Каверин Костянтин Олександрович

Каверин Костянтин Олександрович – доцент кафедри будівельних матеріалів, кандидат технічних наук. Технологічний менеджер Національної мережі трансферу технологій NTTN. Кандидат в аудитори з оцінки відповідності продукції технічним регламентам будівельних виробів, будівель і споруд та безпеки машин.

ORCID – http://orcid.org/ 0000-0001-9086-5953;  Scopus Author ID: 57204838101; Web of Science – ResearcherID: M-3019-2018; Google Scholar – Каверин Костянтин;

kaveryn.ko@knuba.edu.ua;   тел.: (044) 245-48-31, внутр. 1-15, кімната 257.

Освіта:

У 2013 році закінчив магістратуру будівельно-гідромеліоративного факультету ХДАУ, отримавши диплом магістра з відзнакою і кваліфікацію інженера-будівельника, дослідника за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво». У 2013 році був зарахований до аспірантури в Київський національний університет будівництва та архітектури на кафедру «Будівельних матеріалів». У 2016 закінчив аспірантуру за спеціальністю 05.23.05 – Будівельні матеріали і вироби. У 2018 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, тема – «Високоміцні легкі бетони на основі портландцементу, модифікованого комплексними органо-кремнеземистими добавками», отримав науковий ступінь кандидата технічних наук (диплом кандидата наук ДК № 047403, від 16 травня 2018 року).

Загальна інформація:

Загальний стаж роботи 9 років. Науково-педагогічний стаж 5 років.

З 2013 року працює на кафедрі будівельних матеріалів КНУБА на посадах асистента (з 2015р.) та доцента (з 2018р.).

В 2016 році був учасником організації конкурсу «WorldSkills Ukraine» по підрозділу облицювальні роботи.

У 2018 році пройшов курси підвищення кваліфікації в ДП «УНДіПК інститут будівельних матеріалів і виробів».

У 2020р. отримав Подяку Міністерства освіти і науки України.

Перелік навчальних дисциплін:

 1. «Будівельне матеріалознавство» (спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізація «Водопостачання та водовідведення», «Теплогазопостачання та вентиляція», «Гідротехнічне будівництво»).
 2. «Будівельні матеріали» (спеціальність 051 «Економіка», спеціалізації «Економіка підприємства», спеціальність 071 «Облік і аудит», спеціалізації «Облік і аудит», спеціальність 073 «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент організацій і адміністрування»)
 3. «Навчально-виробнича практика» (спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізація «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»)
 4. «Виробнича практика. Практична підготовка» (спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізація «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»)

Керівник атестаційних робіт магістрів за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізацією «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів».

Науково-методична робота:

Має 58 друковану працю, в тому числі 48 – наукового (з них 6 – у виданнях, які індексуються Scopus та Web of Science) і 4 – навчально-методичного характеру,

Розробив 2 електронних навчально-методичних комплексів дисциплін на освітньому сайті КНУБА. Взяв участь більше, ніж у 20 науково-практичних та міжнародних конференціях.

Напрями наукової діяльності:

Отримання високоміцних бетонів

ПЕРЕЛІК ПУБЛІКАЦІЙ

к.т.н., доц. Каверин К.О. за 2015-2022 р.р.

2015

 1. Пушкарьова К.К. Дослідження впливу органо-кремнеземистих добавок на міцність цементних композицій / Пушкарьова К.К., Каверин К.О. // Вісник Одеської Державної академії будівництва та архітектури № 57 – 2015. Одеса – с. 371-379. (Фахове видання)
 2. Пушкарьова К.К. Вплив органо-мінеральних добавок на реологічні властивості цементних композицій та їхні фізико-механічні характеристики / Пушкарьова К.К., Гончар О. А., Каверин К.О. // Тези доповідей. Пленарні доповіді секція 1 «Будівельні матеріали, конструкції та споруди» – 2015. Харків – с. 29. (Фахове видання)
 3. Пушкарьова К.К. Вплив органо-мінеральних добавок на реологічні властивості цементних композицій та їхні фізико-механічні характеристики / Пушкарьова К.К., Гончар О. А., Каверин К.О. // Збірник наукових праць українського державного університету залізничного транспорту випуск 155 (ISBN 2413-3795) —2015. Харків – С.124-128. (Науково-метричне видання)
 4. Пушкарьова К.К. Вплив комплексної органо-мінеральної добавки на фазовий склад цементних композицій та формування структури цементного каменю / Пушкарьова К.К., Каверин К.О., Яким В.П. // Вісник Одеської Державної академії будівництва та архітектури № 60 – 2015. Одеса – с. 229-236. (Фахове видання)
 5. Пушкарьова К.К. Дослідження сумісності дії складових органо-кремнеземистої добавки та їх вплив на процеси структуроутворення цементного каменю / Пушкарьова К.К., Каверин К.О. // Збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди». Випуск 31 – 2015. Рівне – с.322-329. (Фахове видання)
 6. Пушкарьова К.К. Дослідження високоміцних цементних композицій, модифікованих комплексними органо-кремнеземистими добавками / Пушкарьова К.К., Каверин К.О., Калантаєвський Д.О. // Восточно-европейский журнал передовых технологий № 5 (77) – 2015. Харків – С. 42-51. (Науково-метричне видання)
 7. Каверин К.О. Високоміцні легкі керамзитобетони, модифіковані полікарбоксилатними суперпластифікаторами / Каверин К.О. // Зб. наук. праць «Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка» № 56 (ISSN 2413-7693) – 2015. Київ – с. 47-54. (Фахове видання)

2016

 1. Пушкарьова К.К. Дослідження цементних композицій, модифікованих полікарбоксилатними та механо-активованими кварцовими добавками/ Пушкарьова К.К., Каверин К.О., Калантаевський Д. О. // Вісник Одеської Державної академії будівництва та архітектури № 62 – 2016. Одеса – с. 149-153. (Фахове видання)
 2. Пушкарьова К.К. Високоміцні керамзитобетони, отримані з використанням полікарбоксилатних суперпластифікаторів / Пушкарьова К.К., Каверин К.О. // Моделювання та оптимізація будівельних композитів (ISBN 978-617-7195-29-9) – 2016. Одеса – с.118-120. (Фахове видання)
 3. Пушкарьова К.К. Використання високоміцних керамзитобетонів в каркасно-монолітному будівництві / Пушкарьова К.К., Каверин К.О. // Збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди» Випуск 33(ISBN 966-7447-21-9) – 2016. Рівне – с.75-83.

2017

 1. Пушкарьова К.К. Дослідження експлуатаційних властивостей високоміцних легких керамзитобетонів, модифікованих комплексною органо-кремнеземистою добавкою / Пушкарьова К.К., Каверин К.О. // Збірник наукових праць українського державного університету залізничного транспорту випуск 169 (ISBN 2413-3795) —2017. Харків – С.88-95. (Науково-метричне видання)
 2. Пушкарьова К.К. Дослідження особливостей формування контактної зони «в’яжуча речовина – керамзитовий гравій» та оцінка її впливу на кінетику нарощування міцності легких бетонів/ Пушкарьова К.К., Каверин К.О. // Международный научно-производственный журнал «Керамика: наука и жизнь» #1(34) – 2017. Київ – с.32-41 (Фахове видання)

2018

 1. Пушкарьова К.К. Вплив органо-кремнеземистої добавки на реологічні та технологічні властивості керамзитобетонних сумішей/ Пушкарьова К.К., Каверин К.О. // Наука та будівництво № 1(15) — 2018. Київ – с.67-72 (Фахове видання)
 2. Пушкарьова К.К. Оптимізація складу та структури легких бетонів, модифікованих органо-кремнеземистою добавкою / Пушкарьова К.К., Каверин К.О.// Вісник Одеської Державної академії будівництва та архітектури № 70 – 2018. Одеса – с. 106-112. (Наукове видання)
 3. Modified Light Concrete of High Strength/ Katerina Pushkarova, Kostiantyn Kaverin*,Danilo Gadayuchyk // MATEC Web Conf., 7thInternational Scientific Conference “Reliability and Durability of Railway Transport Engineering Structures and Buildings” (Transbud-2018), Volume 230, 2018, р.14. https://doi.org/10.1051/matecconf/201823003015 (Науково-метричне видання)
 4. Пушкарева Е.К. Исследование влияния температуры твердения на изменение прочности при сжатии модифицированных керамзитобетонов / Пушкарева Е.К., Каверин К.А.// «Строительство: новые технологии – новое оборудование» № 11 (178) — 2018, Москва, с.57-62 (Фахове видання)

2019

 1. Роль кристалохімічного фактор в оцінці та підвищенні ефективності наномодифікації будівельних розчинів і бетонів / Пушкарьова К.К., Гончар О.А., Каверин К.О. // Збірник тез доповідей 8-ої Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті». – Ч. 2. – Харків, 20-22.11.2019 р. – Харків, Україна. – С. 193-195.
 2. Дослідження довговічності легких бетонів, модифікованих органо-кремнеземистою добавкою / Пушкарьова К.К., Каверин К.О. // “Гідротехнічне і транспортне будівництво” : збірник тези Міжнар. наук.-техн. конф. ― Одеса : ОДАБА, 30 травня 2019. c. 96-103.
 3. Influence of organo-silica additives on the change in the functional properties of expanded clay lightweight concrete / Pushkarova K., Kaverin.K., Hadaichuk D.// International scientific–practical conference of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 27.11-29.11.19. – Kyiv, Ukraine, 2019. –  184-185 рр.
 4. Portlandcement binders modified with nanocarbonate additives / Malomuzh V., Pushkarova K., Kaverin.K., Hadaichuk D.// International scientific practical conference of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 27.11-29.11.19. – Kyiv, Ukraine, 2019. –  182-183 рр.
 1. Пушкарьова К.К. Особливості модифікації портландцементу карбонатними добавками різного ступення диспергації / Пушкарьова К.К., Каверин К.О., Гайдачук Д.Р. // Зб. наук. праць «Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка» № 60 (ISSN 2413-7693) – 2019. Київ – с. 28-33. (Фахове видання)
 2. K K Pushkareva, O A Gonchar and K O Kaverin The role of the crystallo-chemical factor in the evaluation and improvement of the nanomodification efficiency of mortar and concrete/ IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. – TRANSBUD-2019. – Vol. 708. – 012102.  – 11 р. doi:10.1088/1757-899X/708/1/012102. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/708/1/012102/pdf(Scopus).
 3. Д.В. Левківський Дослідження точності модифікованого методу прямих при розрахунку вісесиметричних тіл / Д.В. Левківський, К.О. Каверин, Ю.В. Сович// Опір матеріалів і теорія споруд/Strength of Materials and Theory of Structures. 2019. № 103 — C. 245-255 (ISSN 2410-2547)
 4. Пушкарьова К.К. Оцінка впливу комплексних органо-кремнеземистих добавок на процеси структуроутворення у часі цементних композицій / Пушкарьова К.К., Каверин К.О. // Збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди» Випуск 38(ISBN 966-7447-21-9) – 2019. Рівне – с.75-83. (Фахове видання)

2020

 1. Крупеня Мстислав, Соловей Вікторія, Пушкарьова Катерина, Каверин Костянтин. Дослідження довговічності цементної матриці, модифікованою різними видами полікарбоксилатних добавок на процеси структуроутворення цементних композицій/ ВMC-2020– International Scientific-Practical Conference of young scientists “Build-Master-Class-2020”November 2020, Kyiv, Ukraine, pp. 160-161.

2021

 1. Pushkarova, D. Hadaichuk, O. Нonchar, LKushnierova, К. Кaverin, D. Ionov. Features of the structure formation processes and synthesis of strength fоr Portland cement compositions modified with nanocarbonate additives/  IOP Conference Series: Materials Science and Engineering  1164 (2021) 012062 doi:10.1088/1757-899X/1164/1/012062
 2. Пушкарьова К.К., Гадайчук Д.Р., Гончар О.А., Кушнєрова Л.О., Каверин К.О., Іонов Д.С. Особливості процесів структуроутворення та синтезу міцності портландцементних композицій, модифікованих
  нанокарбонатними добавками. / Збірник тез доповідей VIІІ Міжнародної конференції «Актуальні проблеми  інженерної механіки». – Одеса, 11-14 травня 2021 р. – Одеса, Україна. – С. 332-336. https://drive.google.com/file/d/1aREGkdHWfTspi82-8Sy7lp-yCfxl7mrs/view
 3. Пушкарьова К.К., Шейніч Л.О., Гадайчук Д.Р., Гончар О.А., Каверин К.О., Іонов Д.С. Оцінка впливу мікро- та нанокарбонатних добавок на міцнісні та реологічні характеристики портландцементних композицій / Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. ” Інноваційні технології в архітектурі і дизайні”Харків: ХНУБА, 2021. с.334  ISBN 978-617-7666-47-8

2022

 1. Пушкарьова К., Каверин К., Гадайчук Д., Мазур В.  Тріщиностійкість портландцеметного каменю, модифікованого нанокарбонатними добавками, Conf. Proc. Intern. Scient.- pract. Conf. «Build-master-class -2022», KNUCA, 2022 – p
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram