КОНФЕРЕНЦІЇ,  Минулі конференції,  НОВИНИ КНУБА

II міжнародна науково-практична конференція “Освіта, право та публічне управління – новітні тенденції розвитку”

          30-31 березня 2023 р. була проведена II міжнародна науково-практична конференція “Освіта, право та публічне управління – новітні тенденції розвитку” (онлайн).Вона була організована КНУБА спільно з Університетським коледжом Аль-Рафідейн (Багдад, Ірак), Вищою школою фінансів і права у Бєльсько-Бялій (Польща).

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

 • Дмитро Хлапонін, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри політичних наук і права, КНУБА
 • Марек Александер, доктор наук хаб., професор, директор Центру професійної підготовки у Новому Сончі, Польща.
 • Акіл Махмуд Джавад, доктор філософії, Університетський коледж Аль-Рафідейн, Ірак
 • Ігор Козубцов, доктор педагогічних наук, с.н.с., Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, Інститут педагогічної освіти i освiти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

КОНСУЛЬТАНТИ

 • Аднан Аль-Джумайлі, заступник міністра освіти Іраку, проф., доктор наук, Ірак.
 • Петро Ворона, доктор наук з державного управління, професор, начальник відділу управління грантами Національного фонду досліджень, Україна.
 • Яцек Бінда, д-р хаб., проф., ректор Вищої школи фінансів і права, м. Бєльсько-Бяла, Польща.
 • Віктор Сухомлин, кандидат наук з державного управління, ректор Академії праці, соціальних відносин і туризму, Заслужений працівник соціальної сфери України,
 • Аль-Габаві Мохаммед, доктор філософії, доцент, керівник лінгвістичного комітету, Міністерство освіти, Ірак.
 • Хенрік Нога, д-р хаб., проф., директор Інституту технічних наук Краківського педагогічного університету, Республіка Польща.
 • Євген Перегуда, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політичних наук і права, Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна.

         30.03.23 з вітальними промовами до учасників конференції звернулися проф. Аднан Аль-Джумайлі, заступник міністра освіти Іраку; Олександр Ковальчук, проректор з науки та інноваційного розвитку КНУБА; д-р хаб., проф. Хенрік Нога, директор Інституту технічних наук Краківського педагогічного університету, Польща; доктор Махмуд Джавад, ректор Університетського коледжу Аль-Рафідейн, Ірак.

          Були заслухані цікаві доповіді за тематикою конференції, зокрема, Дмитро Гуменний з доповіддю “Методологічні та публічно-правові концепції щодо створення безпечних зарядних станцій для електромобілів”, Мохаммед Аль-Хакім з презентацією системи юридичного супроводу, Олександра Чернявська з доповіддю “Стратегічні орієнтири розвитку професійних компетентностей студентів архітектурного факультету”, Денис Дубінін з доповіддю “ChatGPT як новий інструмент для покращення якості досліджень та навчання – етичні питання”.

Всі доповіді були англійською мовою.

Доповідачі відповіли на питання інших учасників конференції та обмінялися думками за темами доповідей.

          31.03.23 учасників конференції привітали доктор Хасіба Азіз, канцлер Вищої судової ради Республіки Ірак, Президент Федерального апеляційного суду Кіркука, Ірак, Мохаммед Аль-Хакім, власник компанії Base Point з розробки програмного забезпечення, Петро Ворона, начальник відділу управління грантами Національного фонду досліджень, Україна.

          Учасникам конференції в прямому ефірі (в м. Багдаді та в м. Києві) було оголошено про вручення сертифікатів.

          Конференція була організована на виконання Меморандумів про співпрацю, які підписані КНУБА з Університетським коледжом Аль-Рафідейн (Багдад, Ірак) та  Вищою школою фінансів і права у Бєльсько-Бялій (Польща).

          Україна в стані війни, нам важко, важко науковцям та викладачам. Але ми віримо, що Україна обов’язково переможе, стане ще сильнішою і ми обов’язково будемо співпрацювати та зустрічатися на наступних наукових заходах.

Доцент кафедри політичних наук і права                                                  

канд. наук з держ. упр.                                                    Дмитро  ХЛАПОНІН

On March 30-31, 2023, The II International Scientific and Practical Conference “Education, Law and Public Administration – New Development Trends” was held (online)

          It was organized by KNUBA together with Al-Rafidain University College (Baghdad, Iraq), Higher School of Finance and Law in Bielsko-Biała (Poland).

On March 30, 2023 Prof. Adnan Al-Jumaily, Deputy Minister of Education of Iraq; Oleksandr Kovalchuk, vice-rector for science and innovative development of KNUBA; Dr. Hab., Prof. Henrik Noga, director of the Institute of Technical Sciences of the Krakow Pedagogical University, Poland; Dr. Mahmoud Jawad, Rector of Al-Rafidain University College, Iraq, made a speech.

          Interesting reports on the subject of the conference were heard, in particular, Dmytro Humennyi with the report “Methodological and public-legal concepts regarding the creation of safe charging stations for electric vehicles”, Mohammed Al-Hakeemwith the presentation of the legal support system, Denis Dubinin with the report “ChatGPT as a new tool for improving the quality of research and teaching – ethical issues”.

          On March 31, 2023 the conference participants were greeted by Dr. Hassiba Aziz, Chancellor of the Supreme Judicial Council of the Republic of Iraq, President of the Federal Court of Appeal of Kirkuk, Iraq; Mohammed Al-Hakeem, owner of the Base Point software development company; Petro Vorona, head of the grant management department of the National Research Fund, Ukraine.

           Certificates were announced to the participants of the conference live (in Baghdad and Kyiv).

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram