Сенчук Михайло Петрович

Сенчук Михайло Петрович– кандидат технічних наук, доцент кафедри “Теплогазопостачання і вентиляція” Київського національного університету будівництва і архітектури.
Відзначений подякою Міністерства освіти і науки України «За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність», почесними грамотами Київського національного університету будівництв і архітектури, подякою Київського міського голови.

senchuk.mp@knuba.edu.ua, smp_21@ukr.net
тел.: (044) 245-48-33, внутр. 1-32, кімната 284

Освіта
У 1976 р. закінчив з відзнакою Львівський політехнічний інститут і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Теплогазопостачання і вентиляція» та здобув кваліфікацію інженер-будівельник.
У 1997 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.
У 2019 році пройшов наукове стажування в ТОВ “КАН-ТЕРМ ЮЕЙ”.
Документи підвищення кваліфікації

Загальна інформація
Загальний стаж роботи 44 років. Науково-педагогічний стаж 16 років.
У 1976-1985 роках працював на будівництві по організації монтажу інженерних систем: майстром, виконробом, начальником дільниці, начальником виробничо-технічного відділу, головним інженером.
У 1985-2004 роках працював в Науково-дослідному інституті санітарної техніки і обладнання будівель та споруд (м. Київ): провідним інженером, науковим співробітником, старшим науковим співробітником, керівником групи, завідувачем наукової лабораторії опалювальних котлів, заступником директора інституту з наукової роботи.
З 2004 р. по теперішній час – доцент кафедри “Теплогазопостачання і вентиляція”. У 1997 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.03 «Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання». Тема дисертації «Підвищення ефективності використання твердого палива в теплогенераторах для систем теплопостачання».
У 2011 році присвоєно вчене звання доцента.

Перелік навчальних дисциплін

  • Технології спалювання та очистка викидів (192 «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізація «Теплогазопостачання і вентиляція»)
  • Організація будівництва (192 «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізація «Теплогазопостачання і вентиляція»).
  • Технології монтажу інженерних систем (192 «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізація «Теплогазопостачання і вентиляція»).
  • Опалення промислових об’єктів (192 «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізація «Теплогазопостачання і вентиляція»).

Керівник атестаційних робіт магістрів та дипломного проектування бакалаврів за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Теплогазопостачання і вентиляція».

Науково-методична робота
Автором опубліковано понад 50 наукових і методичних праць, 9 авторських свідоцтв на винаходи і патентів України та РФ. Розробник 6 електронних навчально-методичних комплексів дисциплін на освітньому сайті КНУБА. Основні праці: наукові статті з теорії й практики спалювання твердого палива у фаховому науково-технічному збірнику «Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання» (2007….2020 роки).

Напрями наукової діяльності
Теорія й практика спалювання твердого палива в опалювальних котлах. Підвищення ефективності твердопаливних теплогенераторів з механічними топковими пристроями. Високотемпературні повітронагрівачі для технологічних потреб та систем повітряного опалення.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram