Коновалюк Вікторія Анатоліївна

Коновалюк Вікторія Анатоліївна – кандидат технічних наук, доцент кафедри теплогазопостачання і вентиляції Київського національного університету будівництва і архітектури.

konovaliuk.va@knuba.edu.ua
тел.: (044) 245-48-33, внутр. 1-32, кімната 280

Освіта
У 1996 році закінчила Криворізький технічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Теплогазопостачання, вентиляція та охорона повітряного середовища».
У 2002 році закінчила аспірантуру в Криворізькому технічному університеті.
У 2003 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.26.01 «Охорона праці».  Тема дисертації «Розробка способів і засобів покращення мікроклімату в мобільних приміщеннях».
В 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри теплогазоводопостачання, водовідведення і вентиляції.
В 2012 році отримала другу вищу освіту за спеціальністю «Водопостачання та водовідведення».
Документи підвищення кваліфікації та міжнародної діяльності

Загальна інформація
Загальний стаж роботи 26 років. Науково-педагогічний стаж 19 років. У 2003 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.26.01 «Охорона праці».  Тема дисертації «Розробка способів і засобів покращення мікроклімату в мобільних приміщеннях». Вчене звання доцента кафедри теплогазоводопостачання, водовідведення і вентиляції теплогазопостачання і вентиляції присвоєно у 2011 р. Отримано атестат  12ДЦ № 026620. З 2018 року працює у КНУБА на посаді доцента кафедри теплогазопостачання і вентиляції. Дійсний віце-академік Академії технічних наук України.

 1. СВІДОЦТВО про підвищення кваліфікації № ПК 38639433/000678-21, за програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників ВНЗ ІІІ і ІV рівнів акредитації «Методика викладання фахових дисциплін», від 15.11.2021 р., ВСПО КНУБА, 180 год.
 2. СЕРТИФІКАТ СП № 02070909/0054-22, «Комп’ютерні технології тестування та дистанційного навчання», від 21.04.2022 р., СПКВ КНУБА, 180 год.
 3. СЕРТИФІКАТИ про проходження базового (GDTfE-01-16043) і середнього (GDTfE-01-С-03789) рівнів курсу “Цифрові інструменти Google для освіти”, від 08 і 15 серпня 2022 р., ТОВ “Академія цифрового розвитку”, 45 год.
 4. Міжнародний проєкт навчання енергетичних аудиторів в будівельній галузі «Е-ЕТАР – Навчальний проект з енергетичної ефективності та енергетичного аудиту в Україні», Сертифікат про проходження навчання в період з 06.09.2021 по 31.10.2021 р.
 5. CERTIFICATE of the participant of the International Week of Staff Training and Education within the Erasmus+ Program, Lublin University of Technology, Poland, October 17-21, 2022.

Перелік навчальних дисциплін

 1. Системи формування мікроклімату приміщень різного призначення (144 «Теплоенергетика» ОПП «Енергетичний менеджмент, енергоефективні муніципальні та промислові теплові технології», бакалавр).
 2. Газопостачання (144 «Теплоенергетика» ОПП «Енергетичний менеджмент, енергоефективні муніципальні та промислові теплові технології», бакалавр).
 3. Інженерне забезпечення будівель і споруд (192 «Будівництво та цивільна інженерія», ОПП «Промислове і цивільне будівництво, бакалавр).
 4. Інженерне забезпечення будівель і споруд (191 «Архітектура та містобудування» ОПП «Архітектура та містобудування», бакалавр).
 5. Теплогазопостачання і вентиляція (192 «Будівництво та цивільна інженерія», ОПП «Водопостачання та водовідведення», бакалавр).

 Науково-методична робота
Автор понад 90 робіт, з них 4 роботи опубліковано у виданнях, що входять до НБ Scopus,  41 – у фахових виданнях України.
Співрозробник 5 електронних навчально-методичних комплексів дисциплін на освітньому сайті КНУБА.

 Напрями наукової діяльності

 1. Створення перспективних технологій формування безпечного середовища будівель поєднанням “зелених конструкцій”, фітодизайну та інженерних систем;
 2. Дослідження проблем забезпечення ефективної роботи газотранспортної системи;
 3. Дослідження методів нормалізації атмосфери робочих зон кар’єрів.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram