Від теорії до практики, від практики до наукової статті
НОВИНИ ФІСЕ

Кафедра “Водопостачання та водовідведення”. Від теорії до практики, від практики до наукової статті.
Як поєднати теорію й практику? Як заохотити студентів приймати активну участь у навчальному процесі? А можна поставити питання не в такий формальній формі? Якщо студенти самостійно формують постановку задачі, самостійно шукають вихідні данні для проведення експерименту? Якщо сам студент визначає які фактори є незалежними й що саме цікаво дослідити. Де знайти статистично значущі данні? Й саме у цей момент зароджується зацікавленість у навчанні. Ми разом обговорюємо постановку завдання. А далі … далі ми із студентами занурюємось у невідоме – ми генеруємо план експерименту. Проводимо відповідні вимірювання, або – у даному випадку – збираємо вихідні данні на основі експлуатації водопровідної мережі.

Саме у цей момент спільного спів творчого процесу ми – студенти й викладачі – стоїмо по одну сторону барикади. Ми з боку Науки, суворих й послідовних наукових методів дослідження, за відтворюваними стандартними алгоритмами математичної статистики, а по той бік – Невідоме. Невідоме, але дуже цікаве й цей час, сподіваємось разом, й зароджується любов до науки у студентів науковців магістрів, які вперше поєднують науку та теоретичні положення із практикою.

Такий шлях подолав студент групи ВВ-61 Поліщук Віктор при ознайомленні із новим курсом “Аналіз та моделювання експерименту”, викладач к.т.н., доцент кафедри “Водопостачання та водовідведення” Копаниця Юрій Дмитрович й керівник дипломного проекту к.т.н., доцент Аргатенко Тетяна Вікторовна. Ознайомившись із теоретичними положеннями базових статистичних методів математичної статистики: базові статистики, Дисперсійний аналіз, Кореляційно-регресіний аналіз. Теоретичні положення Планування експерименту й практичний досвід у подальшому отримано у спеціалізованій статистичній програмі Statgraphics Centurion XV.

Результати представлено на міжнародній практичній конференції “Ecology, Resource, Energy – 2022”, записано відео доповідь із завантаженням на сайт конференції та – у якості остаточного результату – написано наукову статтю й опубліковано у науковому збірнику “Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки”.

У такий спосіб реалізовано ідею поєднання теоретичних положень навчального предмету, практика й власний досвід сучасної математичної обробки наукових результатів, які опубліковано й у майбутньому буде покладено в основу Дипломного проекту.

На наш погляд, саме такий досвід поєднання теорії окремого навчального предмету, практики та самостійного пошуку даних із постановкою задачі, досвід сучасної наукової обробки даних й участі студента у публікації наукових результатів дозволяє розкрити у повному обсязі внутрішню красу та наповнення конкретного предмету для майбутніх молодих фахівців. Пробудити у кожного власну активну позицію й бажання навчатись та відкривати нові невідомі факти.

Наука й практика єдині. Побажаємо нашим студентам творчого натхнення й бажання вчитись! Спробуємо поєднати власну зацікавленість й співавторство студентів у формулюванні індивідуальних практичних завдань, які можуть бути частиною курсових, докладів, публікації наукових статей й власного Дипломного проекту! Головне – починати це з першого курсу!

к.т.н., доцент каф. “Водопостачання та водовідведення” Копаниця Ю.Д.
к.т.н., доцент каф. “Водопостачання та водовідведення” Аргатенко Т.В.

Від теорії до практики, від практики до наукової статті

Від теорії до практики, від практики до наукової статті