Гречанюк Віра Григорівна

Завідувач кафедри хімії Київського національного університету будівництва і архітектури, доктор хімічних наук, професор. Відзначена знаком «За наукові досягнення», почесною грамотою Міністерства науки і освіти України.

e-mail: grechaniuk.vg@knuba.edu.ua

Тел: (044)241-55-30; внутр. 5-30; кімната 289, б

https://orcid.org/0009-0008-8771-3092

Профіль в наукометричній базі Web of Science

Профіль в наукометричній базі Scopus

Профіль в Google Scholar

Профіль в Researchgate

Освіта:

У 1972 році закінчила Київський політехнічний інститут, хіміко-технологічний факультет.

У 1979 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальністю колоїдна хімія (ХМ № 006135).

У 1988 році присвоєно учене звання доцента по кафедрі хімії (ДЦ № 005010).

У 2010 році отримала вчене звання професора по кафедрі хімії (12ПР № 007471).

У 2013 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук зі спеціальності 02.00.04 – фізична хімія (ДД № 000033). Тема дисертації: «Фізико-хімічні основи формування конденсованих з парової фази композиційних матеріалів на основі міді».

У 2019  пройшла наукове стажування у рамках  наукової конференції «Наука і Освіта» м. Нетанія, Ізраїль, отримавши сертифікат про підвищення кваліфікації.

Загальна інформація:

Загальний стаж роботи 55 років. Науково-педагогічний стаж 42 роки.

З 1983 р. працює в КНУБА на посадах: асистента, доцента, професора, завідувача кафедрою хімії.

Підготувала 3 кандидати наук.

Перелік навчальних дисциплін:

 1. Фізична хімія і хімія силікатів (192 «Будівництво та цивільна інженерія»).
 2. Хімія (076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»).

Науково-методична робота:

Автором видано підручник «Фізична хімія і хімія силікатів»  2006 рік, опубліковано 192 наукових та навчально-методичних праць серед яких: 130 статей, 9 авторських свідоцтв і патентів на винахід, 53 методичні вказівки.   У науковометричній базі Scopus  опубліковано  14 статей.

Основні праці:

Підручник «Фізична хімія і хімія силікатів»  2006 рік; Precipitation-strengthened and microlayered bulk copper and molybdenum-based nanocrystalline materials produced by high-speed electron-beam evaporation-condensation in vacuum: Structure and phase composition, 2019; New electron-beam equipment and technologies for production of advanced materials using vacuum melting and evaporation methods developed at SPE «ELTEKHMASH», 2019; Nanocrystal materials on the base of copper and molybdenum obtained by electron beam evaporation – condensation method, 2020.

Напрямки наукової діяльності:

Дослідження фізико-хімічних властивостей конденсованих з парової фази композиційних матеріалів.

Наукова діяльність:

2024

 1. Гречанюк В. Г., Чорновол В. О., Гречанюк М. І., Шаповалов В.О. Особливості зміни складу конденсатів мідь–вольфрам, отриманих методом електронно-променевого випаровування–конденсаціїі з двох тиглів на стаціонарну підкладку. Збірник праць ХVІІІ Міжнародної наукової конференції 04–11 січня 2024 р., м. Хайдусобосло, Угорщина, ст. 75-78, 2024р.

2023

 1. Hrechanyuk V. H., Hrechanyuk M. I., Shapovalov V. O., Kozyryev A. V., Hrechanyuk I. M., Koval’chuk Yu. I., Matsenko O. V., Vitovets’ka T. V. Effect of Niobium Carbide on Corrosion Resistance and High-Temperature Oxidation Resistance of Copper-Based Materials Cu–NbC. Metallofiz. Noveishie Tekhnol. 2023, vol. 45, No. 12, pp. 1473–1484. https://doi.org/10.15407/mfint.45.12.1473
 2. Grechanyuk V., Grechanyuk I., Kozyrev A., Matsenko A., Chornovol V., Kovalchuk Y. (2023). Metal-Based Nanocrystalline Materials Condensed from the Vapor Phase. In: Fesenko, O., Yatsenko, L. (eds) Nanostructured Surfaces, Nanocomposites and Nanomaterials, and Their Applications. NANO 2022. Springer Proceedings in Physics, vol 296. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-42704-6_10
 3. Grechanyuk V., Grechanyuk M., Chornovol V., Kozyrev A., Kovalchuk Yu. (2023). Vapor-Condensed Composite Materials Ni–Al2O3, NiCr–Al2O3 with Oxide Nanophase. In: Fesenko, O., Yatsenko, L. (eds) Nanostructured Surfaces, Nanocomposites and Nanomaterials, and Their Applications. NANO 2022. Springer Proceedings in Physics, vol 296. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-42704-6_15
 4. V. Grechanyuk, O. Matsenko, V. Chornovol, I. Grechanyuk Corrosion properties of aluminum-based alloys used in building constructions for different purposes. Transfer of Innovative Technologies, 2023, Vol 6, No 1, рр. 52-56 https://doi.org/10.32347/tit.2023.61.0201
 5. Фізична хімія. Конспект лекцій для студентів спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» / уклад.: В.Г. Гречанюк, В.О. Чорновол. – Київ: КНУБА, 2023, – 124 с.
 6. Фізична хімія. Контрольні завдання для студентів спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» / уклад.: В.Г. Гречанюк, В.О. Чорновол, І.М. Гречанюк. – Київ: КНУБА, 2023, – 28 с.
 7. Гречанюк В.Г., Гречанюк І.М., Гречанюк М.І., Гоц В.І. Корозійна стійкість композиційних матеріалів Cu-NвC, отриманих методом електро-променевого випаровування-конденсції / Proceedings of XVІІ international conference on science and education, (Hungary) // January 15-22, 2023, С.99-103.
 8. Гречанюк В.Г., Гречанюк М.І., Хоменко О.В., Гречанюк І.М., Гоц В.І. Особливості структури і фізико-хімічні властивості міді, отриманої способом електронно-променевого випаровування-конденсації у вакуумі / Сучасна електрометалургія, № 1, 2023, С.1-7.
 9. Grechanyuk V., Grechanyuk M., Chornovol V., Grechanyuk I., Matsenko O. Current state and prospects of using the high-speed evaporation-condensation method to produce dispersed and nanocrystal materials / INTERNATIONAL RESEARCH AND PRACTICE CONFERENCE “NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS” The NANO-2023, 16-19 of August, 2023, Bukovel (UKRAINE), Abstract book. 
 10. Grechanyuk I.M., Grechanyuk V.G., Kozyrev A.V., Chornovol V.O., Matsenko A.V. Titanium-based alloys with a silicide nanophase / INTERNATIONAL RESEARCH AND PRACTICE CONFERENCE “NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS” The NANO-2023, 16-19 of August, 2023, Bukovel (UKRAINE), Abstract book.
 11. Гречанюк В.Г., Чорновол В.О., Ковальчук Ю.І. Композиційні матеріали конденсовані з парової фази з оксидною нанофазою / Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Київ, 20 квітня 2023 року ): тези доповідей / відп. ред. П. В. Захарченко. Київ, 2023, С. 389-393.
 12. Гречанюк В.Г., Маценко О.В., Грабіна Т.Д. Структура і фізико-механічні властивості композиційних матеріалів Сu-Fе, отриманих методом електронно-променевого випаровування-конденсації / Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Київ, 20 квітня 2023 року ): тези доповідей / відп. ред. П. В. Захарченко. Київ, 2023, С. 385-389.
 13. V. Grechanyuk, V. Chornovol, Yu. Kovalchuk, T. Vitovetskaya, V. Gots. Corrosion-resistant vapor-phase composite materials based on low-alloy alloys copper and molybdenum for electrical contacts of railway transport / Grechanyuk V., Chornovol V., Kovalchuk Yu., Vitovetskaya T., Gots V. // AIP Conference Proceedings 2023. Volume: 2684 Issue: 1 Pages: 040006.

2022

 1. Повірхневі явища та дисперсні системи. Конспект лекцій для студентів спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» / уклад.: Ю.І. Ковальчук, В.Г. Гречанюк. – Київ: КНУБА, 2022. – 84 с.
 2. Поверхневі явища та дисперсні системи. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять для студентів спеціальностей 161 “Хімічні технології та інженерія” деннох та заочної форм навчання / уклад.: Ю.І. Ковальчук, В.Г. Гречанюк. – Київ: КНУБА, 2022. – 32 с.
 3. М.I. Гречанюк, В. Г. Гречанюк, В. А.Шаповалов,I. М. Гречанюк, О. В. Маценко, A. В. Козирєв, В. І. Гоц. Масивні мікропористі композити, конденсовані з парової фази // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. – 2022, т. 20, № 4, сс. 883–894.
 4. Grechanyuk I.M. , Grechanyuk M.I., Bagliuk G.A., Grechanyuk V.G., Dudnik O.V., Gots V.I. Electron-Beam and Plasma Oxidation-Resistant and Thermal-Barrier Coatings Deposited on Turbine Blades Using Cast and Powder Ni(Co)CrAlY(Si) Alloys Produced by Electron Beam Melting IV. Chemical and Phase Composition and Structure of Cocralysi Powder Alloys and Their Use // Powder Metallurgy and Metal Ceramics , 2022, 61(7-8), pp. 459–464.
 5. Grechanyuk M.I., Grechanyuk I.M., Yevterev Y.N., Grechanyuk V.G., Prikhna T.O., Bagliuk G.A., Gots V.I., Хоmеnkо О.V., Dudnik O.V., Matsenko O.V. Electron-Beam and Plasma Oxidation-Resistant and Thermal-Barrier Coatings Deposited on Turbine Blades Using Cast and Powder Ni (Co)CrAlY (Si) Alloys Produced by Electron Beam Melting III. Formation, Structure, and Chemical and Phase Composition of Thermal-Barrier Ni(Co)CrAlY/ZrO2–Y2O3 Coatings Produced by Physical Vapor Deposition in One Process Cycle. Powder Metallurgy and Metal Ceramicsthis link is disabled. – 2022. – № 5/6. – С. 3-13.
 6. Гречанюк І.М., Гречанюк М.І., Баглюк Г.А., Гречанюк В.Г., Хоменко О.В., Дуднік О.В., Гоц В.І. Електропроменеві та плазмові жаростійкі й термобар’єрні покриття, осаджені на лопатки турбін з використанням литих та порошкових сплавів Ni(Co)CrAlY(Sі), отриманих методом електронно-променевої плавки. Повідомлення 4. Хімічний, фазовий  склад, структура та використання порошкових сплавів CoCrAlYSi. Порошкова металургія. – 2022. – № 7/8. – С. 3-10
 7. Prikhna T.O., Grechanyuk I.M., Karpets M.V., Grechanyuk М.I., Bagliuk G.A., Grechanyuk V.G., Khomenko O.V. Electron-Beam and Plasma Oxidation-Resistant and Thermal-Barrier Coatings Deposited on Turbine Blades Using Cast and Powder Ni(Co)CrAlY(Si) Alloys Produced by Electron-Beam Melting II. Structure and Chemical and Phase Composition of Cast CoCrAlY Alloys. Powder Metallurgy and Metal Ceramicsthis link is disabled, 61(3-4), 2022, pp. 230–237.
 8. Пріхна Т.О., Гречанюк І.М., Карпець М.В., Гречанюк М.І., Баглюк Г.А., Гречанюк В.Г., Чорновол В.О. Електропроменеві та плазмові жаростійкі й термобар’єрні покриття, осаджені на лопатки турбін з використанням литих та порошкових сплавів Ni(Co)CrAlY(Sі), отриманих методом електронно-променевої плавки. Повідомлення 1. Основи технології отримання, структура й фазовий склад литих сплавів  NiCrAlY. Порошкова металургія, №1-2. 2022, ст. 87-95.
 9. Prikhna T.O., Grechanyuk I.M., Karpets M.V., Grechanyuk V.G., Chornovol V.O. Electron-Beam and Plasma Oxidation-Resistant and Thermal-Barrier Coatings Deposited on Turbine Blades Using Cast and Powder Ni(Co)CrALY(Si) Alloys I. Fundamentals of the Production Technology, Structure, and Phase Composition of Cast NiCrAlY Alloys. Powder Metallurgy and Metal Ceramics 2022, 61(1-2), P. 70–76.
 10. Пріхна Т.О., Гречанюк І.М., Карпець М.В., Гречанюк М.І., Баглюк Г.А., Гречанюк В.Г., Хоменко О.В. Електропроменеві та плазмові жаростійкі й термобар’єрні покриття, осаджені на лопатки турбін з використанням литих та порошкових сплавів Ni(Co)CrAlY(Sі), отриманих методом електронно-променевої плавки. Повідомлення 2. Структура, хімічний та фазовий склад литих сплавів  СоCrAlY. Порошкова металургія 2022, № 3/4, С.119-129.
 11. Гречанюк В.Г., Гречанюк М.І., Гречанюк І.М., Гоц В.І. Конденсовані з парової фази композиційні матеріали (Cu-Сr-Zr-Y-Nb)-Мo-CuО-МoО3 Proceedings of XVІ international conference on science and education, January 4-11, 2022, Hungary, С. 136-139.
 12. Grechanyuk V.G., Grechanyuk M.I., Grechanyuk I.M., Chornovol V.O. Structure and corrosion properties of copperand tungsten-based composite materials, produced by high-rate evaporation-condensation The Paton Welding Journal 2022, №02б P. 43-47.
 13. Grechanyuk V., Grechanyuk M., Chornovol V., Kozyrev A., Kovalchuk Yu. Vapor-condensed composite materials Ni-Al2O3, NiCr-Al2O3 with oxide nanophase International Research and Practice Conference: Nanotechnology and Nanomaterials (NANO-22), 25-27 August 2022, Lviv, Ukraine, P. 343.
 14. Grechanyuk V., Kozyrev A., Grechanyuk I., Matsenko A., Kovalchul Yu. Metal-based nanocrystalline materials condensed from the vapor phase International Research and Practice Conference: Nanotechnology and Nanomaterials (NANO-22), 25-27 August 2022, Lviv, Ukraine, P. 329.
 15. Гречанюк В.Г., Гречанюк І.М., Шаповалов В.О., Чорновол В.О., Ковальчук Ю.І. Застосування електронно-променевої технології плавки та випаровування-конденсації для отримання нових матеріалів і покриттів Збірник праць ХVІІ Міжнародної конференції  «Сучасні досягнення в науці та освіті» м. Нетанія, Ізраїль, 22-29 вересня 2022, С. 81-84. 
 16. Гречанюк В.Г., Чорновол В.О., Гречанюк М.І., Гоц В.І., Вітовецька Т.В. Структура і механічні властивості композиційних матеріалів Cu–W, отриманих методом електронно-променевого випаровування  Збірник праць ХVІІ Міжнародної конференції  «Сучасні досягнення в науці та освіті» м. Нетанія, Ізраїль, 22-29 вересня 2022, С.78-81.
 17. В. Г. Гречанюк, М. І. Гречанюк, В. О. Чорновол, А. В. Козирєв, В. І. Гоц, О. В. Маценко, В. А. Куліченко, Т. Д. Грабіна, Ю. І. Козирєва Нанокристалічні матеріали на основі міді та молібдену. Металофізика і новітні технології. – 2022. – Вип. 44, № 7. – С. 927-942.
 18. Гречанюк В.Г., Чорновол В.О., Гоц В.І. Ерозійна стійкість конденсованих з парової фази композиційних матеріалів на основі міді й молібдену. Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет конференція Тези доповідей 27 жовтня 2022 року, ст. 409-413.

2021

 1. Гречанюк В.Г., Чорновол В.О., Куліченко В.А., Вітовецька Т.В. Нанокристалічні матеріали на основі міді та молібдену, отримані методом електронно-променевого випаровування-конденсації. ІІ Міжнароднанауково-практичнаінтернетконференція«Маркетинговістратегії, підприємництвоіторгівля: сучасний стан, напрямки розвитку» Тези доповідей 29 квітня 2021 року м. Київ, С.230-231.
 2. Гречанюк М.І., Коновалов В.П., Гречанюк В.Г., Баглюк Г.А., Миронюк Д.В. Властивості матеріалів системи Сu-Мо, отриманих конденсацією з парової фази, для електричних контактів. Порошкова металургія. – 2021. – № 3/4, С. 69-79.
 3. Grechanyuk N.I., Konoval V.P., Grechanyuk V.G., Bagliuk G.A., Myroniuk D.V. Properties of Cu–Mo Materials Produced by Physical Vapor Deposition for Electrical Contacts Powder Metallurgy and Metal Ceramics , 2021, 60(3-4), P. 183–190.
 4. Фізико-хімічні методи дослідження і контролю будівельних матеріалів. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи / В.Ю. Апанасенко, В.Г. Гречанюк, О.В. Маценко, В.О. Чорновол, О.П. Бондаренко . – Київ: КНУБА, 2021. – 44с.
 5. Фізико-хімічні методи дослідження і контролю будівельних матеріалів. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт / В.Ю. Апанасенко, В.Г. Гречанюк, О.В. Маценко, В.О. Чорновол,О.П. Бондаренко . – Київ: КНУБА, 2021. – 45с.
 6. Вітовецька Т.В., Гречанюк В.Г., Чорновол В.О., Куліченко В.А. Органічна хімія: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 161 «Хімічна технологія та інженерія»  К.: КНУБА, 2021. – 35 с.
 7. Гречанюк И. Н. Особливості електронно-променевої технології отримання лігатур різного складу / И. Н.Гречанюк, В. Г. Гречанюк, В.О. Чорновол // Proceedings of XIV international conference on science and education, (Hungary),  January 4-13. – 2021. – С. 24-27
 8. Гречанюк В.Г., Гречанюк М.І., Гречанюк І.М. Сплави Ni(Со)CrAlYSi  для захисних покриттів Міжнародна конференція «Сучасні технології з’єднання матеріалів» 31 травня-2 червня 2021, Київ, ІЕЗ НАНУ, С. 19.
 9. Гречанюк В.Г., Гречанюк М.І., Гречанюк І.М., Чорновол В.О. Отримання сплавів NіCrAlY за одностадійною технологією методом електронно-променевої плавки XVI Українсько-Ізраїльська наукова конференція «Сучасні досягнення в науці та освіті, 1-8 листопада, 2021, С. 86-89, Нетанія (Ізраїль).
 10. Гречанюк В.Г., Чорновол В.О., Ковальчук Ю.І., Вітовецька Т.В., Гоц В.В. Корозійностійкі композиційні матеріали на основі міді й молібдену для електричних контактів залізничного транспорту 9-та Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд та будівель на залізничному транспорті» 17-19 листопада 2021 р., м. Харків, Україна, С. 210-212.
 11. Гречанюк В.Г., Ковальчук Ю.І., Чорновол В.О., Апанасенко В.Ю., Іванків О.О. Дослідження фізико-механічних характеристик зразків червоного граніту Омелянівського родовища України 9-та Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд та будівель на залізничному транспорті» 17-19 листопада 2021 р., м. Харків, Україна, С. 221-223.
 12. Гречанюк В.Г., Гречанюк М.І., Гречанюк І.М., Чорновол В.О. Композиційні матеріали на основі міді й вольфраму,  отримані методом високошвидкісного випаровування-конденсації Сучасна електрометалургія, 2021,  №  4,  С. 45-50.
 13. Гречанюк В.Г., Гречанюк Н.И., Манулик А.Ф. Часть 1: Композиционные материалы с металлической матрицей, конденсированной из паровой фазы Journal of Materials Science and Technology Research, 2021, № 8, С. 19-23.
 14. Гречанюк В.Г., Гречанюк  Н.И., Манулик А.Ф. Часть 2: Композиционные материалы с металлической матрицей, конденсированной из паровой фазы Journal of Materials Science and Technology Research, 2021, № 8, С. 24-29.

2020

 1. Гречанюк Н.И. Фізико-хімічні властивості конденсованих із парової фази композиційних матеріалів на основі міді і хрому / Н.И.Гречанюк, В.Г. Гречанюк, В.О. Чорновол // Proceedings of XIII international conference on science and education, January 4-13, 2020, (Hungary). – 2020.–P.30-33. . http: //elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/8510/1/SE-2020.pdf#page=30
 2. Гречанюк И.Н. Корозійна й ерозійна стійкість конденсованих з парової фази композиційних матеріалів на основі міді й молібдену / И.Н. Гречанюк, В.Г. Гречанюк // Современная электрометаллургия. – 2020. – №1. – С.32-38 https://doi.org/10.37434/sem2020.01.04
 3. Гречанюк В.Г. Использование электронного пособия при изучении химии / В.Г. Гречанюк, В.О.Чорновол, Т.В.Витовецкая, А.В. Маценко, Р.В.Лаврик // Материалы ХІІІ международной научно-методической конференции «Перспективы развития высшей школы», Гродно ГГАУ. – 2020. – С. 171-173.
 4. Grechanyuk M. Nanocrystal materials on the base of copper and molybdenum obtained by electron beam evaporation – condensation method / M. Grechanyuk, V. Grechanyuk, V. Chornovol // 1-st international research and practice conference «nanoobjects & nanostructuring» (n&n‒2020),september 20‒23, 2020, Lviv, Ukraine. – 2020. – Р.85.
 5. Чорновол В.О. Вплив шкідливих домішок CO2 та SO2 на корозію композиційних матеріалів на основі міді / В.О. Чорновол, V.G. Grechanyk, R. V. Lavryk // Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference AWCGCC, April 21-22, 2020, Dnipro (in Ukrainian). – 2020. – С. 20–21.
 6. Гречанюк В. Study of impact of CO2 and SO2 impossible improvements on corrosion of composition materials on base of copper / В.Г. Гречанюк, В. Чорновол, Т. Вітовецька, О. Маценко, Р. Лаврик // Abstracts of IV international scientific and practical conference “Мodern information technologies and their implementation in the processes of social and technical project management”, february 17-18, 2020 boston, USA 2020. – Р. 22-25.
 7. Акримов В.А. Промислова технологія нанесення двошарових плазмових теплозахисних покриттів на лопатки турбін, що використовуються в ДНТКГ «Зоря-Машпроект» / І.М. Гречанюк, Ю.О. Смашнюк, В.Г. Гречанюк, М.П Любаренко // Современная электрометаллургия 2020. – № 4. – С.28-31. https://doi.org/10.37434/sem 2020.04.052

  2019

 1. Гречанюк Н.И. Современное состояние электронно-лучевых технологий, применяемых в различных областях техники / Н.И. Гречанюк, В.Г. Гречанюк. Т.В. Витовецкая //  Proceedings of XIII international conference on science and education, January 4-13, 2019, (Hungary). –2019. – P. 42-45. http://iftomm.ho.ua/docs/SE-2019
 2. Гречанюк Н.И. Механические свойства дисперсных и слоистых композиционных материалов на основе меди и молибдена / Н.И. Гречанюк, В.Г. Гречанюк // Современная электрометаллургия. – 2019. – №2. – С.43-50.
 3. Гречанюк Н.И. Коррозионная стойкость композиционных материалов Cu-Al, полученных электронно-лучевым методом / Н.И. Гречанюк, В.Г. Гречанюк, Т.В. Витовецька // Proceedings of XIV international conference on modern achievements of science and education, September 26-Octoder 3, 2019, (Israel). – 2019. – P. 42-45 https://openarchive.nure.ua/bitstream/document/11376/3/Kyriy_Peresadapdf
 4. Manulyk A. Precipitation-strengthened and microlayered bulk copper and molybdenum-based nanocrystalline materials produced by high-speed electron-beam evaporation-condensation in vacuum: Structure and phase composition / A. Manulyk, N.I. Grechanyuk, V.G. Grechanyuk // 24 th International Conference on Advanced Materials & Nanotechnology, October 21-22, 2019, Rome, Italy. – 2019. – P. 29-30.
 5. Manulyk A. New electron-beam equipment and technologies for production of advanced materials using vacuum melting and evaporation methods developed at SPE «ELTEKHMASH» / N.I. Grechanyuk, P.P. Kucherenko, A.G. Melnik, I.N. Grechanyuk, Y.A. Smashnyuk, V.G. Grechanyuk // Proceedings of 20 th World Congress on Materials Science and Engineering, June 24-26, 2019, Vienna, Austria . – 2019. – P.29-30 Journal of Material Sciences & Engineering, Volume 08 https://materialsscience.insightconferences.com/2019/scientific-program.php?day=1&sid=4835&date=2019-06-24
 1. Grechanyuk N.I. New Electron-Beam Equipment and Technologies for the Production of Advanced Materials Using Vacuum Melting and Evaporation Methods Developed at SPE “Eletekhmash”] / N.I. Grechanyuk, P.P. Kucherenko, G. Melnik, I.N. Grechanyuk, Y.A. Smashnyuk, V.G. Grechanyuk,  A. Manulyk // Minerals, Metals and Materials Series. – 2019. – Р. 105-113. doi:org-443.webvpn.fjmu.edu.cn/10.1007/978-3-030-35790-0_9
 2. Гречанюк В.Г. Корозійна стійкість сплаву АД31, що використовується в будівельних конструкціях для фасадних систем / В.Г. Гречанюк, В.О. Чорновол // Міжнародний електронний науково-практичний журнал «WayScience», Дніпро.–2019. – №2 (4).  – С.200-210.

2018

 1. Grechanyuk N. I. Precipitation-Strengthened and Microlayered Bulk Copper- and Molybdenum-Based Nanocrystalline Materials Produced by High-Speed Electron-Beam Evaporation-Condensation in Vacuum Structure and Phase Composition / N.I. Grechanyuk, V.G. Grechanyuk // Powder Metallurgy and Metal Ceramics. – 2018 – 56(11-12). – Р. 633-646.
 2. Grechanyuk N.I. Dispersed and layered volumetric nanocrystalline materials based on copper and molybdenum condensed from the vapor phase / N.I. Grechanyuk, V.G. Grechanyuk,  E.V. Khomenko, D. Kovalchuk //Electrotechnica & Electronica – 2018. – № 7-8. – P. 212-223.
 3. Grechanuyk V.G. Ecologically clean evaporation condensation method application for obtaining of electrical contacts based on copper composite materials / V.G. Grechanuyk, O.V. Matsenko // Environmental safety and natural resources. – 2018. – № 26. – Р.43-48.
 4. Гречанюк Н.И. Структура и механические свойства конденсированных из паровой фазы объемных нанокристаллических материалов на основе меди / Н.И. Гречанюк, В.Г. Гречанюк // Proceedings of XIII International Conference on Modern Achievements of science and Education, September 6-13, Netanya, Israel. – 2018. – Р. 61-64
 5. Гречанюк Н.И. Влияние технологических факторов на механические свойства конденсатов н основе меди и молибдена / Н.И. Гречанюк, В.Г. Гречанюк // Труды ИПМ НАН Украины. Серия ’’Композиционные  слоистые и градиентные материалы и покрытия. Электрические контакты и электроды». – 2018. – С.73-82.
 6. Гречанюк І.М. Фізико-хімічні властивості композиційних матеріалів / І.М. Гречанюк, В.Г. Гречанюк // Труды ИПМ НАН Украины. Серия ’’Композиционные слоистые и градиентные материалы и покрытия. Электрические контакты и электроды», Киев. – 2018. – С.83-88

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram