Москвітіна Анна Сергіївна

Москвітіна Анна Сергіївна – кандидат технічних наук, доцент кафедри  теплогазопостачання і вентиляції. 

moskvitina.as@knuba.edu.ua
тел.: (044) 245-48-33, внутр. 1-32, кімната 280

Освіта
У 2010 р. з відзнакою закінчила Київський національний університет будівництва і архітектури за спеціальністю «Теплогазопостачання і вентиляція».
 Документи підвищення кваліфікації

  1. ТОВ «НВК Клімат», з 11.11.2019 до 11.12.2019 р. Тема: Економія енергоресурсів при забезпеченні мікроклімату в офісних приміщеннях Зараховано наказом КНУБА №553 від 30.12.2019 р
  2. Київський національний університет будівництва і архітектури, Свідоцтво про підвищення кваліфікації №СС02070909291-18, «Іноземна мова (англійська)», 18.04.2019 р., 140 годин

Загальна інформація
Загальний стаж роботи більше 10 років. Науково-педагогічний стаж 7 років.
У 2010-2014 рр. працювала на проектній роботі інженером та інженером технічного відділу. З 2015 року працювала у КНУБА на посаді Інженер 1-ї категорії кафедри теплогазопостачання і вентиляції. З 2018 року займає асистента кафедри теплогазопостачання. Атестований енергоаудитор та фахівець з обстеження інженерних систем будівель.
В 2018 р. отримала кваліфікаційний атестат Серія А №00319 «Спеціаліст зі зведення будинків близьким до нульового енергоспоживання».
Захистила кандидатську дисертацію на тему «Енергоефективне сезонне акумулювання теплоти в системах сонячного децентралізованого теплопостачання» в спец.раді Д 26.056.07, 29.09.2021 протокол №29. Диплом кандидата технічних наук ДК № 063444.
Вчене звання доцента кафедри теплогазопостачання і вентиляції присвоєно у 2024 році. Атестат доцента АД № 014659 від 21.02.2024.
Пройшла навчання «Проєктування PV станцій із використанням професійного програмного забезпечення» (PV*SOL Premium/Valentin Software), 3.11.2022 р, 1 кредит ЄКТС (30 годин), Сертифікат №2/2022_23, організоване Інститутом відновлюваної енергетики НАН України, University of West Bohemia, Wechange eG.

 Перелік навчальних дисциплін

  1. Опалення (192 «Будівництво та цивільна інженерія»).
  2. Електрокабельне опалення (192 «Будівництво та цивільна інженерія»).
  3. Інтелектуальні системи управління мікрокліматом (192 «Будівництво та цивільна інженерія»).
  4. Зональні системи кондиціонування (192 «Будівництво та цивільна інженерія»).

Науково-методична робота
Автором опубліковано понад 50 наукових і методичних праць, з них 24 наукових статті, 32 тези доповідей на конференціях, 1 патент на винахід та 4 навчально-методичного характеру.

Навчально-методична література

  1. Теплогазопостачання житлового району населеного пункту: методичні вказівки до виконання індивідуального завдання/М.П.Сенчук, О.П.Любарець, А. С. Москвітіна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.-Київ:КНУБА,2018 .-46 с.
  2. Енергетична ефективність будівель. Настанова з розробки та складання енергетичного паспорта:метод.вказівки до вик. розр.-графіч. роботи : для студ. спец. 192 “Буд-во та цивільна інженерія” спеціалізація “Теплогазопост. та вентиляція”/ К.М.Предун, О.В.Скороход, А.С.Москвітіна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт .-Київ:КНУБА,2018 .-87 с.
  3. Сучасні системи опалення:метод. вказів. до виконання розр.-графіч. роботи з дисц. “Сучасні системи електричного опалення” : для студ. спец. 192 “Буд-во та цив. інженерія” ОПП “Теплогазопост. і вент.”/О.П.Любарець, А.С.Москвітіна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.-Київ:КНУБА,2023 .-47 с.
  4. Розрахунок надходження шкідливостей до приміщень житлових та громадських будівель:метод. вказів. до практич. занять, курс. та дипломного проєктування : для студ. спец. 192 “Буд-во та цивіл. інженерія” ОПП “Теплогазопост. і вентиляція”/ А.С.Москвітіна, М.О.Шишина, І.О.Пефтєва ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.-Київ:КНУБА,2023 .-60 с.

Напрями наукової діяльності
Системи децентралізованого теплопостачання з сезонними акумуляторами теплоти і відновлювальними джерелами. Підвищення енергоефективності будівель, інтелектуальної системи управління для забезпечення мікроклімату, системи вентиляції та кондиціонування повітря із змінною витратою,  вторинні та відновлювальні джерела енергії, забезпечення мікроклімату в будівлях і спорудах різного призначення.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram