Кащенко Тетяна Олександрівна

Кандидат архітектури
Доцент


Контактна інформація:
kashchenko.to@knuba.edu.ua
https://orcid.org/0000-0002-8535-8399
Web of Science /Publons https://publons.com/researcher/5241064/kashchenko-tetyana/
ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Tetyana-Kashchenko-2
Scopus Author ID 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57658628200
GOOGLE SCHOLAR https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=GfymzzkAAAAJ

ДОСЯГНЕННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Народилась 1972  в м. Києві.
У 1989 закінчила середню школу зі  срібною медаллю, в 1988 – художню школу.  Вищу  освіту отримала в Київському технічному  університеті  будівництва та архітектури (нині – Київський національний університет  будівництва і архітектури – КНУБА), закінчивши в 1995 архітектурний факультет з відзнакою. Наукові керівники – Ю.А. Косенко, І.Р. Наймушина та С.В. Єжов.
Архітектор, педагог, учений.
У 1999–2000 пройшла стажування на архітектурному відділенні Гентського університету (м. Гент, Бельгія) в архітектурній майстерні LABO@AB, у 2008 – курс Міжнародної літньої школи з пасивного будівництва на архітектурному факультеті Університету прикладних наук Карінтії, Австрія. З 2001  працює  архітектором.
Педагогічну діяльність розпочала в 1999 асистентом кафедри архітектурного  проектування цивільних будівель і споруд КНУБА, з 2009 – доцент цієї кафедри. У 2001 захистила кандидатську дисертацію, тема якої пов’язана з проблемою енергозбереження в архітектурі.
У 2009 присвоєно вчене звання доцента по кафедрі архітектурного  проектування цивільних будівель і споруд КНУБА.
Започаткувала лекційний курс «Архітектура енергоефективних будівель», також викладає лекційний курс «Теорія архітектури та архітектурного проектування. Типологія громадських будівель»; архітектурне проектування: курсове та дипломне проектування освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр».
Автор розробки концепції спеціалізації «Архітектура енергоефективних будівель» для підготовки студентів «Архітектура». Керує підготовкою аспірантів та активно залучає студентів кафедри АПЦБС до участі в міжнародних та всеукраїнських конкурсах.
Брала участь у більш як 30 міжнародних наукових конференціях, науково-практичних семінарах та тренінгах, учасник художніх виставок.
Автор маже 70 наукових  публікацій з проблеми енергозбереження в архітектурі та будівництві в наукових та професійних виданнях («АСС», «Проектор», «The Architect»,  «Наш дім», «Скло і кераміка»,  «BuildMaster» та ін.).

Підвищення кавліфікації 2022

ТОВ «ЄК ПРОЕКТ»

Підвищення кавліфікації 2017
apcbs Підвищ.Кваліф.Кащенко
Стажування у ТОВ «А-24D» за темою «Сучасні напрямки архітектурного проектування житлових і громадських будівель і споруд». З 30.11.2017 р. По 30.12.2017. Наказ КНУБА про направлення на стажування №992/1 від 27.11.2017 р. Наказ КНУБА про підвищення кваліфікації № 285 від 11.07.2017 р.

Підручник, навчальні посібники або монографії.

  1. Кащенко Т.О. Малишев О.М. Козак Ю.В. та інш. Енергоефективний житловий будинок:навчальний посібник  – К: «Фенікс», 2021. – 116 
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram