НОВИНИ АРХ,  НОВИНИ КАФЕДРИ ДИЗАЙНУ

КАФЕДРА ДИЗАЙНУ КНУБА – УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ «ДОСЛІДЖЕННЯ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА З ПОЗИЦІЙ ІСТОРІЇ, ПОЛІТОЛОГІЇ, СОЦІОЛОГІЇ ТА ФІЛОСОФІЇ»

К.т.н., доцент кафедри дизайну Пилипчук О.Д. взяла участь у Міжнародній науковій конференції «Дослідження актуальних проблем сучасного суспільства з позицій історії, політології, соціології та філософії», що проходила 30-31 серпня 2022 року в ISMA University of Applied Sciences (Riga, the Republic of Latvia) за підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва.

Доцент кафедри дизайну Пилипчук О.Д. отримала сертифікат із зазначенням обсягу підвищення кваліфікації (15 годин – 0,5 кредиту ECTS) та збірник тез міжнародної науково-практичної конференції з надрукованою роботою «Current problems of scientific and technical creativity in the transformation of modern environmental design» (співавтори – професор кафедри архітектурних конструкцій Кривенко О.В. та старший викладач кафедри мовної підготовки і комунікацій Букіна Ю.О.). У вказаній роботі розглянуто проблеми науково-технічної творчості у трансформації сучасного екологічного дизайну та визначено, що підґрунтям сучасного екодизайну стає реалізація ідеї комплексної взаємодії об’єктів середовища, екосистеми. Наразі актуалізується запит на створення комплексних рішень екодизайну, подібних за складністю до природних, що  вимагає переходу від індивідуальності творчого процесу до колективної роботи, співпраці у команді інженерів, програмістів, технологів з дизайнерами.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram