Любарець Олександр Петрович

Любарець Олександр Петрович – кандидат технічних наук, доцент Київського національного університету будівництва і архітектури, дійсний член Академії будівництва України, атестований енергоаудитор Мінрегіону України

 

liubarets.op@knuba.edu.ua; apl_knuba@ukr.net
каб. 280, 192 (лабораторія опалення)
Тел.: +38 (044) 245-48-33

Освіта
У 1982 р. з відзнакою закінчив Київський інженерно-будівельний інститут де отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Теплогазопостачання і вентиляція» та здобув кваліфікацію інженер-будівельник.

Робота 
У 1982-1991 рр. працював інженером, молодшим науковим співробітником Науково-дослідного інституту санітарної техніки, де заочно
закінчив аспірантуру.
У 1993 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.03 «Теплопостачання,
газопостачання, вентиляція, кондиціювання повітря і освітлення». Тема дисертації «Зниження виділення пилу в процесі виготовлення формотворних сумішей ливарного виробництва».
З 1991 року по теперішній час працює в КНУБА на посадах асистента та доцента кафедри теплогазопостачання і вентиляції.
З 1998 по 2007 рр. виконував обов’язки заступника декана факультету довузівської підготовки.
У 1999 році присвоєно вчене звання доцента.
У 2020 р. отримав Подяку Міністерства освіти і науки
України «за вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність»
За рейтингом викладачів КНУБА за 2021/2022 навчальний рік займає 7-місце
(https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2022/09/Рейтинг-викладачів-2021_2022.pdf )
Документи підвищення кваліфікації
У 2017 році пройшов наукове стажування в Київському представництві Європейськіої компанії KAN Sp. ( головний офіс у м. Білосток, Польща) та підвищення кваліфікації у ДП Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій.
У 2018 році в рамках програми HORIZON 2020 отримав Кваліфікаційні сертифікати спеціаліста зі зведення будинків з близьким до нульового енергоспоживанням (серія А  №00315 та № UA00315).
З 2018 року Любарець О.П. є атестованим енергоаудитором (АА000031) та фахівцем з обстеження інженерних систем будівель (АБ000031) Мінрегіону України (https://econstruction.gov.ua/ep_efficiency_specialist/page=73 ) та є членом державної атестаційної комісії з підготовки фахівців у сфері енергетичної ефективності  (https://e-construction.gov.ua/ep_efficiency_org/filter=239_6).
У 2019 році в рамках підготовки судового експерта зі спеціальності 10.6 “Дослідження об’єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів” Любарець О.П. пройшов підготовку (підвищення кваліфікації) в Інституті права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України (досвід роботи судексперта з 2010р.).
У 2023 році пройшов стажування на Дочірному підприємстві “ГЕРЦ УКРАЇНА” австрійської фірми HERZ Armaturen Gmbh
Підтверджений рівень цифрової грамотності – Середній B2.
У 2023 році отримав 
сертифікат з володіння англійською мовою на рівні В2

Загальна інформація
Загальний стаж роботи 46 роки. Науково-педагогічний стаж 41 рік.
З 1991 року по теперішній час працює в КНУБА на посадах асистента та доцента кафедри теплогазопостачання і вентиляції.
З 1998 по 2007 рр. виконував обов’язки заступника декана факультету довузівської підготовки.
У 1993 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.03 «Теплопостачання, газопостачання, вентиляція, кондиціювання повітря і освітлення». Тема дисертації «Зниження виділення пилу в процесі виготовлення формовочних сумішей ливарного виробництва».
У 1999 році присвоєно вчене звання доцента.

Перелік навчальних дисциплін

 1. Опалення (ОПП «Теплогазопостачання і вентиляція»)
 2. Електрокабельне опалення (ОПП «Теплогазопостачання і вентиляція»)
 3. Комп’ютерні технології проектування систем ТГПіВ (ОПП «Теплогазопостачання і вентиляція»)
 4. Системи інженерного забезпечення будівель. Теплогазопостачання і вентиляція. (ОПП «Промислове та цивільне будівництво»).
 5. Викладач НОЦ NZEB HUB КНУБА, член атестаційної комісії енергоаудиторів.
  Член державної екзаменаційної комісії, керівник атестаційних робіт магістрів та дипломного проектування бакалаврів за ОПП «Теплогазопостачання і вентиляція».

Навчально-методична робота
Автором опубліковано понад 100 наукових, методичних праць і довідників, серед яких 3 навчальних посібника, 2 монографії, 6 авторських свідоцтв на винаходи і патентів України. 
Науковий консультант-постановник задачі по розробці комп’ютерного програмного забезпечення «Автоматизована система розрахунку забруднення атмосфери EOL» (КБСП «Топаз») та «Audytor OZC» (SANKOM Sp z o.o., Польща) для розрахунків теплової потужності системи опалення, розробки Паспорта та Сертифіката енергетичної ефективності будівель відповідно до Закону України «Про енергоефективність будівель».
Наведене  програмне забезпечення використовується в навчальному процесі університету при викладанні дисциплін опалення, комп’ютерні технології проектування, екологія та безпека життєдіяльності, моделювання і програмування стану довкілля при виконанні магістерських та бакалаврських дипломів.
Науковий керівник дисертаційної роботи канд.техн.наук Москвітіної А.С. «Сезонна теплова акумуляція в системах децентралізованого теплопостачання з поновлюваними джерелами теплоти».

Навчально-методична література

 1. Любарець О.П. Курс: Опалення | Головна (knuba.edu.ua) – Електронний курс на освітньому сайті КНУБА затверджений відповідно до п.30 https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/11/elektronni-kursy-zatverdzheni-24.11.pdf
 2. Любарець О.П Курс: Системи інженерного забезпечення будівель: ТГПіВ (ПЦБ) | Головна (knuba.edu.ua) – Електронний курс на освітньому сайті КНУБА затверджений відповідно п. 32 https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/11/elektronni-kursy-zatverdzheni-24.11.pdf
 3. Опалення. Лабораторні роботи: методичні вказівки для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» ОПП «Теплогазопостачання і вентиляція»./ уклад. О.П.Любарець – К.: КНУБА, 2023. – 28 с. – 2023.11 мет.Опалення_Лаб.роботи.pdf
 4. Електричні системи опалення: методичні вказівки для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» ОПП «Теплогазопостачання і вентиляція»/ уклад.: Любарець О.П., Москвітіна А.С. – Київ: КНУБА, 2023. – 42с.- 2023 мет.ЕКСО.pdf

Напрями наукової діяльності
Енергоефективне забезпечення мікрокліматичних умов приміщень інженерними системи будівель. Енергетична сертифікація та паспортизація будівель. Пилогазоочистка в системах промислової вентиляції й аспірації. Промислова екологія (розсіювання шкідливих речовин, що викидаються в атмосферу, розробка нормативів гранично-допустимих викидів, екологічні паспорти підприємств…).

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram