Любарець Олександр Петрович

Любарець Олександр Петрович – кандидат технічних наук, доцент Київського національного університету будівництва і архітектури, дійсний член Академії будівництва України, атестований енергоаудитор Мінрегіону України

 

 liubarets.op@knuba.edu.ua; apl_knuba@ukr.net
каб. 280, 192 (лабораторія опалення)
Тел.: +38 (044) 245-48-33

Освіта

У 1982 р. з відзнакою закінчив Київський
інженерно-будівельний інститут де отримав повну вищу освіту за спеціальністю
«Теплогазопостачання і вентиляція» та здобув кваліфікацію інженер-будівельник.

Робота 

У 1982-1991 рр. працював інженером, молодшим науковим співробітником Науково-дослідного інституту санітарної техніки, де заочно
закінчив аспірантуру.

У 1993 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.03 «Теплопостачання,
газопостачання, вентиляція, кондиціювання повітря і освітлення». Тема дисертації «Зниження виділення пилу в процесі виготовлення формотворних сумішей ливарного виробництва».

З 1991 року по теперішній час працює в КНУБА на посадах асистента та доцента кафедри теплогазопостачання і вентиляції.

З 1998 по 2007 рр. виконував обов’язки заступника декана факультету довузівської підготовки.

У 1999 році присвоєно вчене звання доцента.

У 2020 р. отримав Подяку Міністерства освіти і науки
України «за вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність»

 

За рейтингом викладачів КНУБА за 2021/2022 навчальний рік займає 7-місце
(
https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2022/09/Рейтинг-викладачів-2021_2022.pdf )

Документи підвищення кваліфікації

У 2017 році пройшов наукове стажування в Київському представництві Європейськіої компанії KAN Sp. ( головний офіс у м. Білосток, Польща) та підвищення кваліфікації у ДП Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій.

У 2018 році в рамках програми HORIZON 2020 отримав Кваліфікаційні сертифікати спеціаліста зі зведення будинків з близьким до нульового енергоспоживанням (серія А  №00315 та № UA00315).

З 2018 року Любарець О.П. є атестованим енергоаудитором (АА000031) та фахівцем з обстеження інженерних систем будівель (АБ000031) Мінрегіону України (https://econstruction.gov.ua/ep_efficiency_specialist/page=73 ) та є членом державної атестаційної комісії з підготовки фахівців у сфері енергетичної ефективності  (https://e-construction.gov.ua/ep_efficiency_org/filter=239_6).

У 2019 році в рамках підготовки судового експерта зі спеціальності 10.6 “Дослідження об’єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів” Любарець О.П. пройшов підготовку (підвищення кваліфікації) в Інституті права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України (досвід роботи судексперта з 2010р.).

У 2023 році пройшов стажування га Дочірному підприємстві “ГЕРЦ УКРАЇНА” австрійської фірми HERZ Armaturen Gmbh

 

Підтверджений рівень цифрової грамотності – Середній B2.

Загальна інформація
6Загальний стаж роботи 45 роки. Науково-педагогічний стаж 41 рік.
З 1991 року по теперішній час працює в КНУБА на посадах асистента та доцента кафедри теплогазопостачання і вентиляції.
З 1998 по 2007 рр. виконував обов’язки заступника декана факультету довузівської підготовки.
У 1993 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.03 «Теплопостачання, газопостачання, вентиляція, кондиціювання повітря і освітлення». Тема дисертації «Зниження виділення пилу в процесі виготовлення формовочних сумішей ливарного виробництва».
У 1999 році присвоєно вчене звання доцента.

Перелік навчальних дисциплін

Член державної екзаменаційної комісії, керівник атестаційних робіт магістрів та дипломного проектування бакалаврів за ОПП «Теплогазопостачання і вентиляція».

Навчально-методична робота

Автором опубліковано понад 75 наукових, методичних праць і довідників, серед яких 3 навчальних посібника, 2 монографії, 6 авторських свідоцтв на винаходи і патентів України. 

Науковий консультант-постановник задачі по розробці комп’ютерного програмного забезпечення «Автоматизована система розрахунку забруднення атмосфери EOL» (КБСП «Топаз») та «Audytor OZC» (SANKOM Sp z o.o., Польща) для розрахунків теплової потужності системи опалення, розробки Паспорта та Сертифіката енергетичної ефективності будівель відповідно до Закону України «Про енергоефективність будівель».

Наведене  програмне забезпечення використовується в навчальному процесі університету при викладанні дисциплін опалення, комп’ютерні технології проектування, екологія та безпека життєдіяльності, моделювання і програмування стану довкілля при виконанні магістерських та бакалаврських дипломів.

Науковий керівник дисертаційної роботи канд.техн.наук Москвітіної А.С. «Сезонна теплова акумуляція в системах децентралізованого теплопостачання з поновлюваними джерелами теплоти».

Напрями наукової діяльності

Енергоефективне забезпечення мікрокліматичних умов приміщень інженерними системи будівель. Енергетична сертифікація та паспортизація будівель. Пилогазоочистка в системах промислової вентиляції й аспірації. Промислова екологія (розсіювання шкідливих речовин, що викидаються в атмосферу, розробка нормативів гранично-допустимих викидів, екологічні паспорти підприємств…).

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram