ОПП “Теплогазопостачання і вентиляція”

Галузь знань 19 «Архітектура та будівництво»
Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія»
Спеціалізація «Теплогазопостачання і вентиляція»
Освітні ступені підготовки фахівців – бакалавр, магістр
Освітньо-науковий ступінь – доктор філософії

Фахівці готуються для роботи в будівельній та суміжних галузях. Вони можуть здійснювати наукові дослідження, види проєктних робіт (проєктно-пошукові, проєктно-конструкторські, проєктно-кошторисні), монтування, налагодження й експлуатацію систем теплопостачання і газопостачання населених пунктів, промислових об’єктів, а також систем опалення, гарячого водопостачання, вентиляції, кондиціонування повітря, очищення шкідливих вентиляційних та технологічних викидів, серед яких ті, що використовують вторинні та відновлювальні енергоресурси.

Випускники обіймають інженерні та управлінські посади в наукових і проєктних організаціях, комунальних і промислових підприємствах, керуючих компаніях з обслуговування житлового фонду, службах енергетики, екології та газових господарствах.

Фахівці можуть здійснювати енергетичні обстеження та аудит.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram