Москвітіна Анна Сергіївна

Москвітіна Анна Сергіївна – кандидат технічних наук, доцент кафедри  теплогазопостачання і вентиляції. 

moskvitina.as@knuba.edu.ua
тел.: (044) 245-48-33, внутр. 1-32, кімната 280

Освіта

У 2010 р. з відзнакою закінчила Київський національний університет будівництва і архітектури за спеціальністю «Теплогазопостачання і вентиляція».

 Документи підвищення кваліфікації

  1. ТОВ «НВК Клімат», з 11.11.2019 до 11.12.2019 р. Тема: Економія енергоресурсів при забезпеченні мікроклімату в офісних приміщеннях Зараховано наказом КНУБА №553 від 30.12.2019 р
  2. Київський національний університет будівництва і архітектури, Свідоцтво про підвищення кваліфікації №СС02070909291-18, «Іноземна мова (англійська)», 18.04.2019 р., 140 годин

Загальна інформація

Загальний стаж роботи 10 років. Науково-педагогічний стаж 5 років.
У 2010-2014 рр. працювала на проектній роботі інженером та інженером технічного відділу. З 2015 року працювала у КНУБА на посаді Інженер 1-ї категорії кафедри теплогазопостачання і вентиляції. З 2018 року займає асистента кафедри теплогазопостачання. Атестований енергоаудитор та фахівець з обстеження інженерних систем будівель.

В 2018 р. отримала кваліфікаційний атестат Серія А №00319 «Спеціаліст зі зведення будинків близьким до нульового енергоспоживання».

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Енергоефективне сезонне акумулювання теплоти в системах сонячного децентралізованого теплопостачання» в спец.раді Д 26.056.07, 29.09.2021 протокол №29. Диплом кандидата технічних наук ДК № 06344.

В 2022р. пройшла міжнародне наукове стажування “Нобелівські Лауреати: Вивчення Досвіду та Професійних Досягнень для Формування Успішної Особистості та Трансформації Оточуючого Світу“ у Дубаї, Осло, Стокгольмі, Римі, Бургасі, Нью-Йорку, Єрусалимі та Пекіні і отримала Міжнародний Сертифікат.

Пройшла навчання «Проєктування PV станцій із використанням професійного програмного забезпечення» (PV*SOL Premium/Valentin Software), 3.11.2022 р, 1 кредит ЄКТС (30 годин), Сертифікат №2/2022_23, організоване Інститутом відновлюваної енергетики НАН України, University of West Bohemia, Wechange eG.

 Перелік навчальних дисциплін

Науково-методична робота

Автором опубліковано понад 20 наукових і методичних праць, серед яких 2 методичні рекомендації, 1 патент України на винахід. Розробник 4 електронних навчально-методичних комплексів дисциплін на освітньому сайті КНУБА. Навчально-методична література: ТЕПЛОГАЗОПОСТАЧАННЯ ЖИТЛОВОГО РАЙОНУ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ. Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни «Теплогазопостачання і вентиляція» для студентів спеціалізації  «Міське будівництво і господарство» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» (усі форми навчання). ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ. НАСТАНОВА з РОЗРОБКИ ТА СКЛАДАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПАСПОРТУ. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи для студентів спеціальності 192 “Будівництво та цивільна інженерія”, спеціалізація “Теплогазопостачання та вентиляція”.

Напрями наукової діяльності

Системи децентралізованого теплопостачання з сезонними акумуляторами теплоти і відновлювальними джерелами. Підвищення енергоефективності будівель, інтелектуальної системи управління для забезпечення мікроклімату, системи вентиляції та кондиціонування повітря із змінною витратою,  вторинні та відновлювальні джерела енергії, забезпечення мікроклімату в будівлях і спорудах різного призначення.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram