Випускники ОНП

Спеціалізована вчена рада ДФ 04 створена згідно наказу ректора Київського національного університету будівництва і архітектури № 185 від 04.07.2022 на підставі рішення Вченої ради КНУБА № 51 від 27.06.2022 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Абу Діб Світлани Миколаївни на тему «Екологічна оцінка впливу дії інженерних лісозахисних насаджень на стан природно-антропогенних ландшафтів в контексті їх сталого розвитку»

з галузі знань 10 «Природничі науки» за спеціальністю 101 «Екологія»

Контактна інформація

Структурний підрозділ – відділ докторантури та аспірантури

електронна пошта: phd.knuba@gmail.com

телефон: +38(098) 808-71-72

Інформація про захист:

Захист дисертації відбудеться: 14 вересня 2022 року, о 13:00 год.

Захист відбудеться за адресою: Київський національний університет будівництва і архітектури, факультет інженерних систем та екології, кафедра охорона праці та навколишнього середовища, прос. Повітрофлотський, 31, м.Київ.

Посилання на онлайн трансляцію захисту дисертації: https://us06web.zoom.us/j/87657544737?pwd=bG1VcEVURWV2b25CcHpNN3pCMUxWQT09

Голова  ради:

ВОЛОШКІНА Олена Семенівна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри охорони праці та навколишнього середовища Київського національного університету будівництва і архітектури.

Рецензенти:

КРИВОМАЗ Тетяна Іванівна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри охорони праці і навколишнього середовища Київського національного університет будівництва і архітектури;

ФРОЛОВ Валерій Федорович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри фізики Київського національного університету будівництва і архітектури.

Опоненти:

ТРИСНЮК Василь Миколайович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу досліджень навколишнього середовища Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України.

ТВЕРДА Оксана Ярославівна, доктор технічних наук, доцент кафедри інженерної екології Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Науковий керівник

ТКАЧЕНКО Тетяна Миколаївна, д.т.н., проф., завід. кафедри охорони праці та навколишнього середовища Київського національного університету будівництва і архітектури.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Анотація Абу Діб С.М.

Дисертація Абу Діб С.М.

Відгук офіційного опонента д.т.н., с.н.с. Триснюк В.М. на дисертацію Абу Діб С.М.

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису д.т.н., с.н.с. Триснюк В.М.

 

Рецензiя рецензента д.т.н., доц. Фролов В.Ф. на дисертацію Абу Діб С.М.

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису д.т.н., доц. Фролова В.Ф.

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії Абу Діб С.М.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram