НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукова діяльність:

  • розробка законодавчої та нормативної бази містобудування та територіального планування в Україні, раціональних методів забудови та реконструкції міст і сіл України, містобудівний кадастр та міські інформаційні системи (доктор архітектури, професор М.М. Дьомін, заслужений діяч науки і техніки, доктор географічних наук, професор В.І. Нудельман, докт. техн. наук, професор О.І. Сингаївська, к.т.н., доцент М.В. Биваліна, ст. викл. Міщенко О.Д.);
  • розробка методів забезпечення і оцінки екологічного стану навколишнього середовища (к.т.н., доцент Шилова Т.О., к.т.н. Солуха І.Б.);
  • застосування методів моделювання та сучасних технологій для оцінки вартості земельних ділянок у містах із розробкою інженерних методів захисту, підготовки інженерного обладнання і благоустрою територій (канд. техн. наук, доцент О.В. Приймаченко);
  • розробка нормативної бази, новітніх методів проектування і реконструкції транспортних систем міст на основі моделювання та створення експертних систем (к.т.н., професор Є.О. Рейцен, к.т.н. професор Осєтрін М.М., к.т.н., доцент С.В. Дубова, доцент П.П. Чередніченко, к.т.н., доцент Г.Ю. Васильєва);
  • розробка та удосконалення нових методів реконструкції міських інженерних споруд (доктор технічних наук, професор С.Б. Усаковський).

Вирішуються  актуальні проблеми, що стосуються інформаційного забезпечення містобудівної діяльності в галузі санітарного очищення великих міст; інженерної підготовки ландшафтно-рекреаційних та  громадсько-житлових територій; проектування громадських та  житлових територій; містобудівних умов розміщення об’єктів паливно-енергетичного комплексу у функціонально-планувальній структурі великих міст.

В аспірантурі кафедри 27 аспірантів і здобувачів готують кандидатські дисертації та 4 докторські дисертації.

Науково-методичні праці викладачів:

Основні наукові праці професорсько-викладацького складу кафедри

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram