Історія кафедри економіки будівництва

Кафедра «Економіки будівництва» створена у 1985 році внаслідок реорганізації кафедри «Організація та економіка будівництва» згідно наказу Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти № 141 від 10.06.1985 та наказу ректора Київського ордена Трудового червоного прапора інженерно-будівельного інституту.

Першим завідувачем кафедри (1985-1991 рр.) був відомий вчений, доктор економічних наук, професор Педан Михайло Петрович, автор понад 400 наукових праць, у тому числі першого в Україні підручника з економіки будівництва. Під його науковим керівництвом захищено 120 кандидатських та 5 докторських дисертацій

З 1991-2003 рік кафедру «Економіки будівництва» очолював доктор технічних наук, професор Шилов Едуард Йосипович (1936-2003 рр.), ім`я якого широко відоме у наукових колах. Його творчий доробок складав понад 200 наукових праць з питань економіки будівництва. Саме в цей період діяльність кафедри була надзвичайно напруженою, оскільки Україна, находячись на зламі пострадянської економічної системи, переходила на ринкову економіку. Для підготовки фахівців, які здатні ефективно працювати у новому конкурентному середовищі, викладачам необхідно було надолужувати знання з ринкової економіки, випереджальними темпами займатися самоосвітою, засвоювати нові законодавчі та нормативні акти, вивчати та аналізувати досвід економічно розвинених країн з розв`язання економічних питань з будівництва

З 2003-2016 рік кафедру очолював Гойко Анатолій Францович, кандидат економічних наук, професор. Заслужений працівник освіти України, відмінник освіти України, дійсний член Академії будівництва України. Його творчий внесок у наукову та навчально-методичну сфери складає понад 215 праць, у тому числі 2 підручники, 12 навчальних посібників та 6 монографій. Під його науковим керівництвом захищено п’ять кандидатських дисертацій.

В ці роки розпочався новий етап в історії розвитку кафедри, пов’язаний з широким впровадженням сучасних інформаційних технологій (ІТ) у навчальний процес. Співробітники кафедри активно використовують програмні продукти (комплекси: ПК «АВК» та «ІВК», «Тендер-Контракт», «Будівельні технології» тощо) з питань ціноутворення та економічних розрахунків у будівництві. Для забезпечення навчального процесу за кафедрою закріплений комп’ютерний клас, обладнаний сучасними ПК

З 2016 року успішно очолює кафедру Стеценко Сергій Павлович, доктор економічних наук, професор. Заслужений економіст України, дійсний член академії будівництва України. Кількість науково-навчальних та методичних робіт складає понад 55 праць, у тому числі: 2 навчальних посібника, 3 монографії. Під його науковим керівництвом захищено дві кандидатські дисертації.

каб. 405-а
тел. (044)245-42-16
e-mail: ssp241958@gmail.com

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram