Предун Костянтин Миронович

Предун Костянтин Миронович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри теплогазопостачання і вентиляції

predun_km@knuba.edu.ua, 31172@ukr.net
тел.: (044) 245-48-33, внутр. 1-32, кімната 286

Освіта
У 1982 р. з відзнакою закінчив Київський інженерно-будівельний інститут (КІБІ) за спеціальністю «Теплогазопостачання і вентиляція» і розпочав трудову діяльність на посаді інженера відділу термальних вод науково-дослідної частини (НДЧ) КІБІ. Пройшов щаблі молодшого наукового співробітника, наукового співробітника НДЧ інституту.
З 1990 р. працював на посаді асистента кафедри теплогазопостачання і вентиляції КІБІ (наразі – Київського національного університету будівництва і архітектури), після захисту кандидатської дисертації
У 1999 р. – доцентом кафедри,
У 2016 р. обраний на посаду професора кафедри.
В період з 2007 по 2016 рр. працював заступником декана санітарно-технічного факультету (наразі факультету інженерних систем і екології) КНУБА.
З 2021 р. – завідувач кафедри теплогазопостачання і вентиляції КНУБА.
У 2018 р. отримав сертифікат № KJ-А №18/293, який підтверджує достатньо високий рівень володіння англійською мовою на рівні В2.
З 1 березня по 31 травня 2022 р. пройшов науково-адміністративне стажування в ISMA Business Incubator за програмою “New technologies and innovation in higher education. Active teaching and learning”. м. Рига, Латвія. Отримав сертифікат  № 1-28/45-24 від 31 травня 2022 р.
 Документи підвищення кваліфікації та міжнародної діяльності

 Загальна інформація
Загальний стаж роботи –  41 років. Науково-педагогічний – 38 років.
Кандидат технічних наук з 2000 р. Дисертацію зі спеціальності 05.23.03 «Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання» на тему «Використання плоских струминних течій в пристроях для обліку витрати газу» захищено 22 грудня 1999 р. у спеціалізованій вченій раді Д26.056.07 Київського національного університету будівництва і архітектури Міністерства освіти і науки України, отримано диплом КН №006068.
Доктор економічних наук з 2020 р. Дисертацію зі спеціальності 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» на тему «Теоретико-методологічні основи екологічного менеджменту стейкхолдерів енергопостачання на грунті біосферо сумісності» захищено 12 листопада 2020 р. у спеціалізованій вченій раді Д26.056.10 Київського національного університету будівництва і архітектури Міністерства освіти і науки України, отримано  диплом ДД №010306.
Вчене звання доцента кафедри теплогазопостачання і вентиляції присвоєно у 2003 р. Отримано атестат ДЦ №007293. 
Вчене звання професора кафедри теплогазопостачання і вентиляції присвоєно у 2022 році. Отримано атестат професора  АП №004636.
Член-кореспондент Академії будівництва України по відділенню міського будівництва з 2012 р. Диплом члена-кореспондента АБУ №2369 від 29 березня 2012 р.
Член спеціалізованої вченої ради Д 26.056.10 у Київському національному університеті будівництва і архітектури за спеціальністю 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища».
Член експертної групи щодо нормативно-правового забезпечення, впровадження та функціонування систем інтелектуального обліку та телеметрії, систем телемеханіки та АСУ ТП газо-, водо-, теплопостачання і водовідведення при Мінрегіоні України з 2015 р.

 Перелік загальних дисциплін

 1. Газопостачання (192 «Будівництво та цивільна інженерія», ОПП «ТГПіВ», бакалавр)
 2. Промислове газопостачання (192 «Будівництво та цивільна інженерія», ОПП «ТГПіВ», магістр)
 3. Міжнародні системи сертифікації у будівництві (192 «Будівництво та цивільна інженерія», ОПП «ТГПіВ», магістр)
 4. Налагодження, пуск і експлуатація інженерних систем (192 «Будівництво та цивільна інженерія», ОПП «ТГПіВ», магістр)
 5. Енергетична паспортизація і сертифікація будівель (192 «Будівництво та цивільна інженерія», ОПП «ТГПіВ», бакалавр)
 6. Основи енергоефективності та енергозбереження систем ТГПіВ (192 «Будівництво та цивільна інженерія», ОПП «ТГПіВ», бакалавр)
 7. Нормативно-правове забезпечення галузі (192 «Будівництво та цивільна інженерія», ОПП «ТГПіВ», магістр)
 8. Інженерні мережі (192 «Будівництво та цивільна інженерія», ОПП «ТГПіВ», магістр)

Науково-методична робота
Автор понад 120 робіт, з них 19 – навчально-методичного характеру, у т.ч. 4 навчальних посібники.
Підготував одного кандидата технічних наук – Франчука Ю.Й. зі спеціальності 05.23.03 «Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання», рішення Атестаційної колегії від 30 листопада 2021 р., диплом ДК №063450.
Наразі керує підготовкою одного аспіранта кафедри теплогазопостачання і вентиляції – Гулієва Джаміля Тахір огли (Республіка Азербайджан).
Участь в роботі спеціалізованої вченої ради Д 64.056.01 у Харківському національному університеті будівництва і архітектури в якості офіційного опонента здобувачки Капцової Н.І. Дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.03 «Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання» захищена 04.07.2018 р.
Участь у роботі спеціалізованої вченої ради Д 26.056.07 у Київському національному університеті будівництва і архітектури в якості офіційного опонента здобувачки Ободянської О.І. Дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата техніних наук за спеціальністю 05.23.03 «Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання» захищена 18.04.2018 р.

 Напрями наукової діяльності

 1. Енергозбереження та підвищення екологічної та енергетичної ефективності систем інженерного забезпечення будівель і споруд різного призначення та інженерних мереж населених пунктів.
 2. Системи інтелектуального обліку енергоносіїв, у т.ч. природного газу.
 3. Розробка концептуальних, теоретико-методологічних і науково-прикладних засад організації генерації й трансформації енергії, постачання, розподілу та споживання енергоресурсів на засадах екологічного менеджменту, біосферо сумісності та балансу між традиційними та альтернативними джерелами.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram