НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

На кафедрі створена наукова школа з проблем урбаністики та просторового планування, яка забезпечує керування магістерськими, PhD та докторськими дослідженнями. Провідні співробітники кафедри є членами спеціалізованих вчених рад КНУБА, приймають участь у розробленні держаних будівельних норм і стандартів України, беруть участь в розробці містобудівної документації генеральних планів міст, детальних планів території, проектів забудови, об’єктів інженерної та транспортної інфраструктури.
Основні напрями наукових досліджень:

 • теорія та методологія урбаністики та просторового планування;
 • інформаційно-аналітичне забезпечення процесів прийняття рішень в сфері містобудівної діяльності;
 • удосконалення методів інженерної підготовки та захисту міських територій;
 • удосконалення методів благоустрою міських територій;
 • удосконалення методів захисту території від екологічний навантажень міського середовища;
 • удосконалення методів проектування транспортних систем та вулично-дорожньої мережі великих міст;
 • розробка законодавчої та нормативно-методичної бази містобудування та територіального планування в Україні;
 • раціональних методів дослідження планування та забудови території;
 • розробка новітніх методів моделювання транспортних систем. Створення експертних систем.

Викладачі, докторанти, аспіранти кафедри беруть активну участь в організації та проведенні науково-практичних конференцій, семінарів, симпозіумів, що проходять в межах КНУБА та в інших установах і організаціях. Члени кафедри активно співпрацюють із зарубіжними та вітчизняними науковими і навчальними установами. Кафедра є засновником науково-технічного збірника “Містобудування та територіальне планування”, який визнаний ВАК України фаховим у сфері містобудівної діяльності. Публікації збірника висвітлюють результати досліджень з інженерних, економічних та архітектурно-планувальних проблем, теорії і практики містобудування, територіального планування, управління розвитком містобудівних систем розвитку, утримання, реконструкції та реставрації об’єктів територій житлової і громадської забудови, питаннями розвитку поселень та систем розселення, їх інженерного обладнання, транспортної інфраструктури містобудівних інформаційних систем містобудівного кадастру.

Студенти кафедри приймають участь та займають призові місця у міжнародних конкурсах у II етапі Всеукраїнської олімпіади за напрямом “Міське будівництво та господарство” та конкурсах студентських наукових робіт за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Кафедра співпрацює з навчальними закладами, науковими установами та проектними організаціями з метою взаємного стажування, підвищення рівня кваліфікації викладачів, науково-методичного обміну досвідом у сфері науки та навчального процесу.

Студенти кафедри щороку проходять стажування у Міжнародній Школі урбаністики, одним із засновників якої є факультет ФУПП КНУБА.

Міжнародна діяльність кафедри полягає у співпраці з Фондом підтримки будівельної галузі (Німеччина), Краківським політехнічним університетом ім. Тадеуша Костюшко (Польща), Технічним університетом м.Лодзь, Вільнюським університетом Миколаса Ромеріса.

Наукова діяльність:

 • розробка законодавчої та нормативної бази містобудування та територіального планування в Україні, раціональних методів забудови та реконструкції міст і сіл України, містобудівний кадастр та міські інформаційні системи (доктор архітектури, професор М.М. Дьомін, докт. техн. наук, професор О.І. Сингаївська, к.т.н., доцент М.В. Биваліна, ст. викл. Міщенко О.Д.);
 • розробка методів забезпечення і оцінки екологічного стану навколишнього середовища (к.т.н., доцент Шилова Т.О.);
 • застосування методів моделювання та сучасних технологій для оцінки вартості земельних ділянок у містах із розробкою інженерних методів захисту, підготовки інженерного обладнання і благоустрою територій (канд. техн. наук, доцент О.В. Приймаченко);
 • розробка нормативної бази, новітніх методів проектування і реконструкції транспортних систем міст на основі моделювання та створення експертних систем (к.т.н., професор Є.О. Рейцен, к.т.н. професор Осєтрін М.М., к.т.н., доцент П.П. Чередніченко, к.т.н., доцент Г.Ю. Васильєва, к.т.н. Тарасюк В.П., ас. Беспалов Д.О.).

Вирішуються  актуальні проблеми, що стосуються інформаційного забезпечення містобудівної діяльності в галузі санітарного очищення великих міст; інженерної підготовки ландшафтно-рекреаційних та  громадсько-житлових територій; проектування громадських та  житлових територій; містобудівних умов розміщення об’єктів паливно-енергетичного комплексу у функціонально-планувальній структурі великих міст.

Науково-методичні праці викладачів:

Основні наукові праці професорсько-викладацького складу кафедр

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram