Гончаренко Тетяна Андріївна

ГОНЧАРЕНКО Тетяна Андріївна  –  доцент кафедри інформаційних технологій проєктування та прикладної математики, кандидат технічних наук.

goncharenko.ta@knuba.edu.ua, geocad@ukr.net

(096) 365-04-11, внутр. 5-61, кімната 730

Загальна інформація. Освіта

У 1995 р. закінчила Київський державний технічний університет будівництва і архітектури за «Комп’ютеризовані системи обробки інформації та управління» та здобула кваліфікацію «інженер-системотехнік», диплом з відзнакою спеціаліста КН № 900756, 100% – оцінка «відміно».

Кандидат технічних наук зі спеціальності 05.13.06 – Інформаційні технології  з 05.03.2019 р.  Дисертацію захистила 21 грудня 2018 р. у спеціалізованій раді Д 26.056.01 Київського національного університету будівництва і архітектури.

У грудні 2020 р. вступила до докторантури Київського національного університету будівництва і архітектури за спеціальністю 126 – Інформаційні системи та технології, науковий консультант – завідувач кафедри ІТППМ Міхайленко В.М.

Вчене звання доцента кафедри інформаційних технологій присвоєно 16.12.2019 за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології.

Науково-педагогічний стаж 8 років.

Документи підвищення кваліфікації та міжнародної діяльності

Досягнення у професійній діяльності, які зараховуються за останні п’ять років

Наукова робота

 1. 21 проіндексованих праць в наукометричній базі SCOPUS, індекс Гірша –8
 2. Участь у науково-технічній роботі кафедри за напрямом «Інформаційне моделювання в будівництві».
 3. Керівництво науковою роботою студентів
 4. Організація та проведення І туру Всеукраїнських студентських олімпіад (2016-2019 рр.)
 5. Участь в якості журі у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади «Інформатика» (м. Харків, квітень 2019 р.) та у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади «Комп’ютерні мережі» (м. Кременчук, березень 2017 р.)
 6. Проходження міжнародного стажування (150 год., Болгарія, 2019 р.)
 7. Сертифікат Aptis General від British Council,  який підтверджує достатній рівень володіння англійською мовою на рівні В2 (2019 р.).
 8. За результатами наукової діяльності у 2018 році було отримано акт впровадження в межах наукової теми Державного підприємства «Науково-дослідний і проектний інститут містобудування»: “Розробка проекту організації території Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об’єктів» (державний реєстраційний номер – 0117U005142). Виконавець НДР.

Перелік навчальних дисциплін

 1. Дискретна математика для студентів 1-2 курсів спеціальностей 122, 123, 125, 126 «Інформаційні системи і технології».
 2. Теорія алгоритмів для студентів 2 курсу спеціальностей 122, 126 «Інформаційні системи і технології».
 3. Дипломне проектування студентів освітнього рівня «бакалавр», «магістр».

           Науково-методична робота
Автором опубліковано понад 50 науково-дослідних робіт. Розробник 8 електронних навчально-методичних комплексів дисциплін на освітньому сайті КНУБА.

Напрями наукової діяльності
1) Інтелектуальні інформаційні системи та технології автоматизованого проектування просторових об’єктів для вирішення задач генерального планування територій під забудову різного функціонального призначення.

2) Розробка методології CIM – інформаційного технології для моделювання міського середовища на основі інтеграції CAD, BIM GIS технологій.

Публікації 2021

1. Гончаренко Т.А., Грішин М.В., Осадчий В.С. Кібербезпека за допомогою систем штучного інтелекту. VIII міжнародна науково-практична конференція «Управління розвитком технологій. Інформаційні технології розвитку змісту освіти. К: КНУБА, 2021. C.47-48 http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2020/11/8_%D0%86%D0%A2_%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8_21.pdf

2. Гончаренко Т.А., Рачек Д.Р., Ладигін Д.Ф. Інформаційне суспільство, шлях у майбутнє. VIII міжнародна науково-практична конференція «Управління розвитком технологій. Інформаційні технології розвитку змісту освіти. К: КНУБА, 2021. С.53-54 http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2020/11/8_%D0%86%D0%A2_%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8_21.pdf

3. Гончаренко Т.А., Дем’янов Н.В., Власюк В.В. Моніторинг мов програмування для розробки сучасних програмних продуктів. VIII міжнародна науково-практична конференція «Управління розвитком технологій. Інформаційні технології розвитку змісту освіти. К: КНУБА, 2021. С. 33-34. http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2020/11/8_%D0%86%D0%A2_%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8_21.pdf

4. Honcharenko T., Savchenko K Information technologies in the educational process based on integration google classroom with moodleVIII міжнародна науково-практична конференція «Управління розвитком технологій. Інформаційні технології розвитку змісту освіти. К: КНУБА, 2021. С.71-72 http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2020/11/8_%D0%86%D0%A2_%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8_21.pdf

5. Honcharenko T., Kovalskyi D. Analysis of possibilities of using cloud technologies in educationVIII міжнародна науково-практична конференція «Управління розвитком технологій. Інформаційні технології розвитку змісту освіти. К: КНУБА, 2021. С.73-74 http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2020/11/8_%D0%86%D0%A2_%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8_21.pdf

6.Mihaylenko, V., Honcharenko, T., Chupryna, K., Liazschenko, T.: “Integrated processing of spatial information based on multidimensional data models for general planning tasks”, International Journal of Computing, vol. 20 (1), 55—62, 2021.  https://doi.org/10.47839/ijc.20.1.2092

7. Honcharenko, T., Tsiutsiura, S., Kyivska, K., Balina, O., Bezklubenko, I. Transform approach for formation of construction project management teams based on building information modeling, CEUR Workshop Proceedings, 20212851, стр. 11–21(SCOPUS) https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85104834281&origin=resultslist

8. Т.А.Гончаренко, В.М. Міхайленко, О.В. Доля Інваріантність інформаційного моделювання прибудинкової території протягом життєвого циклу. Вісник Національного технічного університету “ХПІ, 2021, №1 (5)” DOI: 10.20998/2411-0558.2021.01.01 http://pim.khpi.edu.ua/article/view/243127

9. Tetyana Honcharenko, Oleksandr Terentyev, Kateryna Kyivska, Ievgenii Gorbatyuk, Elena Dolya, Mariia Liashchenko. Mathematical Modeling of Online Transaction Processing System for Design of Building Territory /  2021 IEEE 3rd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON). August 26 – 28, 2021, Lviv, Ukraine. ISBN 978-1-6654-0093-0. URL:  (SCOPUS) https://easychair.org/proceedings/paper_download.cgi?a=27182914;paper=566774;kind=pdf

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6504344761

10. Honcharenko, T., Mihaylenko, V., Borodavka, Y., Dolya, E., Savenko, V. Information tools for project management of the building territory at the stage of urban planning CEUR Workshop Proceedingsthis link is disabled, 2021, 2851, стр. 22–33 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6504344761

11. T. Honcharenko, O. Terentyev, O. Malykhina, I. Druzhynina, I. Gorbatyuk. «BIM-Concept for Design of Engineering Networks at the Stage of Urban Planning», International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology,  Vol. 11(5), 2021, pp. 1728-1735. (SCOPUS) http://insightsociety.org/ojaseit/index.php/ijaseit/article/view/13687 (SCOPUS)

12. Т.А. Гончаренко. «BIM-технології як інструментарій для створення інформаційної моделі життєвого циклу об’єкта будівництва», Управління розвитком складних систем, № 47, с. 70–77, 2021. DOI: 10.32347/2412-9933.2020.44.70-77

13. T. Honcharenko, G. Ryzhakova, Ye. Borodavka, D. Ryzhakov, V. Savenko, O. Polosenko. Method for representing spatial informationof topological relations based on a multidimensional data model, ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, vol. 16, Issue 7, 2021, pp. 802-809, http://www.arpnjournals.org/jeas/research_papers/rp_2021/jeas_0421_8555.pdf (SCOPUS)

14. Savenko V., Honcharenko T., Nesterenko I., Klyuyeva V. «Organizational genetics and synergetic approach to the effective development of production systems», VII International Scientific and Practical Conference London, United Kingdom,10-12 February 2021, pp. 180-190. https://sciconf.com.ua/wpcontent/uploads/2021/02/THEWORLDOFSCIENCEANDINNOVATION-10-12.02.21.pdf

15. T. Honcharenko, T. Lyashchenko, M. Liashchenko. APPLICATION OF SOFTWARE TECHNOLOGIES AT THE STAGE OF URBAN PLANNING DESIGN (ПИМ-2021): ХVIІІ міжнародна конф., Харьків-Одеса, 2021, с. 54-56.

Публікації 2022

1. Honcharenko, T., Terentyev, O., Gorbatyuk, I. (2022). Mathematical Modeling of Information System Designing Master Plan of the Building Territory Based on OLAP Technology. Mathematical Modeling and Simulation of Systems. MODS 2021. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 344. Springer, Cham. P. 3–15. https://doi.org/10.1007/978-3-030-89902-8_1. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-89902-8_1. (SCOPUS) https://www.springerprofessional.de/mathematical-modeling-of-information-system-designing-master-pla/20162332

2. Roman, A., Andrii, S., Galyna, R., Honcharenko, T., Iurii, C., Hаnna, S. Integration of Data Flows of the Construction Project Life Cycle to Create a Digital Enterprise Based on Building Information Modeling (2022) International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering, 12 (1), pp. 40-50. (SCOPUS) DOI: 10.46338/IJETAE0122_05 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85124102562&doi=10.46338%2fIJETAE0122_05&partnerID=40&md5=a88e6df876fcac3dc9e0cd00d745addb

3. Serhii Dolhopolov, Tetyana Honcharenko, Anastasiia Dolhopolova, Olena Riabchun, Maksym Delembovskyi. Use of Artificial Intelligence Systems for Determining the Career Guidance of Future University Student. 2022 International Conference on Smart Information Systems and Technologies. SIST 2022. Nur-Sultan Kazakhstan 28-30 April 2022.(Scopus) https://sist.astanait.edu.kz/wp-content/uploads/2022/04/Conference-program_updated.pdf

4. Tetyana Honcharenko, Hanna Shpakova, Kostyantyn Predun, Miroslava Zinchenco, Mariia Liashchenko, Volodymyr Savenko. Smart Information System for Creating Digital Twins of Construction Project. 2022 International Conference on Smart Information Systems and Technologies. SIST 2022. Nur-Sultan Kazakhstan 28-30 April 2022. (Scopus) https://sist.astanait.edu.kz/wp-content/uploads/2022/04/Conference-program_updated.pdf

5. T. Honcharenko, K. Kyivska, O. Serpinska, V. Savenko, D. Kysliuk, Y. Orlyk. Digital Transformationof the Construction DesignBased on the Building Information Modeling and Internet of Things, CEUR Workshop Proceedings, 2021, 3039267-279 (SCOPUS) http://ceur-ws.org/Vol-3039/paper16.pdf (SCOPUS)

6. Іванна Ващук, Тетяна Гончаренко. Використання графічного редактора Adobe Photoshop як цифрового засобу для вдосконалення педагогічної майстерності викладачів. Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «BUILD-MASTER-CLASS-2022», КНУБА, 2022 https://drive.google.com/file/d/18lQjBqVkizzQb2qF3cCeKsDLn48cvtYj/view

7. Олександр Антонюк, Олена Рябчун, Тетяна Гончаренко. Використання платформи Moodle для адаптації дисципліни «Бази даних» для дистанційної форми навчання. Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «BUILD-MASTER-CLASS-2022», КНУБА, 2022

https://drive.google.com/file/d/18lQjBqVkizzQb2qF3cCeKsDLn48cvtYj/view

8. Віктор Сапаєв, Денис Чернишев, Тетяна Гончаренко. Цифровізація міського середовища на основі інтеграції сучасних інформаційних технологій. Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «BUILD-MASTER-CLASS-2022», КНУБА, 2022 https://drive.google.com/file/d/18lQjBqVkizzQb2qF3cCeKsDLn48cvtYj/view

9. Богдан Філіпович, Тетяна Гончаренко. Контроль якості знань в системах дистанційного навчання. Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «BUILD-MASTER-CLASS-2022», КНУБА, 2022 https://drive.google.com/file/d/18lQjBqVkizzQb2qF3cCeKsDLn48cvtYj/view

10. Анна Любушкіна, Тетяна Гончаренко. Розробка та організація баз даних для будівельних компаній. Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «BUILD-MASTER-CLASS-2022», КНУБА, 2022 https://drive.google.com/file/d/18lQjBqVkizzQb2qF3cCeKsDLn48cvtYj/view

11. Ryzhakova, G., Malykhina, O., Pokolenko, V., Nesterenko, I., Honcharenko, T. Construction Project Management with Digital Twin Information System  International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering, 2022 (Scopus) 12(10), pp. 19–28

12. Т.А. Гончаренко. Метод визначення рівнів деталізації просторових об’єктів у складі тривимірної інформаційної моделі міської території, Вісник НТУ “ХПІ”. Серія: Інформатика та моделювання, Харків: НТУ “ХПІ”, 2022, № 1−2 (7−8), с. 30–43 http://pim.khpi.edu.ua/article/view/270097 . (Фахове видання категорії Б)

13. Chernyshev, S. Dolhopolov, T. Honcharenko, V. Sapaiev and M. Delembovskyi. “Digital Object Detection of Construction Site Based on Building Information Modeling and Artificial Intelligence Systems”, CEUR Workshop Proceedings, 2022, 3039, стр. 267–279, 1st International Workshop on Information Technologies: Theoretical and Applied Problems, ITTAP 2022,  http://ceur-ws.org/Vol-3039/paper16.pdf   (SCOPUS)

14. D. Chernyshev; S. Dolhopolov; T. Honcharenko; H. Haman; T. Ivanova; M. Zinchenko. Integration of Building Information Modeling and Artificial Intelligence Systems to Create a Digital Twin of the Construction Site, 2022 IEEE 17th International Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT), 36-39, 2022. DOI: 10.1109/CSIT56902.2022.10000717 (SCOPUS)

15. Т.А. Гончаренко, О.М. Шутовський, Застосування технології Big Data для створення розумного цифрового міста, ХXІІ міжнародна науково-технічна конференція “Проблеми інформатики та моделювання (ПІМ-2022)”, 9-14 листопада 2022 р., м. Харків https://repository.kpi.kharkov.ua/server/api/core/bitstreams/0b1bcbf3-a41f-457d-8434-651f49230059/content

16. Т.А. Гончаренко. «Сучасні інформаційні технології для моделювання міського середовища та розробки цифрових двійників міських об’єктів», Управління розвитком складних систем, № 51, с. 87–93, 2022. http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-51/87-93.pdf (Фахове видання категорії Б)

17. Савенко В. І., Гончаренко Т. А., Нестеренко І. С., Шатрова І. А., Демидова О. О. «Якість управління, його вимірювання і поліпшення», Управління розвитком складних систем. Київ, № 50, с. 52–59, 2022, http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-50/52-59_0.pdf (Фахове видання категорії Б)

18.  Savenko V.I. Vysotska L.M., Kushchenko I.V., Honcharenko T.A., Tkachuk V.M.”Innovative ecoprotection of metals against corrosion in metalintensive structures with the help of the contrrust rust modifier”, XIІ міжнародна науково-практична конференція «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем», Т. 2, pp. 89-91, 2022.

19. Забезпечення корозійної та функціональної стійкості металомістких комплексів і критичної інфраструктури за допомогою інноваційних науково містких екоресурсозберігаючих технологій: монографія. 2-ге вид. перероб. та доп./ під заг. ред. Савенка В. І., Плугіна А. А., Кущенка І. В., Гончаренко Т.А. – Київ: Центр учбової літератури, 2022. – 326 с.

20. Савенко В., Гончаренко Т., Нестеренко І., Шатрова І., Пальчик С. Вдосконалення методів розрахунків сітьових графіків в будівництві на основі теорії графів та інформаційних технологій, THEORETICAL AND SCIENTIFIC FOUNDATIONS IN RESEARCH IN ENGINEERING collective monograph, Boston : Primedia eLaunch, 2022. 543 р. DOI –10.46299/ISG.2022.MONO.TECH.1.

Публікації 2023

1. Honcharenko T., Akselrod R., Shpakov A., Khomenko O., “Information system based on multi-value classification of fully connected neural network for construction management”, IAES International Journal of Artificial Intelligence, 2023, № 12(2), Р.593-601 https://ijai.iaescore.com/index.php/IJAI/article/view/21864  (SCOPUS)

2. Chernyshev, G. Ryzhakova, T. Honcharenko, H.Petrenko, I. Chupryna,  N. Reznik, “Digital Administration of the Project Based on the Concept of Smart Construction”, Lecture Notes in Networks and Systems, vol.495 LNNS, pp. 1316–1331, 2023, International Conference on Business and Technology, ICBT 2021 https://www.springerprofessional.de/en/digital-administration-of-the-project-based-on-the-concept-of-sm/23260428   (SCOPUS)

3. G. Ryzakova, T. Honcharenko, K. Predun, N. Petrukha, O.Malykhina, O. Khomenko.Using of Fuzzy Logic for Risc Assessment of Construction Enterprise Management System. 2023 IEEE Smart Information Systems and Technologies (SIST) 4-6 May, 2023, Astana, Kazakhstan (SCOPUS) https://sist.astanait.edu.kz/

4. S. Dolhopolov, T. Honcharenko, V. Savenko, O. Balina, I. Bezklubenko, T. Liashchenko. Construction Site Modeling Objects Using Artificial Intelligence and BIM Technology A Multi-stage Approach. 2023 IEEE Smart Information Systems and Technologies (SIST) 4-6 May, 2023, Astana, Kazakhstan (SCOPUS) https://sist.astanait.edu.kz/

5. Honcharenko T, Solovei O. Optimal bin number for histogram binning method to calibrate binary probabilities. CEUR Workshop Proceedings, vol-3628, pp 126–135, (2023). [Scopus] https://ceur-ws.org/Vol-3628/paper18.pdf

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram