Корбут Вадим Павлович

Корбут Вадим Павлович – доктор технічних наук, професор кафедри  теплогазопостачання і вентиляції. Відзначений державними нагородами: Заслужений будівельник України (2002 р.); відмінник освіти України (1996 р.); Почесна грамота Кабінету Міністрів України (2007р.).

korbut.vp@knuba.edu.ua
тел.: (044) 245-48-33, внутр. 1-32, кімната 288

Освіта
У 1971 р. закінчив Київський інженерно-будівельний інститут (КІБІ) за спеціальністю «Теплогазопостачання і вентиляція» та здобув кваліфікацію інженер-будівельник.
У 1977 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.23.03 «Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання».
У 1985 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри теплогазопостачання і вентиляції.
У 2003 р. захистив докторську дисертацію за спеціальністю 05.23.03 «Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання».
У 2008 р. присвоєно вчене звання професора кафедри теплогазопостачання і вентиляції.
З 2008 р. по теперішній час працює на посаді професора кафедри теплогазопостачання і вентиляції.
У 2023 р. пройшов наукове стажування у ПАТ «Енергомонтажвентиляція».
Документи підвищення кваліфікації

Загальна інформація
Загальний стаж роботи 58 років. Науково-педагогічний стаж 48 років.
З 1976 р. працював у КНУБА на посаді асистента, з 1985 р. – доцента, а з 2008 р. по теперішній час – професора кафедри теплогазопостачання і вентиляції.
У 1977 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.03 «Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання». Тема дисертації «Исследование вентиляционных потоков и разработка методов их эффективной организации в главных корпусах теплоэлектростанций». У 1985 році присвоєно вчене звання доцента.
У 2003 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.23.03 «Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання». Тема дисертації «Енергозберігаючі технології створення повітряно-теплових режимів теплових електростанцій». У 2008 р. присвоєно вчене звання професора.
Підготував здобувача, який одержав документ к.т.н. (Рибачов С.Г., 2021) та здійснював наукове консультування 3 здобувачів, що одержали документ д.т.н. (Довгалюк В.Б., Мілейковський В.О. (2020), Возняк О.Т. (2018).
Член спеціалізованої вченої ради Д.26.056.07 у Київському національному університеті будівництва і архітектури за спеціальністю 05.23.03 «Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання».
Член експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт з архітектури, будівництва та геодезії Міносвіти України.
Заступник відповідального редактора науково-технічного збірника КНУБА «Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання».
Дійсний член Академії будівництва України (диплом члена-кореспондента АБУ №946), Конфедерації будівельників України.

Перелік навчальних дисциплін

  1. Системи формування мікроклімату споруд різного призначення (192 «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізація «Теплогазопостачання і вентиляція»).
  2. Кондиціонування повітря (192 «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізація «Теплогазопостачання і вентиляція»).
  3. Вентиляція і кондиціонування повітря промислових будівель (192 «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізація «Теплогазопостачання і вентиляція»).

Науково-методична робота
Автором опубліковано понад 250 наукових і методичних праць, серед яких 2 навчальних посібника, 40 авторських свідоцтв та патентів на винахід. Розробник 2 електронних навчально-методичних комплексів дисциплін на освітньому сайті КНУБА. Основні праці: монографія «Природна турбулентна конвекція між вертикальними тепловіддавальними поверхнями» (1996), 3 наукових статті у наукових виданнях, долучених до наукометричних баз SCOPUS і Web of Sciences: Lecture Notes in Civil Engineering (2020), Eastern-European Journal of Enterprise Technologies (2017).

Напрями наукової діяльності
Застосування енергозберігаючих екологоефективних технологій в процесах формування повітряно-теплових режимів споруд різного призначення. Удосконалення методологій і конструктивних рішень.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram