СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Кафедра активно працює і займається виховною роботою зі студентами наступних спеціальностей:
191 “Архітектура та містобудування”, 022 “Дизайн” (Архітектуринй факультет)
073 “Менеджмент” (Будівельний факультет)
193 “Геодезія та землеустрій”, 242 “Туризм” (Факультет геоінформаційних систем і управління територіями)
101 “Екологія” (Факультет інженерних систем та екології)
192 «Будівництво та цивільна інженерія» (Факультет урбаністики та просторового планування)

В лекціях, на семінарських заняттях, консультаціях особлива увага приділяється теоретичним і практичним питанням наукового світорозуміння, формуванню високих моральних якостей студентів як громадян України, майбутніх інтелектуалів, організаторів виробництва, формуванню у студентів активної громадянської позиції, відповідальності за сучасне і майбутнє України. Поза навчальним часом кафедра організувала для студентів і викладачів «Клуб інтелектуального кіно» (доц. А.В.Шарипін, О.Й.Сторіжко та ін.), функціонують студентські гуртки. Учасники «клубу» та студентських гуртків обговорюють актуальні дискусійні питання духовного стану сучасної людини, її цінностей, естетичних уподобань, колізії існування в сучасному глобалізованому світі.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram