ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ГУРТОЖИТКІВ КНУБА ЗАКРІПЛЕНИХ ЗА ФАКУЛЬТЕТАМИ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ 2023-2024

ГУРТОЖИТОК №1

(вул. М. Кривоноса, 6)

Тел: (044)273-35-16

Проживають аспіранти, докторанти та аспірантські, докторантські сім’ї

ГУРТОЖИТОК №2

(вул. Волинська 11/14)

Тел: (044) 245-77-81

БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ:

 Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Спеціалізація, освітня програма: Товарознавство і комерційна діяльність

Товарознавство і комерційна логістика

Товарознавство і організація зовнішньої торгівлі

Товарознавство і експертиза в митній справі

Організація оптової і роздрібної торгівлі*

Спеціальність  161 Хімічні технології та інженерія

Спеціалізація, освітня програма: Комп’ютерне моделювання в технології композиційних будівельних матеріалів;

Нанотехнології оздоблювальних та захисних матеріалів;

Новітні технології та дизайн сучасних стінових та оздоблювальних матеріалів

Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Спеціалізація, освітня програма: Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

ГУРТОЖИТОК №3

(вул. Волинська, 9/21)

Тел: (044)245-77-85

АРХІТЕКТУРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ:

 Спеціальність   022 «Дизайн»

Спеціалізація, освітня програма: Інтер’єр  та обладнання

Середовищний та промисловий дизайн*

Спеціальність 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»

Спеціалізація, освітня програма:  Художньо-декоративне оформлення інтер’єру

Спеціальність 191 «Архітектура та містобудування»

Спеціалізація, освітня програма:  Архітектура будівель і споруд

Дизайн архітектурного середовища

Містобудування

ГУРТОЖИТОК №4

вул. Освіти, 5)

Тел: (044)241-55-34

ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ ТА ЕКОЛОГІЇ:

Спеціальність 101 «Екологія»

Спеціалізація, освітня програма: Екологія, охорона навколишнього середовища

Спеціальність 144 «Теплоенергетика»

Спеціалізація, освітня програма: Енергетичний менеджмент; енергоефективні  муніципальні та промислові теплові технології

Спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища»

Спеціалізація, освітня програма: Технології захисту навколишнього середовища

Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Спеціалізація, освітня програма: Водопостачання та водовідведення

Гідротехнічне будівництво*

Теплогазопостачання і вентиляція

Спеціальність  194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

Спеціалізація, освітня програма: Водогосподарське будівництво і управління водними ресурсами та   системами

ГУРТОЖИТОК №5

(вул. Освіти, 7)

Тел: (044)249-71-26

ФАКУЛЬТЕТ АВТОМАТИЗАЦІЇ І ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ:

Спеціальність  015 «Професійна освіта»

Спеціалізація, освітня програма: Професійна освіта. Машинобудування

Професійна освіта. Цифрові технології

Спеціальність 073 «Менеджмент»

Спеціалізація, освітня програма: Управління проектами*

Спеціальність  121 «Інженерія програмного забезпечення»

Спеціалізація, освітня програма: Розподілені програмні системи і технології*

Спеціальність  122 «Комп’ютерні науки»

Спеціалізація, освітня програма: Інформаційні управляючі системи та технології

Комп’ютерні науки*

Управління проектами*

Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»

Спеціалізація, освітня програма: Комп’ютерні системи і мережі

Спеціальність 125 «Кібербезпека»

Спеціалізація, освітня програма: Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Спеціальність 126 «Інформаційні системи та технології»

Спеціалізація, освітня програма: Інформаційні системи та технології

Штучний інтелект

Штучний інтелект, Когнітивні технології

Управління проектами

Спеціальність 131 «Прикладна механіка»

Спеціалізація, освітня програма: Інженерія логістичних систем

Інженерна механіка

Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування»

Спеціалізація, освітня програма: Галузеве машинобудування

Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Спеціалізація, освітня програма: Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

Спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Спеціалізація, освітня програма: Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

ГУРТОЖИТОК №6

(вул. М. Кривоноса, 4)

Тел: (044)241-12-65

ФАКУЛЬТЕТ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІЯМИ:

Спеціальність  193 «Геодезія та землеустрій»

Спеціалізація, освітня програма: Геодезія

Геоінформаційні системи і технології

Девелопмент нерухомості*

Землеустрій і кадастр

Оцінка землі та нерухомого майна

Спеціальність 242 «Туризм»

Спеціалізація, освітня програма: Туризм

ФАКУЛЬТЕТ УРБАНІСТИКИ ТА ПРОСТОРОВОГО ПЛАНУВАННЯ:

Спеціальність  052 «Політологія»

Спеціалізація, освітня програма: Політичний менеджмент

Спеціальність  081 «Право»

Спеціалізація, освітня програма: Будівельне та містобудівне право

Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Спеціалізація, освітня програма: Автомобільні дороги та аеродроми

Міське будівництво і господарство

Спеціальність 281 “Публічне управління та адміністрування”

Спеціалізація, освітня програма: Державне управління у сфері містобудівної діяльності

ГУРТОЖИТОК №7

(просп. В. Лобановського, 10)

Тел: (044)244-96-87

БУДІВЕЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ:

Спеціальність  051 «Економіка»

Спеціалізація, освітня програма: Економіка підприємства

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

Спеціалізація, освітня програма: Облік і аудит

Спеціальність 073 «Менеджмент»

Спеціалізація, освітня програма: Менеджмент організацій і адміністрування

Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Спеціалізація, освітня програма: Промислове і цивільне будівництво

ГУРТОЖИТОК №8

(просп. В. Лобановського, 10а)

Тел: (044)241-55-81

Проживають аспіранти, докторанти будівельного, архітектурного, інженерних систем та екології  факультетів (громадяни України та іноземні громадяни)

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram