Шишина Марія Олексіївна

Шишина Марія Олексіївна – учений секретар, асистент кафедри теплогазопостачання і вентиляції.

shyshyna.mo@knuba.edu.ua
тел.: (044) 245-48-33, внутр. 1-32, кімната 280
 

Освіта
У 2009 році закінчила Київський національний університет будівництва і архітектури і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Теплогазопостачання і вентиляція» та здобула кваліфікацію «Магістр будівництва».
З 2009-2013 рр. навчалася в аспірантурі КНУБА за спеціальністю 05.23.03 «Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання».
Документи підвищення кваліфікації
У 2018 р. отримала кваліфікаційний атестатСерія А №00328«Спеціаліст зі зведення будинків з близьким до нульового енергоспоживанням».
У 2019 році пройшла курс підвищення кваліфікації у КНУБА з дисципліни «Іноземна мова (англійська)», свідоцтво СС 02070909290-18
від 18 квітня 2019 р.
У 2019 р. отримала кваліфікаційні атестати№ АА 000090 та №АБ 000090, що засвідчують право провадження діяльності з проведення аудиту енергетичної ефективності будівель та обстеження інженерних систем будівель.
У 2023 р. пройшла стажування у ТОВ «БМК Енергомонтажвентиляція» за напрямком «Енергоефективні системи формування мікроклімату приміщень різного призначення».
Наказ від 28.12.2023 № 323 

Загальна інформація
Загальний стаж роботи 14 років. Науково-педагогічний стаж 12 років.
З 2011 року працює у КНУБА на посаді асистента кафедри теплогазопостачання і вентиляції.

Перелік навчальних дисциплін

  1. Кондиціонування повітря (192 «Будівництво та цивільна інженерія», ОПП «Теплогазопостачання і вентиляція», бакалавр).
  2. Вентиляція промислових будівель і споруд (192 «Будівництво та цивільна інженерія», ОПП «Теплогазопостачання і вентиляція», бакалавр).
  3. Опалення (192 «Будівництво та цивільна інженерія», ОПП «Теплогазопостачання і вентиляція», бакалавр).
  4. Зональні системи кондиціонування (192 «Будівництво та цивільна інженерія», ОПП/ОНП «Теплогазопостачання і вентиляція», магістр).
  5. Енергетична паспортизація і сертифікація (192 «Будівництво та цивільна інженерія», ОПП «Теплогазопостачання і вентиляція», бакалавр).
  6. Теплогазопостачання і вентиляція (192 «Будівництво та цивільна інженерія», ОПП «Промислове та цивільне будівництво», бакалавр).
  7. Інженерне обладнання інтер’єру (023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», ОПП «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», бакалавр).
  8. Інженерне обладнання інтер’єру (022 «Дизайн», ОПП «Інтер’єр та обладнання», бакалавр).
  9. Інженерне обладнання будівель і споруд (191 «Архітектура та містобудування», ОПП «Архітектура та містобудування», бакалавр).
  10. Системи формування мікроклімату приміщень різного призначення (192 «Будівництво та цивільна інженерія», ОПП/ОНП «Теплогазопостачання і вентиляція», магістр).

Науково-методична робота
Автором опубліковано 29 наукових і методичних праць, серед яких 10 наукових статей, 16 тез доповіді на конференціях, 3 методичних вказівок. 

Напрями наукової діяльності
Тепловий і повітряний режими збереження будівель-пам’яток архітектури з творами настінного живопису, енергоефективні системи забезпечення мікроклімату приміщень різного призначення.

 
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram