Кафедра будівельних матеріалів БТФ звітує

ІІІ Науково-практична конференція, присвячена 35-й річниці аварії на Чорнобильській АЕС, «БУДІВЛІ ТА СПОРУДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ: СУЧАСНІ МАТЕРІАЛИ ТА КОНСТРУКЦІЇ» (м. Київ, КНУБА, 22-23 квітня 2021 року)

Теми доповідей:

 1. Хімічні технології наномодифікації цементних композиційних матеріалів. проф. Суханевич М., ст. Одарченко Д., ст. Остапович І.
 2. Радіаційно-захисні властивості та радіаційна стійкість дрібнозернистих бетонів. доц. Анопко Д., доц. Гончар О., ст. Марунчак М.
 3. Окремі аспекти визначення ефективності вогнезахисту тканин. доц. Бондаренко О., проф. Цапко Ю., ст. Ятлук А.
 4. Перспективи отримання сучасних матеріалів та виробів на основі техногенних продуктів. доц. Гончар О., доц. Анопко Д., ст. Рудзей Д.
 5. Технології відновлення залізобетонних споруд з використанням наномодифікованих цементно-полімерних розчинів. проф. Суханевич М., ст. Ткач В., ст. Галіца В. (КНУБА)
 6. Особливості морозостійкості бетону на основі модифікованого шлакопортландцементу. доц. Бондаренко О., ст. Гоц Д., ст. Бродовський С.
 7. Особливості отримання бетонів підвищеної тріщиностійкості для дорожніх стримувальних конструкцій. доц. Кочевих М., ст. Шевченко А.
 8. Особливості гідратації мінералів портландцемнтного клінкеру в присутності карбонатних добавок. ст. Мазур В., проф. Пушкарьова К., доц. Кушнєрова Л.

ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ, ПІДПРИЄМНИЦТВО І ТОРГІВЛЯ: СУЧАСНИЙ СТАН, НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ» (м.Київ, КНУБА, 29 квітня 2021р.)

Теми доповідей:

1.Бондаренко О. П., Бердник О. Ю., Гоц Д. А., Бродовський С. С. Дослідження фізико-механічних характеристик бетону на основі шлакопортландцементу, модифікованого комплексними добавками.

 1. Гончар О. А., Рудзей Д. Г. Основи комплексної перевірки техногенної сировини для отримання сучасних будівельних матеріалів.
 2. Пушкарьова К. К., Кочевих М. О. Інноваційні будівельні матеріали та вироби в сучасній архітектурі .
 3. Суханевич М. В., Одарченко Д. Перспективи використання наномодифікованих цементних розчинів .

5.Цапко Ю. В., Бондаренко О. П., Ятлук А. Т. Дослідження ефективності покрівельного вогнестійкого засобу для захисту текстильних займистих виробів.

VIII Міжнародна конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНЖЕНЕРНОЇ МЕХАНІКИ» (м.Одеса, 11-14 травня 2021 р.)

Теми доповідей:

1.Пушкарьова К.К., Гадайчук Д.Р., Гончар О.А., Кушнєрова Л.О., Каверин К.О., Іонов Д.С. Особливості процесів структуроутворення та синтезу міцності портландцементних композицій, модифікованих нанокарбонатними добавками.

2.Лаповская С.Д., Демченко Т.Н., Клапченко В.И., Краснянский Г.Е. Ускоренная оценка морозостойкости бетона с учетом реальных условий эксплуатации бетонной констукции.

3.Цапко Ю.В., Василишин Р.Д., Горбачова О.Ю., Бондаренко О.П. Удосконалення технології застосування деревини у якості покриття для підлоги.

4.Цапко Ю.В., Горбачова О.Ю., Мазурчук С.М., Бондаренко О.П. Дослідження стійкості термомодифікованої деревини до впливу природних умов.

5.Цапко Ю.В., Горбачова О.Ю., Бондаренко О.П., Мазурчук С.М. Обгрунтування умов застосування термомодифікованого шпону для захисту деревяних виробів від вологи.

6.Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Горбачова О.Ю., Мазурчук С.М. Дослідження процесу водопоглинання термічно модифікуваною деревиною.

SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE FUTURES:ENVIRONMENTAL, TECHNOLOGICAL, SOCIAL AND ECONOMIC MATTERS (19 – 21 may, 2021 / Kryvyi Rih, Ukraine)

-Теми доповідей:

 1. Research activation energy in thermal modification of wood

Yuriy Tsapko, Olga Bondarenko, Oleksandra Horbachova, Serhiy Mazurchuk, Nataliya Buyskikh

 1. Ways to increase the production efficiency of hardwood blanks

Serhiy Mazurchuk, Nataliya Marchenko, Yuriy Tsapko, Olga Bondarenko, Nataliya Buyskikh

Міжнародна науково-практична конференція «PROBLEMS OF EMERGENCY SITUATIONS» (м.Харків, 20 травня 2021 р.)

Теми доповідей:

1.Деякі аспекти гасіння полум’я магнію композиціями на основі неорганічних та органічних речовин

Цапко Ю.В., д.т.н., проф., Бондаренко О.П ,к.т.н., доцент, Горбачова О.Ю.,к.т.н., Мазурчук С.М., к.т.н.

2.Деякі аспекти вогнезахисту деревини просочувальними композиціями на основі неорганічних та органічних речовин

Цапко Ю.В., д.т.н., проф., Ломага В.В., Цапко О.Ю., Бондаренко О.П., к.т.н., доцент.

V Міжнародна науково-практична конференція «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В АРХІТЕКТУРІ І ДИЗАЙНІ» (м.Харків, 20-21 травня 2021р.)

Теми доповідей:

1.Дослідження процесу утворення високоосновного гідросульфоферриту кальцію на основі оксидів заліза при зміцненні портландцементу – к.т.н. Анопко Д., к.т.н., доц. Гончар О., к.т.н., доц. Кочевих М., к.т.н. Кушнєрова Л. (Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна).

 1. Оцінка впливу мікро- та нанокарбонатних добавок на міцнісні та реологічні характеристики портландцементних композицій – д.т.н., проф. Пушкарьова К., асп. Гадайчук Д., к.т.н., доц. Гончар О. к.т.н. Каверин К. (Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна), д.т.н., проф. Шейніч Л., к.т.н. Іонов Д. (Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій», м. Київ, Україна).
 2. Дослідження ефективності клеєвого шару для виробу з термомодифікованої деревини – д.т.н., ст.н.с. Цапко Ю., к.т.н. Горбачова О., к.т.н. Мазурчук С. (Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна), к.т.н., доц. Бондаренко О. (Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна).
 3. Щодо визначення параметру зносостійкості поверхні паркетної дошки – д.т.н., ст.н.с. Цапко Ю., к.т.н. Горбачова О., к.т.н. Мазурчук С. (Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ), к.т.н., доц. Бондаренко О., Цапко О. (Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна).
 4. Дослідження окремих аспектів покращення стійкості кольору термомодифікованої деревини – д.т.н., ст.н.с. Цапко Ю., к.т.н. Горбачова О., к.т.н. Мазурчук С. (Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ), к.т.н., доц. Бондаренко О. (Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна).

XІ Міжнародна науково-практична конференція «КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ» (м. Чернігів , 26 – 27 травня 2021 р.)

Теми доповідей:

1.Кочевих М.О. Особливості отримання бетонів для дорожніх стримувальних конструкцій Київський національний університет будівництва і архітектури.

 1. Гончар О. А., Рудзей Д. Г. Комплексна переробка фосфогіпсу як техногенної сировини Київський національний університет будівництва і архітектури.
 2. Бердник О.Ю., Бондаренко О.П., Ластівка О.В. Особливості і характеристика вилуговування базальтових волокон і виробів на їх основі Київський національний університет будівництва і архітектури.

Кафедра будівельних матеріалів

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram