Підвищення кваліфікації
НОВИНИ АРХ,  НОВИНИ КАФЕДРИ ДИЗАЙНУ

КАФЕДРА ДИЗАЙНУ КНУБА – Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації «Інклюзивна освіта та навчання в сучасних умовах трансформацій: психолого-педагогічні основи інклюзивної освіти» (2023)

Кандидат архітектури, доцент кафедри дизайну Емаміанфар Алі та старший викладач кафедри дизайну Шапаренко Олена Миколаївна успішно завершили Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації «Інклюзивна освіта та навчання в сучасних умовах трансформацій: психолого-педагогічні основи інклюзивної освіти», що проводилось з 23 січня по 5 березня 2023 року Національним реабілітаційним закладом вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут» за підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва. Під час онлайн-лекцій від спікерів були отримані важливі теоретичні знання з питань інклюзивної освіти, інформація про корекційні методи, прийоми та інструменти, що необхідні для роботи з учасниками освітнього процесу, особами з особливими освітніми потребами.

Інклюзивне навчання є основною та найбільш ефективною формою здобуття якісної освіти людьми з особливими освітніми потребами, а інклюзивна освіта є невід’ємною частиною освітньої реформи. Упровадження інклюзивної освіти в Україні актуалізувало потребу в підготовці педагогів до роботи в інклюзивному навчальному середовищі та необхідність їх підготовки до роботи в інклюзивному освітньому середовищі в контексті сучасного розуміння інклюзивної освіти, змін в українському законодавстві, виконання державою основних міжнародних зобов’язань.

Науково-педагогічні працівники кафедри дизайну КНУБА отримали свідоцтва про підвищення кваліфікації та збірник тез науково-методичних доповідей з надрукованими підсумковими роботами: «Навчання дітей із синдромом Дауна: архітектурні рішення в умовах реалізації концепції інклюзивного дизайну» (Емаміанфар Алі) та «Актуальність питань інклюзії в дизайн-освіті» (Шапаренко О.М.). Навчальне навантаження становило 6 кредитів ECTS (180 годин).

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram