КОНФЕРЕНЦІЇ,  Минулі конференції,  Новини,  НОВИНИ КНУБА

ІIІ Міжнародна науково-практична конференція “Освіта, право та публічне управління – новітні тенденції розвитку

27-28 червня 2024 р. була проведена ІIІ Міжнародна науково-практична конференція “Освіта, право та публічне управління – новітні тенденції розвитку”. Конференція була організована кафедрою кібербезпеки та комп’ютерної інженерії за підтримки кафедри політичних наук і права Київського національного університету будівництва і архітектури спільно з Аль-Нур Університетом (Ірак) та Університетом національної комісії з освіти (Краків, Польща), з якими підписані Меморандуми  про співпрацю.

27.06.24 з вітальними промовами до учасників конференції звернулися ректор Аль-Нур університету доктор, професор Ясін Аль-Хаджар (Ірак), директор Центру професійної підготовки в м. Новий Сонч, доктор хаб., проф. Maрек  Aлександер (Польща) та координатор міжнародної співпраці проф. Юрій Хлапонін(КНУБА).

Були заслухані у змішаному форматі (в ауд. 457 та в Zoom) цікаві доповіді за тематикою конференції, зокрема John Magill, випускник Кембриджу та Оксфорду (Великобританія); Тetiana Konrad, Piotr Migo з Університету національної комісії з освіти (Краків, Польща); Wael Abdulateef Jasim, Zainab Ahmed Abdulhammed та Husam Nawfal Fadhil (Ірак); Микола Маленко, Роман Дабіжа та Дар’я Брухаль (КНУБА).

Всі доповіді були англійською мовою. Організаторами та модераторами конференції були канд. держ. упр., доц. Дмитро Хлапонін та д.т.н. Намір Касім.

28.06.24 учасникам конференції (в Багдаді, Кракові та Києві) були вручені сертифікати.    

Статті та тези доповідей подали учасники з України, Великобританії, Польщі, Іраку, Болгарії та ін. Відібрані статті, як і минулих років, будуть опубліковані в виданнях Scopus. Станом на сьогодні команда організаторів міжнародної співпраці опублікувала понад 100 статей в виданнях Scopus, в т.ч. в співавторстві з викладачами КНУБА. Бажаючі можуть звернутись y.khlaponin@knuba.edu.ua для можливої вашої публікації за тематикою економіка, право, суспільні науки.        

Збірник з інженерних наук (46 статей) було опубліковано https://fruct.org/publications/volume-35/fruct35/ та проіндексовано в Scopus.

Чергові 50 статей подані та знаходяться на рецензуванні.

Проф. Юрій Хлапонін

On June 27-28, 2024, the III International scientific and practical conference “Education, law and public administration – new development trends” was held

          The conference was organized by the Kyiv National University of Construction and Architecture together with Alnoor University (Iraq) and the University of the National Commission for Education (Krakow, Poland), with which Memorandums of Cooperation have been signed.

          On June 27, 2024, the rector of Alnoor University, doctor, professor Prof. Dr. Yassin Al-Hajjar (Iraq), director of the Vocational Training Center in Novy Sonch, doctor, hab., prof. Marek Aleksander (Poland) and coordinator of international cooperation prof. Yurii Khlaponin made a speech.

          In a mixed format (in Universitіes and in Zoom), interesting reports on the conference topics were heard, including John Magill, a graduate of Cambridge and Oxford (Great Britain); Tetiana Konrad, Piotr Migo from the University of the National Commission for Education (Krakow, Poland); Wael Abdulateef Jasim, Zainab Ahmed Abdulhammed and Husam Nawfal Fadhil (Iraq); Mykola Malenko, Roman Dabyzha and Daria Brukhal (KNUCA).

          All reports were in English. The moderators of the conference were Assoc. Prof. Dr. Dmytro Khlaponin and Dr.Sc. Nameer Qasim.

          Their efforts ensured the smooth conduct of the sessions and fruitful discussions.

          On June 28, 2024, the conference concluded with the awarding of certificates to participants from Mosul, Krakow, and Kyiv. Articles and abstracts submitted by participants from Ukraine, the United Kingdom, Poland, Iraq, Bulgaria, and other countries were reviewed, with selected papers set to be published in Scopus, maintaining the high academic standards of the event. This conference marked another successful chapter in the ongoing collaboration between the participating institutions, fostering international cooperation and knowledge exchange in the fields of education, law, and public administration.

          Prof. Yurii Khlaponin

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram