А. Глива та ін. – Покровськ: ДВНЗ «ДонНТУ», 2021. – 204 с.
e-mail: hlyva.va@knuba.edu.ua
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram