Мілейковський Віктор Олександрович

Мілейковський Віктор Олександрович – професор кафедри теплогазопостачання і вентиляції Київського національного університету будівництва і архітектури, доктор технічних наук, професор, старший дослідник, член Міжнародної асоціації геометрії і графіки (ISGG)дійсний член Академії технічних наук України.

mileikovskyi.vo@knuba.edu.ua
тел.: (044) 245-48-33, внутр. 1-32, кімната 282

Освіта
У 1999 році з відзнакою закінчив Київський національний університет будівництва і архітектури і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Теплогазопостачання, вентиляція та охорона повітряного басейну» та здобув кваліфікацію «інженер-будівельник». З 1999 по 2002 рік аспірант, працював інженером, асистентом, а з 2009 року і до 31.01.2021 – доцент, а з 01.02.2021 р. професор кафедри теплогазопостачання і вентиляції.
У 2007 році захистив кандидатську дисертацію, у 2020 р. – докторську.
Рівень володіння англійською мовою підтверджується понад 10-ма працями англійською мовою у виданнях, які індексуються в Scopus та Web of Science.
Член всесвітньої асоціації геометрії і графіки ISGG (з 2014 р.), член ASHRAE (з 2022 р.),  академік Академії технічних наук України (з 2020 р.), дійсний член Академії будівництва України (з 2020 р.)
Документи підвищення кваліфікації

Загальна інформація
Загальний стаж роботи 22 років. Науково-педагогічний стаж 20 років.
З 2002 року працював у КНУБА на посаді інженера кафедри теплогазопостачання і вентиляції. З 2003 року працював на посаді асистента кафедри теплогазопостачання і вентиляції, з 2009 року доцент кафедри теплогазопостачання і вентиляції, а з 01.02.2021 р. – професор кафедри теплогазопостачання і вентиляції.
У 2007 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.03 «Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання». Тема дисертації «Системи повітророзподілення при зональній вентиляції турбінних відділень АЕС». У 2011 році присвоєно вчене звання доцента.
У 2020 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.23.03 «Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання». Тема дисертації «Енергоефективне формування мікроклімату на основі розробленої теорії макроструктури турбулентних течій».
Член всесвітньої асоціації геометрії і графіки ISGG (з 2014 р.); Академік Академії технічних наук України (з 2020 р.). Дійсний член Академії будівництва України (з 2020 р.), член ASHRAE (з 2022 р.),.
Відповідальний редактор фахового науково-технічного збірника “Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання” (Категорія Б, Наказ Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 р., Індексується в Index Copernicus, Google Scholar, BASE, WorldCat, член наукового комітету міжнародних журналів «Construction of Optimized Energy Potential» (Польща), «The Environmental and Materials Journal» EAM (Індонезія); «Journal of Innovation Materials, Energy, and Sustainable Engineering» JIMESE (Індонезія) and «Social, Ecology, Economy for Sustainable development goals Journal»  SEESDGJ (Індонезія)
Учений секретар Докторської ради Д 26.056.11 і член Докторської ради Д 26.056.07.

Перелік навчальних дисциплін

  1. Системи формування мікроклімату споруд різного призначення (192 «Будівництво та цивільна інженерія»).
  2. Аеродинамiка вентиляцiї (192 «Будівництво та цивільна інженерія», 144 «Теплоенергетика»).
  3. Вентиляція (192 «Будівництво та цивільна інженерія»).
  4. Органiзацiя безпечної експлуатацii будiвель та споруд (101 «Екологія»).

Науково-методична робота
Автором опубліковано понад 240 наукових і методичних праць, серед яких 2 навчальних посібники, 23 патенти України. Розробник 4 електронних навчально-методичних комплексів дисциплін на освітньому сайті КНУБА. Основні праці: монографії «Результати моделювання роботи реакторних відділень АЕС з урахуванням дії новітніх негативних надпроектних впливів» (2018), «Simulation of Reactor Building at Emergency De-Energization and Frost» (2018), 26 наукових статей у наукових виданнях, долучених до наукометричних баз SCOPUS і Web of Sciences: Selected papers. Vilnius (2014), Proceedings of the 4th International Technical Conference on Hydraulic Engineering IV (CHE 2016), FME Transactions (2017, 2018), International Journal of Engineering & Technology (UAE) (2018), Advances in Intelligent Systems and Computing (2019), Journal for Geometry and Graphics (2019), Procedia Environmental Science, Engineering and Management (2019), Songklanakarin Journal of Science and Technology (2020), IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (2020), E3S Web of Conferences (2020), Lecture Notes in Civil Engineering (2021), Advances in Intelligent Systems and Computing (2021), Production Engineering Archives (2022 Q2), IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (2022, 2023), Engineering for Rural Development (2023), World Environmental and Water Resources Congress (2023), Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies (2023).

Напрями наукової діяльності
Теоретичний опис турбулентної макроструктури течій, енергоефективна організація повітрообміну, повітророзподілення в приміщеннях, підвищення енергоефективності будівель та якості повітря “зеленими конструкціями”, тепломасообмін у «зелених констуркціях», моделювання змінного гідравлічного режиму та енергоефективна автоматизація водяного опалення, вторинні та поновлювані джерела енергії, обчислювальна гідродинаміка.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram