КОНФЕРЕНЦІЇ,  Минулі конференції,  НОВИНИ КНУБА

Кафедра товарознавства та комерційної діяльності в будівництві провела IV Міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію «Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку»

20 квітня 2022 року кафедрою товарознавства та комерційної діяльності в будівництві було проведено ІV Міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію «Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку». Цьогорічна конференція проходила в рамках Тижня товарознавців і маркетологів в КНУБА і була приурочена до 20-річного ювілею кафедри.

Сьогодення вимагає від українських підприємців максимальної мобілізації всіх ресурсів і сил. Опинившись в умовах виживання кожній організації необхідно швидко адаптуватися під ситуацію в країні, тому важливо розробляти нові маркетингові стратегії та напрямки розвитку бізнесу. І, за традицією, Київський національний університет будівництва і архітектури не залишився осторонь від цих важливих процесів. А вирішив об’єднати науковців та представників бізнесу для обговорення та вирішення вкрай важливих питань щодо розвитку бізнесу та торгівлі країни в складніших умовах.

Метою цьогорічної конференції став обмін досвідом, впровадження результатів наукових досліджень у практичну діяльність підприємств і установ; що продовжують функціонувати під час воєнного стану; консолідація зусиль науки і практики для визначення шляхів повоєнного розвитку інноваційного підприємництва, торгівлі та будівельної галузі України. Важливими залишилися і питання формування професійних компетентностей у здобувачів вищої освіти за спеціальностями 075 «Маркетинг» і 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Тези наукових доповідей на конференцію надали 213 учасників, зокрема науково-педагогічні працівники та здобувачі із 44 закладів освіти:

 1. Вищий навчальний заклад «Київський університет ринкових відносин», м. Київ
 2. Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», м. Київ
 3. Відокремлений структурний підрозділ «Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету», м. Житомир
 4. Відокремлений структурний підрозділ «Могилів-Подільський технолого-економічний фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету, м. Могилів-Подільський
 5. Відокремлений структурний підрозділ «Одеський технічний фаховий коледж Одеського національного технологічного університету, м. Одеса
 6. Відокремлений структурний підрозділ «Ужгородський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету»
 7. Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава.
 8. Відокремлений структурний підрозділ «Київський індустріальний фаховий коледж Київського національного університету будівництва та архітектури», м. Київ
 9. Державний біотехнологічний університет, м. Харків
 10. Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет», м Дніпро
 11. Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», м. Полтава
 12. Державний торговельно-економічний університет, м. Київ
 13. Державний університет «Житомирська політехніка», м. Житомир
 14. Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг
 15. Донецький національний університет ім. Василя Стуса, м. Вінниця
 16. Запорізький національний університет, м. Запоріжжя
 17. Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Західноукраїнського національного університету, м. Івано-Франківськ
 18. Київський кооперативний інституту бізнесу і права, м. Київ
 19. Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ
 20. Луцький національний технічний університет, м. Луцьк
 21. Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів
 22. Львівський національній університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького, м. Львів
 23. Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів 
 24. Науково-дослідний інститут фінансової політики Державного податкового університету, м. Ірпінь
 25. Національний авіаційний університет, м. Київ
 26. Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ
 27. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків
 28. Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів
 29. Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», м. Полтава
 30. Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
 31. Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне
 32. Національний університет харчових технологій,  м. Київ
 33. Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса
 34. Одеський національний технологічний університет, м. Одеса
 35. ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом», м. Київ
 36. Український державний університет залізничного транспорту, м. Харків
 37. Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро
 38. Університет економіки та підприємництва, м. Хмельницький
 39. Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро
 40. Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, м. Харків.
 41. Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут, м. Хмельницький
 42. Хмельницький національний університет, м. Хмельницький
 43. Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, м. Хмельницький.
 44. Черкаський державний бізнес-коледж, м. Черкаси

українських підприємницьких структур:

– ТОВ «ІРМА;

закордонних фірм:

– Сарматія ГмбХ (ФРН, м. Ганау).

науково-дослідних організацій:

– Полтавський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, м. Полтава;

– Державна установа «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України», м. Львів;

– Український державний науково-дослідний інститут «Ресурс», м. Київ.

Доповіді учасників конференції були представлені в основних секціях, що відповідали таким тематичним напрямам: стан і напрями розвитку сучасної торгівлі; інноваційне підприємництво: маркетинг і менеджмент; управління якістю та безпечністю товарів та послуг; удосконалення логістичних систем на ринку товарів з урахуванням воєнного стану; маркетингові дослідження товарів і ринків; бухгалтерський облік, аналіз та аудит підприємницьких структур; перспективи використання сучасних будівельних матеріалів і виробів у повоєнний період для відбудови України; формування професійних компетентностей у здобувачів вищої освіти за спеціальностями 075 «Маркетинг» і 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» на сучасному етапі.

На пленарному засіданні серед інших учасників виступили з доповідями викладачі та здобувачі освіти КНУБА: канд. техн. наук проф. Захарченко П.В., д-р екон. наук, проф. Дименко Р.А., д-р екон. наук, доц. Згалат-Лозинська Л.О., канд. екон. наук, доц. Романенко О.В., канд. техн. наук, доц. Юдічева О.П., аспірант Островський В., студентка гр. Марк-32 Сосідко К.Р.

Щиро вдячні за активну участь у роботі конференції всім авторам та доповідачам! Збірник тез за матеріалами конференції в електронному форматі та сертифікати будуть надіслані пізніше на електронні адреси учасників.

Кафедра товарознавства та комерційної діяльності в будівництві

Доцент, к.екон.н. Юдічева О.П. (віповідальна за наукову діяльність кафедри ТКДвБ)

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram