Гречанюк Ігор Миколайович

Доктор технічних наук

e-mail: hrechaniuk.im@knuba.edu.ua

Тел: …; внутр. …; кімната 278, б

https://orcid.org/0000-0001-7341-3170

Профіль в наукометричній базі Web of Science

Профіль в наукометричній базі Scopus

Профіль в Google Scholar

Профіль в Researchgate

Освіта:

Закінчив Київський політехнічний інститут і отримав кваліфікацію магістра за спеціальністю «Фізика металів». У  2007 році захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності «Матеріалознавство». У 2021 році захистив докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук зі спеціальності «Матеріалознавство».

Загальна інформація:

Загальний стаж роботи 27 років. Науково-педагогічний стаж 2 роки.

З 2021 р працює в КНУБА на посадах професора, доцента кафедри хімії.

Перелік навчальних дисциплін:

Фізична хімія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів.

Науково-методична робота:

Автор  понад 120 наукових та навчально-методичних праць, серед яких 5 патентів на винахід і 3 методичні вказівки.

Напрямки наукової діяльності:

Отримання і дослідження парофазних композиційних  матеріалів різного призначення.

Наукова діяльність:

2024

 1. Маценко О.В., Гречанюк І.М., Ковальчук Ю.І, Вітовецька Т.В. Особливості структури градієнтного композиційного матеріалу мідь-хром, отриманого методом електронно-променевого випаровування-конденсації. Збірник праць ХVІІІ Міжнародної наукової конференції 04–11 січня 2024 р., м. Хайдусобосло, Угорщина, ст. 78-81, 2024р.

2023

 1. Hrechanyuk V. H., Hrechanyuk M. I., Shapovalov V. O., Kozyryev A. V., Hrechanyuk I. M., Koval’chuk Yu. I., Matsenko O. V., Vitovets’ka T. V. Effect of Niobium Carbide on Corrosion Resistance and High-Temperature Oxidation Resistance of Copper-Based Materials Cu–NbC. Metallofiz. Noveishie Tekhnol. 2023, vol. 45, No. 12, pp. 1473–1484. https://doi.org/10.15407/mfint.45.12.1473
 2. Grechanyuk V., Grechanyuk I., Kozyrev A., Matsenko A., Chornovol V., Kovalchuk Y. (2023). Metal-Based Nanocrystalline Materials Condensed from the Vapor Phase. In: Fesenko, O., Yatsenko, L. (eds) Nanostructured Surfaces, Nanocomposites and Nanomaterials, and Their Applications. NANO 2022. Springer Proceedings in Physics, vol 296. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-42704-6_10
 3. V. Grechanyuk, O. Matsenko, V. Chornovol, I. Grechanyuk Corrosion properties of aluminum-based alloys used in building constructions for different purposes. Transfer of Innovative Technologies, 2023, Vol 6, No 1, рр. 52-56 https://doi.org/10.32347/tit.2023.61.0201
 4. Гречанюк В.Г., Гречанюк М.І., Хоменко О.В., Гречанюк І.М., Гоц В.І. Структура та фізико-хімічні властивості конденсованої міді   Сучасна електрометалургія, № 1, 2023, С.1-7.
 5. Гречанюк В.Г., Гречанюк І.М., Гречанюк М.І., Гоц В.І. Корозійна стійкість композиційних матеріалів Cu-NвC, отриманих методом електро-променевого випаровування-конденсції / Proceedings of XVІІ international conference on science and education, January 15-22, 2023, (Hungary), С. 99-103
 6. Grechanyuk V., Grechanyuk M., Chornovol V., Grechanyuk I., Matsenko O. Current state and prospects of using the high-speed evaporation-condensation method to produce dispersed and nanocrystal materials / INTERNATIONAL RESEARCH AND PRACTICE CONFERENCE “NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS” The NANO-2023, 16-19 of August, 2023, Bukovel (UKRAINE), Abstract book. 
 7. Grechanyuk I.M., Grechanyuk V.G., Kozyrev A.V., Chornovol V.O., Matsenko A.V. Titanium-based alloys with a silicide nanophase / INTERNATIONAL RESEARCH AND PRACTICE CONFERENCE “NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS” The NANO-2023, 16-19 of August, 2023, Bukovel (UKRAINE), Abstract book.

2022

 1. Гречанюк В.Г., Гречанюк М.І., Гречанюк І.М., Гоц В.І. Конденсовані з парової фази композиційні матеріали (Cu-Сr-Zr-Y-Nb)-Мo-CuО-МoО3 / Proceedings of XV international conference on science and education, 2022, January (Hungary), С. 136-139
 2. Козирєв А.В., Гречанюк І.М. Фізична хімія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів. Методичні вказівки до виконання лабораторних і практичних робіт для студентів спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» Міністерство освіти і науки України КНУБА, Київ 2022, 40 с.
 3. Козирєв А.В., Гречанюк І.М. Фізична хімія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів. Методичні вказівки до написання курсової роботи для студентів спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» / Міністерство освіти і науки України КНУБА, Київ 2022, 15 с.
 4. Гречанюк В.Г, Гречанюк І.М., Шаповалов В.О., Чорновол В.О., Ковальчук Ю.І. Застосування електронно-променевої технології плавки та випаровування-конденсації для отримання нових матеріалів і покриттів / Збірник праць ХVІІ Міжнародної конференції  «Сучасні досягнення в науці та освіті» м. Нетанія, Ізраїль, 22-29 вересня 2022, С. 81-84
 5. Kozyrev A., Grechanyuk V., Grechanyuk I., Matsenko A., Kovalchul Yu. Metal-based nanocrystalline materials condensed from the vapor phase / International Research and Practice Conference: Nanotechnology and Nanomaterials (NANO-22) 25-27, August 2022, Lviv, Ukraine, P. 329
 6. Grechanyuk M.I., Grechanyuk V.G., Grechanyuk I.M., Chornovol V.O. Structure and corrosion properties of copperand tungsten-based composite materials, produced by high-rate evaporation-condensation The Paton Welding Journal 2022, №02б P. 43-47
 7. Гречанюк М.І., Гречанюк,В.Г., Гречанюк І.М., Чорновол В.О. Композиційні матеріали на основі міді й вольфраму,  отримані методом високошвидкісного випаровування-конденсації. Сучасна електрометалургія 2021,  №  4  С.45-50
 8. Гречанюк М.І., Гречанюк І.М., Євтерев Ю.Н., Гречанюк В.Г., Пріхна Т.О., Баглюк Г.А., Гоц В.І., Хоменко О.В., Дуднік О.В., Маценко О.В. Електропроменеві та плазмові жаростійкі й термобар’єрні покриття, осаджені на лопатки турбін з використанням литих та порошкових сплавів Ni(Co)CrAlY(Sі), отриманих методом електронно-променевої плавки. Повідомлення 3. Особливості формування, структура, хімічний  та фазовий склад  конденсованих з парової фази теплобар′єрних покриттів Nі(Cо)CrAlY/ZrO2-Y2O3, осаджених за один технологічний цикл / Порошковая металлургия, 2022 № 5/6, С.3-13
 9. Пріхна Т.О., Гречанюк І.М., Карпець М.В., Гречанюк М.І., Баглюк Г.А., Гречанюк В.Г.,Хоменко О.В. Електропроменеві та плазмові жаростійкі й термобар’єрні покриття, осаджені на лопатки турбін з використанням литих та порошкових сплавів Ni(Co)CrAlY(Sі), отриманих методом електронно-променевої плавки. Повідомлення 2. Структура, хімічний та фазовий склад литих сплавів  СоCrAlY., Порошковая металлургия 2022, № 3/4, С.119-129
 10. Prikhna T.O., Grechanyuk I.M., Karpets M.V., Grechanyuk M.I., Bagluk G.A., Grechanyuk V.G., Chornovol V.A. Electron-Beam and Plasma Oxidation-Resistant and Thermal-Barrier Coatings Deposited on Turbine Blades Using Cast and Powder Ni(Co)CrALY(Si) Alloys I. Fundamentals of the Production Technology, Structure, and Phase Composition of Cast NiCrAlY Alloys / Powder Metallurgy and Metal Ceramics 2022,  61(1-2), P. 70–76
 11. Пріхна Т.О., Гречанюк І.М., Карпець М.В., Гречанюк М.І., Баглюк Г.А., Гречанюк В.Г., Чорновол В.О. Електропроменеві та плазмові жаростійкі й термобар’єрні покриття, осаджені на лопатки турбін з використанням литих та порошкових сплавів Ni(Co)CrAlY(Sі), отриманих методом електронно-променевої плавки. Повідомлення 1. Основи технології отримання, структура й фазовий склад литих сплавів  NiCrAlY / Порошкова металургия, 2022, № 1/2, С.87-95  
 12. Гречанюк І.М., Гречанюк М.І., Баглюк Г.А., Гречанюк В.Г., Хоменко О.В., Дуднік О.В., Гоц В.І. Електропроменеві та плазмові жаростійкі й термобар’єрні покриття, осаджені на лопатки турбін з використанням литих та порошкових сплавів Ni(Co)CrAlY(Sі), отриманих методом електронно-променевої плавки. Повідомлення 4. Хімічний, фазовий склад, структура та використання порошкових сплавів CoCrAlYSi / Порошкова металургія, 2022, № 7/8. С.3-10.
 13. Grechanyuk M.I., Grechanyuk V.G., Shapovalov V.A., Grechanyuk I.M., Matsenko O.V., Kozyrev A.V., Gots V.I. Massive Microporous Composites Condensed from the Vapour Phase / Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii,  2022, 20(4), pp. 883–894
 14. Grechanyuk M.I., Grechanyuk I.M., Yevterev Y.N., Grechanyuk V.G., Prikhna T.O., Bagliuk G.A., Gots V.I., Khomenko O.V., Dudnik O.V., Matsenko O.V. Electron-Beam and Plasma Oxidation-Resistant and Thermal-Barrier Coatings Deposited on Turbine Blades Using Cast and Powder Ni (Co)CrAlY (Si) Alloys Produced by Electron Beam Melting III. Formation, Structure, and Chemical and Phase Composition of Thermal-Barrier Ni(Co)CrAlY/ZrO2–Y2O3 Coatings Produced by Physical Vapor Deposition in One Process Cycle / Powder Metallurgy and Metal Ceramics , 2022, 61(5-6), pp. 328–336
 15. Grechanyuk I.M., Grechanyuk M.I., Bagliuk G.A., Grechanyuk V.G., Khomenko O.V., Dudnik O.V., Gots V.I. Electron-Beam and Plasma Oxidation-Resistant and Thermal-Barrier Coatings Deposited on Turbine Blades Using Cast and Powder Ni(Co)CrAlY(Si) Alloys Produced by Electron Beam Melting IV. Chemical and Phase Composition and Structure of Cocralysi Powder Alloys and Their Usе / Powder Metallurgy and Metal Ceramics, 2022, 61(7-8), pp. 459–464
 16. Prikhna T.O., Grechanyuk I.M., Karpets M.V., Grechanyuk M.I., Bagliuk G.A., Grechanyuk V.G., Khomenko O.V. Electron-Beam and Plasma Oxidation-Resistant and Thermal-Barrier Coatings Deposited on Turbine Blades Using Cast and Powder Ni(Co)CrAlY(Si) Alloys Produced by Electron-Beam Melting II. Structure and Chemical and Phase Composition of Cast CoCrAlY Alloys / Powder Metallurgy and Metal Ceramicsthis link is disabled, 2022, 61(3-4), pp. 230–237
 17. Гречанюк В.Г., Чорновол В.О., Гречанюк І.М. Фізична хімія. Методичні вказівки до виконання лабораторних і практичних робіт для студентів спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» / Міністерство Освіти і науки України. Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, 2022, 39 С.

2021

 1. Гречанюк М.І.,  Гречанюк,В.Г., Гречанюк І.М., Чорновол В.О. Композиційні матеріали на основі міді й вольфраму,  отримані методом високошвидкісного випаровування-конденсації / Сучасна електрометалургія, 2021,  №  4,  С.45-50
 2. Гречанюк И.Н., Гречанюк В.Г., Чорновол В.О. Особливості електронно-променевої технології отримання лігатур різного складу / Proceedings of XIV international conference on science and education, 2021, January 4-13, (Hungary), С. 24-27
 3. Dudnik O.V., Lakiza S.M., Grechanyuk I.M., Ruban A.K. Grechanyuk M.I. Composite Ceramics for Thermal Barrier Coatings Produced From ZrO2 Doped with Yttrium-Subgroup Rare-Earth Metal Oxides / Powder Metallurgy and Metal Ceramicsthis link is disabled, 2021, 59(11-12), с. 672–680
 4. Dudnik O.V., Lakiza S.M., Grechanyuk I.M., Ruban A.K., Grechanyuk M.I. High-Entropy Ceramics for Thermal Barrier Coatings Produced from ZrO2 Doped with Rare-Earth Metal Oxides / Powder Metallurgy and Metal Ceramicsthis link is disabled, 2021, 59(9-10), р. 556–563  
 5. Гречанюк М.І., Гречанюк І.М., Гречанюк В.Г. Сплави Ni(Со)CrAlYSi  для захисних покриттів /       Міжнародна конференція «Сучасні технології з’єднання матеріалів», 2021, 31травня-2 червня, Київ, ІЕЗ НАНУ, С. 19
 6. Гречанюк В.Г., Гречанюк М.І., Гречанюк І.М., Чорновол В.О. Отримання сплавів NіCrAlY за одностадійною технологією методом електронно-променевої плавки / XVI Українсько-Ізраїльська наукова конференція «Сучасні досягнення в науці та освіті, 2021, 1-8 листопада, Нетанія (Ізраїль) 
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram