Історична довідка, завідувачі кафедри

Кафедра теплогазопостачання і вентиляції (ТГПіВ) є однією з провідних та найстаріших в університеті, знаною далеко за межами України. Вона була заснована у 1949 р. видатним вченим у галузі опалення та вентиляції д.т.н., професором Б. М. Лобаєвим (1900-1976 р.р.), який її очолював до 1976 р. Ним сформовані основні напрямки підготовки фахівців з „Теплогазопостачання і вентиляції”, які й наразі залишаються актуальними. Сучасна концепція полягає в кардинальному реформуванні процесів теоретичної та практичної підготовки, методичній перебудові навчальних планів  та програм вивчення окремих дисциплін, механізмів взаємодії університету із замовниками фахівців на основі розробки і ефективної реалізації організаційно-технічних та економічних засобів їхнього супроводу. Б.М. Лобаєв заснував і став першим керівником наукової школи: підготував 30 кандидатів наук. Автор понад 100 наукових праць, серед яких 5 монографій. Його учні – професори В.П. Корбут і О.М. Скляренко –   працюють на кафедрі й дотепер.

Значний внесок у подальший розвиток кафедри належить відомому науковцю й організатору вищої школи професору А. Я. Ткачуку (1928-2002 р.р.), який очолював кафедру протягом 1976-2000 років. Напрямок наукової діяльності – аеродинаміка вентиляції, пилогазоочистка шкідливих вентиляційних викидів в атмосферне повітря, захист довкілля тощо. Автор понад 140 наукових і методичних праць. Ним підготовлено 29 кандидатів наук, частина яких продовжує працювати на кафедрі.

З 2000 до 2014 р. кафедру очолював професор Ю.К. Росковшенко (1944-2017 р.р.). Напрямок наукової діяльності – енергозбереження в системах ТГПіВ, удосконалення існуючих й розробка нових систем мікроклімату в сільськогосподарських будівлях. Автор майже 100 наукових і науково-методичних праць. Підготував 4 кандидатів технічних наук. Він був експертом Міністерства освіти і науки України з акредитації та ліцензування, членом секції будівництва та будівельних матеріалів Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки. Ю.К. Росковшенко створив на кафедрі “Лабораторію дистанційного навчання”, яка надавала дистанційні консультації та доступ до електронної бібліотеки, що нараховувала понад 5000 найменувань, а сьогодні – продовжує поповнюватись новими працями, у т.ч. кафедральних вчених, законодавчими актами, нормативно-технічними документами тощо.

З 2014 до 2020 р. посаду завідувача кафедри обіймав д.т.н., професор В. Б. Довгалюк (1955-2020 р.р.). Він продовжив славетні традиції попередніх керівників, започаткував розробку сучасних концепцій вдосконалення підготовки та перепідготовки фахівців для будівельного комплексу України у відповідності з планами та комплексними цільовими програмами розвитку держави. Напрямок наукової діяльності – аеродинаміка вентиляції, дослідження теплових і повітряних режимів приміщень теплових і атомних електростанцій, створення мікроклімату в музейних і культових спорудах. Автор понад 150 наукових і методичних праць. Він підготував 3 кандидатів технічних наук. При ньому розпочато оновлення існуючих лабораторій кафедри у відповідності з вимогами міжнародних стандартів, світового рівня розвитку опалювально-вентиляційної техніки.

Наприкінці 2020 р. кафедру очолив д.е.н., професор К.М. Предун. Напрям наукової діяльності – облік та ефективне використання природного газу, інших енергоносіїв; підвищення енергоефективності інженерних систем будівель і споруд різного призначення в контексті біосферосумісності; еколого-економічні аспекти реновації житлово-комунального господарства України. Автор понад 110 наукових і методичних праць, у т.ч. 6 монографій і навчальних посібників. При ньому на кафедрі започатковано новий напрямок наукової діяльності – “Еколого-економічна модернізація існуючих інженерних систем будівель і споруд та еколого-економічна оптимізація систем енергопостачання й енергоспоживання населених пунктів України”.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram