Задоянний Олександр Васильович

Задоянний Олександр Васильович – кандидат технічних наук, доцент кафедри теплогазопостачання і вентиляція Київського національного університету будівництва і архітектури.

zadoiannyi.ov@knuba.edu.ua
тел.: (044) 245-48-33, внутр. 1-32, кімната 284

Освіта
У 1976 році закінчив повний курс Київського ордена Трудового Червоного прапора інженерно-будівельного інституту за спеціальністю «Теплогазопостачання і вентиляція” та здобув кваліфікацію «інженер-будівельник».
У 1988 році захистив кандидатську дисертацію.
Документи підвищення кваліфікації

Загальна інформація
Загальний стаж роботи 54 роки. Науково-педагогічний стаж 38 років.
З 1974 по 1985 рік працював інженером, старшим інженером, науковим співробітником, керівником групи в інституті УкрНДІінжпроект.
З 1985 року працював на посаді асистента.
З 1992 і по сьогодні – доцент кафедри ТГПіВ.
У 1988 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.03 «Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение, акустика и осветительная техника». Тема дисертації «Мокрый пылеуловитель с дисковым распылителем для очистки аспирационных выбросов асфальтобетонных заводов».
У 1993 році присвоєно вчене звання доцента.

Перелік навчальних дисциплін

  1. Насоси, вентилятори, компресори ТЕ (192 «Будівництво та цивільна інженерія»).
  2. Гідравлічні і аеродинамічні машини (192 «Будівництво та цивільна інженерія»).
  3. Теплові насоси та холодильні установки (192 «Будівництво та цивільна інженерія»).
  4. Кондиціонування повітря (192 «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізація «Теплогазопостачання і вентиляція»).
  5. Вентиляція і кондиціонування повітря промислових будівель (192 «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізація «Теплогазопостачання і вентиляція»).
  6. Основи метрології (192 «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізація «Теплогазопостачання і вентиляція»).
  7. Очищення вентиляційних викидів (192 «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізація «Теплогазопостачання і вентиляція»).

Науково-методична робота
Автором опубліковано понад 150 наукових і методичних праць, серед яких 96 статей, 13 патентів України, 19 митодичних праць, 24 конференції. Розробник електронних навчально-методичних комплексів дисциплін на освітньому сайті КНУБА. Останні основні праці присвячено ексергоекономічному аналізу систем ТГПіВ та опубліковано в науково-технічних збірниках університету “Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання” та “Енергоефективність в будівництві та архітектурі”.

Напрями наукової діяльності
Розробка методології ексергоекономічного аналізу систем теплогазопостачання і вентиляції.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram