Коновалюк Вікторія Анатоліївна

Коновалюк Вікторія Анатоліївна – кандидат технічних наук, доцент кафедри теплогазопостачання і вентиляції Київського національного університету будівництва і архітектури.

konovaliuk.va@knuba.edu.ua

тел.: (044) 245-48-33, внутр. 1-32, кімната 280

Освіта
У 1996 році закінчила Криворізький технічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Теплогазопостачання, вентиляція та охорона повітряного середовища».

У 2002 році закінчила аспірантуру в Криворізькому технічному університеті.

У 2003 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.26.01 «Охорона праці».  Тема дисертації «Розробка способів і засобів покращення мікроклімату в мобільних приміщеннях».

В 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри теплогазоводопостачання, водовідведення і вентиляції.

В 2012 році отримала другу вищу освіту за спеціальністю «Водопостачання та водовідведення».

Документи підвищення кваліфікації та міжнародної діяльності

Загальна інформація

Загальний стаж роботи 22 роки. Науково-педагогічний стаж 18 років.
З 2018 року працює у КНУБА на посаді доцента кафедри теплогазопостачання і вентиляції.

Дійсний віце-академік Академії технічних наук України.

 1. СВІДОЦТВО про підвищення кваліфікації № ПК 38639433/000678-21, за програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників ВНЗ ІІІ і ІV рівнів акредитації «Методика викладання фахових дисциплін», від 15.11.2021 р., ВСПО КНУБА, 180 год.

 2. СЕРТИФІКАТ СП № 02070909/0054-22, «Комп’ютерні технології тестування та дистанційного навчання», від 21.04.2022 р., СПКВ КНУБА, 180 год.

 3. СЕРТИФІКАТИ про проходження базового (GDTfE-01-16043) і середнього (GDTfE-01-С-03789) рівнів курсу “Цифрові інструменти Google для освіти”, від 08 і 15 серпня 2022 р., ТОВ “Академія цифрового розвитку”, 45 год.

 4. Міжнародний проєкт навчання енергетичних аудиторів в будівельній галузі «Е-ЕТАР – Навчальний проект з енергетичної ефективності та енергетичного аудиту в Україні», Сертифікат про проходження навчання в період з 06.09.2021 по 31.10.2021 р.

 5. CERTIFICATE of the participant of the International Week of Staff Training and Education within the Erasmus+ Program, Lublin University of Technology, Poland, October 17-21, 2022.

Перелік навчальних дисциплін

 1. Теплогазопостачання і вентиляція (ВВ) (192 «Будівництво та цивільна інженерія»).

 2. Інженерне забезпечення будівель і споруд (191 «Архітектура та містобудування»).

 3. Газопостачання (144 «Теплоенергетика»).

 4. Системи формування мікроклімату приміщень різного призначення (144 «Теплоенергетика»).

 5. Інженерне забезпечення будівель і споруд (ПЦБ) (192 «Будівництво та цивільна інженерія»).

 Науково-методична робота

Автором опубліковано більше 50 наукових праць.

Співрозробник 5 електронних навчально-методичних комплексів дисциплін на освітньому сайті КНУБА.

 Напрями наукової діяльності

 1. Створення перспективних технологій формування безпечного середовища будівель поєднанням “зелених конструкцій”, фітодизайну та інженерних систем;

 2. Дослідження проблем забезпечення ефективної роботи газотранспортної системи;

 3. Дослідження методів нормалізації атмосфери робочих зон кар’єрів.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram