Історія кафедри теорії архітектури

ЛАВРИК Геннадій Іванович - доктор архітектури, професор, завідувач кафедри кваліметрії з 1990 по 2008 рр.
Ковальський Леонід Миколайович -доктор архітектури, професор, завідувач кафедри теорії архітектури з 2009 по 2018 рр.

У 1990р, у зв`язку з реорганізацією архітектурного факультету, була створена кафедра «Архітектурної кваліметрії» на чолі з професором Лавриком Г.І., робота якої спрямовувалась на вирішення актуальних в той час досліджень та проблем: отримання студентами знань та навичок в галузі кількісної оцінки економічних та функціональних якостей об`єктів з використанням персональних електронно-обчислюваних систем. Свої завдання кафедра успішно виконувала, було винайдено ефективний зв`язок між науковими розробками та навчальним процесом кафедри.

Однак, час висував нові вимоги: в умовах незалежності України стали особливо актуальними питання національної політики держави в галузі архітектури, філософські підвалини архітектури та містобудування, нормативні та правові основи управління архітектурно-містобудівною діяльністю. У зв`язку з реорганізацією всієї системи науково-дослідних робіт в Україні, виникла необхідність створення спеціального наукового підрозділу на архітектурному факультеті для теоретичних досліджень соціально-економічних та естетичних чинників розвитку архітектури, містобудування, закономірностей архітектурного формоутворення, стильових особливостей українського зодчества в контексті тенденцій розвитку світової архітектури. Потребували також додаткового дослідження культурологічний потенціал у постановці проблем теорії архітектури, поняття концепції в архітектурному проектуванні,  вивчення впливу процесів урбанізації на середовище тощо. Ці виклики зумовили необхідність реорганізації в 2009 році кафедри «Архітектурної кваліметрії» у кафедру «Теорії архітектури» під керівництвом доктора архітектури, професора Ковальського Леоніда Миколайовича.

За 30 років діяльності кафедри підготовлено сотні архітекторів зі ступенем бакалавр, спеціаліст та магістр; аспірантами і викладачами кафедри захищені кандидатські та докторські дисертації, підготовлено низку навчально-методичної літератури, видано підручники, навчальні посібники, монографії. Викладачі кафедри приймали участь в розробці документів нормативно-методичного забезпечення цивільного будівництва. Під керівництвом викладачів кафедри студенти приймають активну участь в архітектурних конкурсах різних рівнів, займаючи призові місця. Високі  досягнення кафедри – це результат  плідної роботи висококваліфікованих викладачів, що мають великий досвід наукової та практичної діяльності в галузі теорії архітектури та проектування.

На превеликий жаль з нами вже нема викладачів, які внесли вагомий вклад в розвиток та становлення кафедри, університету та науки в цілому. Це завідувач кафедри (1990 – 2006) професор Лаврик Геннадій Іванович, завідувач кафедри (2007 – 2018) професор Ковальський Леонід Миколайович; професор кафедри Мардер Абрам Павлович; доценти: Когут Павло Миколайович, Василенко Лев Володимирович, Тімохіна Тетяна Іванівна, Куровський Георгій Костянтинович,  Книш Валерій Іванович.

Викладачі кафедри теорії архітектури, 2015 р.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram