Вакуленко Дар’я Ігорівна

Вакуленко Дар’я Ігорівна – асистент кафедри  теплогазопостачання і вентиляції. 

vakulenko_di@knuba.edu.ua

тел.: (044) 245-48-33, внутр. 1-32, кімната 282

Освіта
У 2021 р. з відзнакою закінчила Київський національний університет будівництва і архітектури за спеціальністю «Теплогазопостачання і вентиляція»
та здобула кваліфікацію ступінь вищої освіти магістр.

Протягом 2018-2021 рр. брала участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей зі спеціальності «Будівництво і цивільна інженерія» і виборола:

·        І місце у 2018/2019 н. р

·        ІІІ місце у 2019-2020 н. р.

·        ІІІ місце у 2020-2021 н. р.

Наразі навчається в аспірантурі за освітньо-науковою програмою підготовки доктора філософії «Будівництво та цивільна інженерія».

Дослідник Академії технічних наук України (з 2021 р.).

Документи підвищення кваліфікації та міжнародної діяльності

Загальна інформація
Загальний стаж роботи 1 рік. Науково-педагогічний стаж 1 рік.
З 2021 року працює у КНУБА на посаді асистента кафедри теплогазопостачання і вентиляції.

Перелік навчальних дисциплін

 1. Аеродинамiка вентиляцiї (192 «Будівництво та цивільна інженерія»).
 2. Гідравлічні та аеродинамічні машини(192 «Будівництво та цивільна інженерія», 144 «Теплоенергетика»).
 3. Експериментальні дослідження (за темоюатестаційної роботи магістра)(192 «Будівництво та цивільна інженерія»).
 4. Інформаційне моделювання інженерних систем будівель (ВІМ)(192 «Будівництво та цивільна інженерія»)
 5. Математичні методи вирішення задач у ТГПіВ (192 «Будівництво та цивільна інженерія»).
 6. Основи метрології (192 «Будівництво та цивільна інженерія»).
 7. Теоретичні дослідження (за темоюатестаційної роботи магістра)(192 «Будівництво та цивільна інженерія»).
 8. Теплові насоси і холодильні установки (192 «Будівництво та цивільна інженерія»).

 Науково-методична робота

Автором опубліковано 11 наукових праць.

Співрозробник трьох електронних навчально-методичних комплексів дисциплін на освітньому сайті КНУБА:

 • Інтелектуальні системи управління мікрокліматом (ВІМ).
 • Математичні методи вирішення задач у ТГПіВ.
 • Типові технологічні процеси теплопостачання.

Напрями наукової діяльності

Енергоефективне формування мікроклімату приміщень з використанням децентралізованих систем вентиляції з утилізацію теплоти.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram