Вакуленко Дар’я Ігорівна

Вакуленко Дар’я Ігорівна – асистент кафедри  теплогазопостачання і вентиляції. 

vakulenko_di@knuba.edu.ua
тел.: (044) 245-48-33, внутр. 1-32, кімната 282

Освіта
У 2021 р. з відзнакою закінчила Київський національний університет будівництва і архітектури за спеціальністю «Теплогазопостачання і вентиляція»
та здобула кваліфікацію ступінь вищої освіти магістр.
Протягом 2018-2021 рр. брала участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей зі спеціальності «Будівництво і цивільна інженерія» і виборола:

 • І місце у 2018/2019 н. р
 • ІІІ місце у 2019-2020 н. р.
 • ІІІ місце у 2020-2021 н. р.

Наразі навчається в аспірантурі за освітньо-науковою програмою підготовки доктора філософії «Будівництво та цивільна інженерія».
Дослідник Академії технічних наук України (з 2021 р.).
Документи підвищення кваліфікації та міжнародної діяльності

Загальна інформація
Загальний стаж роботи 2 роки Науково-педагогічний стаж 2 роки.
З 2021 року працює у КНУБА на посаді асистента кафедри теплогазопостачання і вентиляції.

Перелік навчальних дисциплін

 1. Аеродинамiка вентиляцiї (192 «Будівництво та цивільна інженерія»).
 2. Вентиляція (192 «Будівництво та цивільна інженерія»).
 3. Теоретичні дослідження (за темоюатестаційної роботи магістра) (192 «Будівництво та цивільна інженерія»).
 4. Інформаційне моделювання інженерних систем будівель (ВІМ) (192 «Будівництво та цивільна інженерія», 144 “Теплоенергетика”)
 5. Теплові технологічні процеси теплопостачання  (151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»).
 6. Інженерне забезпечення будівель і споруд  (101 «Екологія»).

 Науково-методична робота
Автором опубліковано 20 наукових та навчально-методичних праць, з них 4 статті, 15 робіт апробаційного та 1 навчально-методичного характеру.

 Науково-методична робота

 1. Вентиляційне обладнання житлових та громадських будівель / уклад.: В84 Вакуленко Д.І. – Київ: КНУБА, 2024. – 84 с.

Напрями наукової діяльності

 1. Енергоефективне формування мікроклімату приміщень з використанням децентралізованих систем вентиляції з утилізацію теплоти.
 2. Дослідження процесів тепломасообміну у тонких каналах.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram