Кафедра економіки будівництва (загальна інформація)

КАФЕДРА «ЕКОНОМІКИ БУДІВНИЦТВА» є випусковою кафедрою Будівельного факультету.  Забезпечує підготовку здобувачів за економічними напрямками  з урахуванням специфіки будівельної  галузі на всіх факультетах університету, згідно програм бакалаврських та магістерських рівнів вищої освіти.  Організує і здійснює керівництво з підготовки дипломних та магістерських робіт. Приймає участь у роботі екзаменаційних комісій будівельного факультету.

Здійснює підготовку здобувачів першого (бакалавр) та другого (магістр) рівнів вищої освіти у

ГАЛУЗІ ЗНАНЬ – СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ

Спеціальності – 051 Економіка

Спеціалізації:  Економіка підприємства (ЕП)  

ГАЛУЗІ ЗНАНЬ – АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВНИЦТВО

Спеціальність – 192 «Будівництво та цивільна інженерія» 

Спеціалізація: Промислове і цивільне будівництво (ПЦБ)

В 2016 н. р. кафедра вперше отримала ліцензію на підготовку магістрів спеціальності 051 “Економіка”, спеціалізації “Економіка підприємства”, а в 2018 н. р. підтвердила свою ліцензію  пройшовши акредитацію АКУ (рішення Акредитаційної комісії України від 20.02.2018р. протокол №128).

Під час навчання випускники магістратури за спеціальністю «Економіка підприємства» отримають:

 • знання та уміння на рівні, що забезпечують можливість аналізувати, оцінювати й порівнювати альтернативи, генерувати оригінальні ідеї у галузі «Економіка будівництва»;
 • компетенції, які дозволяють вирішувати задачі у новому, широкому (міждисциплінарному) контексті у галузі «Економіка будівництва»;
 • навички розв’язання складних завдань в умовах неповної інформації з урахуванням соціальної та етичної відповідальності за прийняті рішення;
 • здатність інтерпретувати результати досліджень стосовно наукового значення та практичного використання одержаних результатів

По закінченню володітимуть:

 • сучасними економічними концепціями та знаннями теоретичних основ економіки будівельного підприємства, розуміння динаміки економічних процесів та тенденцій розвитку економічної діяльності;
 • основами з формування та ціноутворення вартості будівельних робіт і послуг, договірної ціни, підготовки пакету тендерної документації,  кошторисного забезпечення і супроводження будівництва на всіх стадіях виконання проектно-будівельних робіт;
 • методами проведення сучасних експериментів і можуть давати науково обґрунтовану інтерпретацію отриманим результатам;
 • мистецтвом педагогічної майстерності та здатність аргументовано доводити до аудиторії фахівців наукову інформацію та свої висновки;
 • компетенції самоосвіти та саморегулювання, освіти протягом життя.

Можуть працювати за такими напрямками:

 • Економіка (економіст у будівництві; економіст виробничо-економічного відділу; економіст по праці та заробітній платні будівельної організації;  економіст-аналітик; інженер-економіст)
 • Аналітика (аналітиками з інвестицій; бізнес-аналітиками; фінансовими аналітиками)
 • Ціноутворення у будівництві (фахівцями з ціноутворення у будівництві (кошторисниками))
 • Управлінцями будівельних підприємств усіх форм власності  Фахівця
 • ми з управління проектами (Project manager)
 • тощо…
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram