Шишина Марія Олексіївна

Шишина Марія Олексіївна – учений секретар, асистент кафедри теплогазопостачання і вентиляції.

shyshyna.mo@knuba.edu.ua
тел.: (044) 245-48-33, внутр. 1-32, кімната 280

Освіта
У 2009 році закінчила Київський національний університет будівництва і архітектури і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Теплогазопостачання і вентиляція» та здобула кваліфікацію «Магістр будівництва».
З 2009-2013 рр. навчалася в аспірантурі КНУБА за спеціальністю 05.23.03 «Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання».
Документи підвищення кваліфікації

У 2018 р. отримала кваліфікаційний атестат Серія А №00328 «Спеціаліст зі зведення будинків з близьким до нульового енергоспоживанням».

У 2019 році пройшла курс підвищення кваліфікації у КНУБА з дисципліни «Іноземна мова (англійська)», свідоцтво СС 02070909290-18
від 18 квітня 2019 р.

У 2019 р. отримала кваліфікаційні атестати № АА 000090 та №АБ 000090, що засвідчують право провадження діяльності з проведення аудиту енергетичної ефективності будівель та обстеження інженерних систем будівель.

Загальна інформація
Загальний стаж роботи 16 років. Науково-педагогічний стаж 11 років. З 2011 року працює у КНУБА на посаді асистента кафедри теплогазопостачання і
вентиляції. Атестований енергоаудитор та фахівець з обстеження інженерних систем будівель.

Перелік навчальних дисциплін

Науково-методична робота
Автором опубліковано 16 наукових і методичних праць, серед яких 3 методичні вказівки. Співрозробник 6 електронних навчально-методичних комплексів дисциплін на освітньому сайті КНУБА.

Напрями наукової діяльності
Тепловий і повітряний режими збереження будівель-пам’яток архітектури з творами настінного живопису, формування мікроклімату музейних приміщень, енергоефективні системи забезпечення мікроклімату громадських будівель.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram