КАСЬЯНОВА О.М.

Касьянова Оксана Миколаївна – кандидат технічних наук, професор кафедри «Охорони праці та навколишнього середовища».

Загальна інформація У 1995 році закінчила Луганський державний педагогічний інститут ім. Т. Шевченка Східноукраїнського національного університету за спеціальністю «Вчитель праці та професійного навчання»; у 2000 р, закінчила Східноукраїнський національний університет за спеціальністю: «Технологія машинобудування», кваліфікація – магістр. У 2007 р. захистила дисертацію за спеціальністю 05.26.01 «Охорона праці» та отримала вчений ступінь кандидата технічних наук. У 2009 р. отримала вчене звання доцента по кафедрі охорони праці та безпеки життєдіяльності. З 1999 по 2014 рр. працювала на кафедрі охорони праці та безпеки життєдіяльності Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля на посадах асистента, старшого викладача та доцента. З 2014 р. працювала в Державному університеті телекомунікацій на посаді доцента кафедри «БЖД та фізичного виховання». З 2017 р. є співробітником кафедри «Охорони праці та навколишнього середовища» КНУБА, працюючи на посаді доцента, професора. Автор більше 120 науково-методичних праць, з яких 4 навчальних посібники та 1 підручник.

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210920193

SCOPUS ID: 57210920193

https://publons.com/dashboard/summary/

Web of Science ResearcherID: AAD-1947-2019

https://orcid.org/0000-0002-5769-2496

ORCID: 0000-0002-5769-2496

https://scholar.google.com/citations?hl=ru&view_op=list_works&gmla=AJsN-F4yoahSAE15btcff5oAY1fdEhcaMr_V7h8_zPrO8ONxnOp721mVJlZ4ND07k16udZ0b7VArGN6uy8YMES5xDLxWKDMVzanyRd-tifquAd-gH0RMF6s_dmEQgaWgxktKFLA-lRGxUUwna6iu2RkeoyuDowPjYQ&user=xm5P5JMAAAAJ

Перелік навчальних дисциплін

 • Безпека життєдіяльності
 • Основи охорони праці
 • Охорона праці в галузі
 • Інтелектуальна власність
 • Методика наукових досліджень
 • Ризик-орієнтований підхід у СУОП
 • Оцінка ризику професійної діяльності

Навчально-методична література:

Безпека життєдіяльності

 • Робоча програма з дисципліни «Основи охорони праці та БЖД» для студентів спеціальності 15 «Автоматизація та приладобудування» спеціалізація 151 «Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології».
 • Робоча програма з дисципліни «Основи охорони праці та БЖД» для студентів спеціальності 12 «Інформаційні технології» спеціалізація 122 «Комп’ютерні науки», 123 «Комп’ютерна інженерія».
 • Робоча програма з дисципліни «Основи охорони праці та БЖД» для студентів спеціальності 12 «Інформаційні технології» спеціалізація 125 «Кібербезпека».
 • Робоча програма з дисципліни «Основи охорони праці та БЖД» для студентів спеціальності 015 «Освіта/Педагогіка» спеціалізація 015.11 «Професійна освіта. Комп’ютерні технології».
 • Соціальна та екологічна безпека життєдіяльності. Курс лекцій. Частина 1 / О.І. Вальченко, О.М. Гунченко, Л.А. Сергєєва, О.І. Глєбова. – Київ: НУБІП України, 2018 р. 171 с.

Основи охорони праці

 • Основи охорони праці методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Дослідження та оцінка виробничого освітлення» / М.А. Касьянов, О.Г. Вільсон, О.М. Гунченко, Н.Є. Журавська. – Київ: вид-во КНУБА, 2016. 36 с.
 • Основи охорони праці методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Дослідження та оцінка параметрів мікроклімату» / М.А. Касьянов, О.Г. Вільсон, О.М. Гунченко, Н.Є. Журавська. – Київ: вид-во КНУБА, 2016. 28 с.

Охорона праці в галузі

 • Робоча програма з дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів спеціальності 15 «Автоматизація та приладобудування» спеціалізація 151 «Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології».
 • Робоча програма з дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів спеціальності 12 «Інформаційні технології» спеціалізація 122 «Комп’ютерні науки», 123 «Комп’ютерна інженерія».
 • Робоча програма з дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів спеціальності 12 «Інформаційні технології» спеціалізація 125 «Кібербезпека.
 • Охорона праці в галузі методичні вказівки до виконання практичного заняття «Дослідження норм законодавства, правових та організаційних основ охорони праці» / М.А. Касьянов, О.Г. Вільсон, О.М. Гунченко, Н.Є. Журавська. – Київ: вид-во КНУБА, 2016. 24 с.
 • Охорона праці в галузі методичні вказівки до виконання практичного заняття «Загальні ергономічні вимоги до робочих місць «сидячи» і «стоячи». Проектний розрахунок робочого місця оператора ПК» / М.А. Касьянов, О.М. Гунченко, Н.Є. Журавська. – Київ: вид-во КНУБА, 2016. 24 с.
 • Охорона праці користувачів персональних комп’ютерів Навчальний посібник. / М.А. Касьянов, О.М. Гунченко, О.О. Колібабчук, Н.Є. Журавська, В.І. Корінний, П.І. Стефанович. – Київ: вид-во КНУБА, 2017. 138 с.

Наукова робота

У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Вдосконалення системи управління охороною праці на машинобудівних підприємствах» [Текст]: дис… канд. техн. наук: 05.26.01 / Гунченко Оксана Миколаївна; Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля. – Луганськ, 2007. 245 с.

Напрями наукової діяльності

Дослідження ризиків та потенційних небезпек при здійсненні професійної діяльності у галузі машинобудування та будівельній галузі. Побудова та вдосконалення системи управління безпекою та гігієною праці. Аудит систем управління безпекою та гігієною праці.

Посібники

 • Удосконалення системи управління охороною праці на машинобудівних підприємствах Навчальний посібник. Гриф МОНУ / М.А. Касьянов, О.М. Гунченко, В.О. Медяник, М.В. Васильчук. Луганськ: Вид-во СНУ iм. В. Даля, 2009. 224 с.
 • Практикум по охране труда на промышленном и магистральном железнодорожном транспорте Навчальний посібник / Н.А. Пительгузов, О.Н. Гунченко, А.В. Черных. Луганськ: Изд. ВНУ им. В.Даля, 2010. 124 с.
 • Охорона праці у машинобудівному виробництві Підручник. Гриф МОНУ / О.Л. Голубенко, М.А. Касьянов, О.М. Гунченко, В.М. Кожин, В.О. Медяник, В.І. Сало, В.В. Гапонов. Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2010. 454 с.
 • Совершенствование методологических основ системы управления охраной труда на машиностроительных предприятиях Монография / Н.А. Касьянов, О.М. Гунченко, Г.Г. Басов, А.И. Гедрович, В.А. Малов. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2006. 128 с.
 • Безпека життєдіяльності Навчальний посібник / М.А. Касьянов, О.М. Гунченко, В.М. Мальоткін, О.М. Друзь. Луганськ. Ноулідж, 2014. 240с.
 • Удосконалення методів і засобів зниження виробничого ризику у ковальсько-пресовому виробництві Монографія / Касьянов М.А., І.В. Савченко, Д.О. Вишневський, О.М. Гунченко. Луганськ: Вид-во «Ноулідж», 2014. 226 с.
 • Охорона праці користувачів персональних комп’ютерів Навчальний посібник / М.А. Касьянов, О.М. Гунченко, О.О. Колібабчук, Н.Є. Журавська, В.І. Корінний, П.І. Стефанович. Київ, вид-во КНУБА, 2017. 138 с.
 • Соціальна та екологічна безпека життєдіяльності Курс лекцій. Частина 1 / О.І. Вальченко, О.М. Гунченко, Л.А. Сергєєва, О.І. Глєбова. – Київ: НУБІП України, 2018 р. 171 с.

Вибрані публікації

 • Визначення виробничого ризику при проведенні аварійно-відновлювальних (АВР) і ремонтно-будівельних (РБР) робіт / Касьянов М.А., Гунченко О.М., Корінний В.І., Тищенко Ю.А., Мещерякова І.В. // Строительство, материаловедение, машиностроение. Серия: БЖД. Сб. науч. тр. ПГАСА.– Днепр: ГВУЗ ПГАСА, 2016, вып. 91. С. 63-69.
 • Вдосконалення методів оцінки виробничого ризику при проведенні аварійно-рятувальних робіт (АРР) на об’єктах будівництва / Касьянов М.А., Гунченко О.М., Корінний В.І., Сабітова О., Улітіна М.Ю. // Строительство, материаловедение, машиностроение. Серия: БЖД. Сб. науч. тр. ПГАСА.– Днепр: ГВУЗ ПГАСА, 2016, вып. 93. С. 56-65. URL : http://smm.pgasa.dp.ua/article/view/84669.
 • Обґрунтування необхідності управління виробничим ризиком / Касьянов М.А., Бєліков А.С., Гунченко О.М., Тищенко Ю.А. // Строительство, материаловедение, машиностроение. Серия: БЖД. Сб. науч. тр. ПГАСА.– Днепр: ГВУЗ ПГАСА, 2016, вып. 93. С. 93-105. URL : http://repositary.knuba.edu.ua:8080/handle/987654321/1944.
 • Дослідження причин виробничого ризику при експлуатації плунжерних пар і моделей відновлення їх поверхонь тертя/ Касьянов М.А., Гунченко О.М., Халмурадов Б.Д., Занько С.М. // Строительство, материаловедение, машиностроение. Серия: БЖД. Сб. науч. тр. ПГАСА.– Днепр: ГВУЗ ПГАСА, 2016, вып. 93. С. 298-310.
 • Методика оцінки виробничого ризику / Беліков А.С., Касьянов М.А., Гунченко О.М., Шаломов В.А., Стефанович П.І. // Зб. наук. пр. Інститута геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова «Геотехнічна механіка», 2016, вип. 127. яС. 127-140. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gtm_2016_127_14.
 • Удосконалення методики оцінювання та управління виробничим ризиком / Беліков А.С., Касьянов М.А., Гунченко О.М., Шаломов В.А., Стефанович П.І. // Новини інженерної науки Придніпров’я. Наук.-практ. журн. ПДАБА. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2017, № 1 (2). С. 30-38. URL : http://journals.uran.ua/index.php/wissn028/article/view/97010.
 • Оцінка виробничого ризику у процесі експлуатації плунжерних пар / Касьянов М.А., Гунченко О.М., Халмурадов Б.Д., Занько С.М. // Новини інженерної науки Придніпров’я. Наук.-практ. журн. ПДАБА. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2017, № 1 (2). С. 39-50. URL : http://journals.uran.ua/index.php/wissn028/article/view/97015.
 • Дослідження вимог до інформаційно-аналітичної складової визначення техногенного ризику / Беліков А.С., Касьянов М.А., Гунченко О.М., Стефанович П.І., Сухаревська Е.С. // Строительство, материаловедение, машиностроение. Серия: Комп’ютерні системи та інф. Технології в освіті, науці і управлінні . Зб. наук. пр. Вип. 101 – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2017. С. 86-93. URL : http://smm.pgasa.dp.ua/article/view/124471.
 • Research of the use of «ecological niche» model for definition of production risk indicators / Gunchenko O., Voloshkina O. // Екологічна безпека та природокористування. Зб. наук. праць № 1(25), 2018. С. 5-11. DOI: https://doi.org/10.32347/2411-4049.2018.1.5-11. URL : http://es-journal.in.ua/article/view/154905.
 • Управління ризиками у системі управління охороною праці / Гунченко О.М., Стефанович П.І. // Scientific Letters of Academic Society Of Michal Baludansky. – Kosice, Slovakia, Volume 6, № 2А/2018. P. 65-69.
 • Дослідження методів оцінки показників виробничого ризику для вдосконалення системи управління охороною праці (СУОП) / М.А. Касьянов, Д.О. Вишневський, О.М. Гунченко, І.В. Савченко. Комунальне господарство міст. Серія: БЖДЛ – освіта, наука, практика. Науково-технічний збірник. Харків, 2015. Вип. 120 (1). С. 243-247. URL : https://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/article/view/4886/4843.
 • Розробка комп’ютерної програми для підтримки прийняття рішень у СУОП при проектуванні і впровадженні систем з ГІВ / М.А. Касьянов, О.М. Гунченко, І.В. Савченко, В.І. Корінний // Будівництво, матеріаловедення, машинобудування. Серія: БЖД. Збірник наук. пр. ПДАБА. Дніпропетровськ, 2015. Вип. 83. С. 130-138. URL : http://repositary.knuba.edu.ua:8080/handle/987654321/5592.
 • Касьянов М.А. Вдосконалення методів аналізу небезпек і виробничого ризику / М.А. Касьянов, В.О. Медяник, О.М. Гунченко, Ю.Г. Проніна. Будівництво, матеріаловедення, машинобудування. Серія: БЖД. Збірник наук. пр. ПДАБА. Дніпропетровськ, 2015. Вип. 84. С. 130-139. URL : http://repositary.knuba.edu.ua:8080/handle/987654321/5693.
 • Визначення ймовірності виникнення похибки при використанні ЕОМ для аналізу і розрахунків виробничого ризику у системі «людина – машина – середовище» / М.А. Касьянов, І.В. Савченко, О.М. Гунченко, В.О. Медяник, В.І. Корінний, О.Г. Крохмальова // Екологічна безпека та природокористування. Збірник наук. пр. КНУБА, ІТГІП. Київ, 2015. № 3 (19). С. 81-90. URL : http://repositary.knuba.edu.ua:8080/handle/987654321/598.
 • Визначення виробничого ризику при проведенні аварійно-відновлювальних (АВР) і ремонтно-будівельних (РБР) робіт / М.А. Касьянов, О.М. Гунченко, В.І. Корінний, Ю.А. Тищенко, І.В. Мещерякова. Будівництво, матеріаловедення, машинобудування. Серія: БЖД. Збірник наук. пр. ПДАБА. Дніпро, 2016. Вип. 91. С. 63-69. URL : http://smm.pgasa.dp.ua/article/view/80294.
 • Оцінка заощадження енергії та непрямого зменшення викидів CO2 вертикальним озелененням / Ткаченко Т.М., Мілейковський В.О., Гунченко О.М. Вентиляція, освітлення та газопостачання. Київ, 2019. №31. С. 16-23. URL : http://repositary.knuba.edu.ua:8080/handle/987654321/1438.
 • Розробка процедури керування ризиками небезпек та можливостей при виконанні робіт на висоті у будівельній галузі / О.М. Гунченко. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. Дніпро, 2020. №6 (271-272). С 76-86. DOI: https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.241120.76.701. URL : http://visnyk.pgasa.dp.ua/article/view/218918.
 • Система менеджменту екологічної безпеки – як одна із складових енергетичної ефективності / О.М. Гунченко, М.В. Кравченко, О.С. Волошкіна, В.І. Корінний. Екологічна безпека та природокористування. Київ, 2020. – № 4 (36). С. 5-19. URL : http://es-journal.in.ua/article/view/222671/222926.
 • Methodology of risk-oriented on the basis of safety function deployment / O. Hunchenko. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). 2019. Volume-8, Issue-2,. Р. 5787-5790. ISSN: 2277-3878. URL : https://www.ijrte.org/wp-content/uploads/papers/v8i2/B1706078219.pdf. (SCOPUS).
 • Formation of heath preserving competence of students of higher educational institutions of information technologies specialties / S. Prysiazhniuk, D. Oleniev, A. Tiazhyna, M. Popov, O. Hunchenko, Y. Parczevskyy, O. Pryimakov, V. Lyshevska, V. Krasnov, E. Ejder, I. Bloshchynskyi, K. Prontenko. International Journal of Applied Exercise Physiology. 2019. Vol. 8 No.(3.1). P. 263-271. ISSN: 2322-3537. URL : http://ijaep.com/Journal/vol.8.3.1.pdf. (Web of Science).
 • Methodology for assessment and management of industrial risks / Oksana Hunchenko, Yuliia Bereznytska, Denys Chernyshev. XV International May Conference on Strategic Management – IMCSM19 May 24 – 26, 2019, Bor, Serbia IMCSM Proceedings. 2019. Volume XV, Issue (1). Р. 311-319. ISSN 2620-0597. URL : https://drive.google.com/file/d/18f5D0yQe-VJx64Y7yjzSr6M2pSczdItk/view.
 • Requirements for drinking water management within the territories of Donbas mining complexes / Olena Voloshkina, Yevhenii Yakovliev, Yevheniia Anpilova, Oksana Hunchenko, Olena Zhukova. 16th International May Conference on Strategic Management «IMCSM20» September 25 – 27 2020, Bor, Serbia. 2020. Volume XVI, Issue (1). P. 164-172. ISSN 2620-0597. URL : https://drive.google.com/file/d/1xn1m0GaZ8bFU-es0sii7iRnYwE0uMYFr/view.
 • Integrated management systems as a basis for sustainable development / Oksana Hunchenko. Innovative Technology in Architecture and Design (ITAD 2020) IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. 2020. Volume 907. 012080 IOP Publishing doi: 10.1088/1757-899X/907/1/012081. URL: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/907/1/012081/pdf (SCOPUS).
 • The conceptual framework of sustainable development and the role of environmental and technogenic safety in achieving it / O. Hunchenko, О Voloshkina, І Korduba, М Kravchenko, P Stefanovych. Innovative Technology in Architecture and Design (ITAD 2020) IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. 2020. Volume 907. 012080 IOP Publishing doi:10.1088/1757-899X/907/1/012080. URL: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/907/1/012080/pdf (SCOPUS).

Сертифікати, стажування
Гунченко-1
Гунченко 2
Гунченко 3
Гунченко_4
Гунченко_5
Гунченко_6
Гунченко_7
Гунченко_8
Гунченко_9

Контакти

проспект Повітрофлотський 31, 03037, Київ; кімната 207 (С) 

Тел.: +38 (044) 244-96-30 

E-mail: gunchenko.oksana@gmail.com

            Google академія

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram