Кіщенко Тетяна Євгенівна

Кіщенко Тетяна Євгенівна – доцент кафедри економіки будівництва, кандидат економічних наук.

kischenko.tie@knuba.edu.ua

venezia@email.ua

тел. (044) 241-55-32, внутр. 5-32

кімната 314а.

 

Кіщенко Т.Є. Сучасні підходи девелоперських компаній до концепції об’єктів житлового будівництва. Просторовий розвиток, № 6 2023. (НМБ: Vernadsky National Library, Index Copernicus, Google Scholar).

Матеріали конференцій:

Кіщенко Т.Є., Цюпер О.О. Тенденції, що визначатимуть стратегію девелоперських компаній в повоєнний час. Тези доповіді.VI Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури”, 2023 р. м.Львів. С.151.

Ільків Д.Б., Кіщенко Т.Є. Фактори формування стратегії девелоперських компаній у повоєнний час. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу», 7-8 листопада, 2023, Київ.

 

Стеценко С.П., Шевчук К.І., Боліла Н.В., Ніколаєва Т.В., Кіщенко Т.Є., Ізмайлова К.В., Крикун К.В., Оліферук С.Л., Гусарова Л.В., Рубцова О.С., Сорокіна Л.В.; Гойко А.Ф., Шапошнікова І.О., Бєлєнкова О.Ю., Цифра Т.Ю., Запєчна Ю.О., Гриценко О.С., Росинський А.В. Економіка будівельного підприємства. КНУБА, Київ.530с.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

Кіщенко Т.Є. Дослідження інфраструктури інвестиційно-будівельного процесу.Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин, Вип. 49. К.: КНУБА, 2022. – С. 124-130.

Матеріали конференцій:

Кіщенко Т.Є. Інжиніринг-науковий підхід до вирішення практичних завдань в будівництві. IV Міжнародна науково-практична конференція “Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві” (м. Київ, 7-8 червня 2022 р.) Київ: КНУБА, 2022.

Гусарова Л.В. Рубцова О.С. Кіщенко Т.Є. Перспективи розвитку брейдингу підприємств будівництва. IV Міжнародна науково-практична конференція “Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві” (м. Київ, 7-8 червня 2022 р.) Київ: КНУБА, 2022.

Кіщенко Т.Є. Новітні напрямки діяльності девелоперських компаній на ринку заміської нерухомості. Архітектура та Будівництво: нові тенденції і технології. Теорія та практика: Міжнародний науково-технічний форум (26-27 жовтня 2021 р., м. Київ). – Київ: Видавництво Ліра-К, 2021.– С. 412-413

 

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

1. Кіщенко Т.Є. Підвищення ефективності діяльності девелоперських компаній за рахунок використання копцептуальних підходів до реалізації проектів котеджної забудови. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2020. № 44. С. 17–23. (Видання внесене до МНБ GoogleScholar, ВАСЕ). DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2020.44.147-164 http://ways.knuba.edu.ua/article/view/195663

2Гусарова Л.В., Кіщенко Т.Є., Косовський Є.А. Калькулювання зміннихвитрат у визначенні вартості будівельних робіт. Науковий журнал «Молодий вчений». 2020. № 2(78). С. 324-330. (Видання внесене до МНБ IndexCopernicusScholarGoogle , ResearchBibleOpenAcademicJournalsIndex) URLhttp://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/2/69.pdf

3. Кіщенко Т.Є. Інвестиційна криза: причини і шляхи подолання. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2020. № 46. С. 72-78.

Матеріали конференцій:

Кіщенко Т.Є. Місце інжинірингу в сфері управління будівництва. Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві: збірник тез доповідей. ІІ Міжнародна науково-практична конференція (23-24 травня 2020 р.) Київ: КНУБА. С .

Навчально-методичні праці:

 1. Розрахунок кошторисної вартості об’єктів різного функціонального призначення: методичні вказівки / уклад. Т.Є. Кіщенко. – Київ : КНУБА, 2019. – 32 с.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

 1. Рубцова О.С, Кіщенко Т.Є, Проблеми імплементації МСФЗ в

діяльність будівельних підприємств України Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2019. № 40. С. 36–40. (Видання внесене до МНБ Google Scholar, ВАСЕ).

Матеріали конференцій:

 1. Кіщенко Т.Є., Гусарова Л.В. Боліла Н.В. Проблеми забезпечення економічної безпеки будівельного підприемства. Ефективні технології в будівництві: матеріали. IV Міжнародна науково-технічна конференція (м. Київ, 27–28 березня 2019 р.). Київ: Видавництво Ліра-К, 2019. C. 114–115.
 2. Кіщенко Т.Є. Концептуальні підходи девелоперських компаній до реалізації проектів котеджної забудови. Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві: матеріали. І Міжнародна науково-практична конференція (м. Київ, 23–24 травня 2019 р.). Київ: Видавництво Ліра-К, 2019. С.156.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

Кіщенко Т.Є.,Гусарова Т.Є.,Боліла Н.В. Девелопмент – методологія втілення проектів інвестування будівництва. Ефективна економіка. 2018. № 6. (Внесене до МНБ Google Scholar, Index Copernicus).

Кіщенко Т.Є.,Гусарова Л.В. Особливості девелопменту в реалізації проектів будівництва об’єктів різного функціонального призначення. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин, вип.36, 2018, С.22-27. 

http://ways.knuba.edu.ua/article/view/196510

Кіщенко Т.Є.,Гусарова Л.В. Особливості економічної оцінки зведення будинків з низьким енергоспоживанням. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин, вип.36, 2018, С.57-61.

http://ways.knuba.edu.ua/article/view/196516

Матеріали конференцій:

 Кіщенко Т.Є., Гусарова Л.В., Боліла Н.В, Інжиніринг як метод виявлення резервів ефективності діяльності будівельного підприємства. Робоча програма та тези доповідей. Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Build Master Class 2018». 16 – 18 листоп. – К.: КНУБА, 2018. – С.344-346.

Монографії:

 1. Сорокіна Л.В., Стеценко С.П., Гойко А.Ф., Ізмайлова К.В. та інші. Економетричний інструментарій управління фінансовою безпекою будівельного підприємства: монографія / за наук. ред. д.е.н., проф. Л.В. Сорокіної. Київ: Київський національний університет будівництва і архітектури, 2017. 404 с. (Особистий внесок Кіщенко Т.Є.: Сприяння діяльності девелоперських компаній безпеці інвестиційно- будівельного процесу. С. 205-211) ISBN 978-617-7553-53-2.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

 1. Кіщенко Т.Є., Гусарова Л.В. Переваги концепції управління інвестиційними проектами, що реалізується девелоперськими компаніями на будівельному ринку. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2017. Вип. 35. С. 36–43. (Видання внесене до МНБ Google Scholar, ВАСЕ).

Навчально-методичні праці:

1.Кіщенко Т.Є., Боліла Н.В. Розрахунок кошторисної вартості будівництва: методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Основи економіки будівництва» для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» ⁄ уклад. Кіщенко Т.Є., Боліла Н.В. ,Ел. варіант: http://org2.knuba.edu.ua.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних

наукометричних баз:

1.Кіщенко Т.Є., Гусарова Л.В.. Інноваційні технології як чинник оптимізації витрат малого будівельного підприємства.Будівельне виробництво. 2016. Вип. 61. С. 49–53. (Видання внесене до МНБ Google Scholar, Urlichweb)

Матеріали конференцій:

1. Кіщенко Т.Є.,Гусарова Л.В. Економічні аспекти інноваційної діяльності малого будівельного підприємства. Перезавантаження будівництва: економіка, організація, менеджмент : програма та тези доповідей. ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (9-11.11.2016 р.). — К.: КНУБА, 2016. С.

1997-2016 р.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

 1. Кіщенко Т.Є., Гусарова Л.В. Підвищення ефективності інвестиційно –будівельного процесу за рахунок використання концепції та послуг девелоперських компаній . Будівельне виробництво. 2015. Вип. 59. С. 52-54 (Видання внесене до МНБ Google Scholar, Urlichweb) .
 2. Кіщенко Т.Є., Щербаков О.В., Кіщенко А.О. Спрямованість формування вищих навчальних закладів культури та мистецтв. Містобудування та територіальне планування. 2013 Вип.47.С. 291-297. (Видання внесене до МНБ Google Scholar, Urlichweb)
 3. Кіщенко Т.Є. Місце девелопменту в інвестиуійно-будівельному процесі. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2011. Вип. 24. С. 51–54. (Видання внесене до МНБ Google Scholar, ВАСЕ).
 4. Кіщенко Т.Є. Інвестиційна криза в Україні та шляхи її подолання.

Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2009. Вип. 20. С.42-46. (Видання внесене до МНБ Google Scholar, ВАСЕ).

 1. Кіщенко Т.Є. Сучасне законодавче регулювання діяльності проектних організацій в будівельно – інвестиційному процесі. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2008. Вип. 18. С.118-122. (Видання внесене до МНБ Google Scholar, ВАСЕ).
 2. Кіщенко Т.Є. Визначення рейтингу інвестиційного проекту. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2007. Вип. 17. С.18-23. (Видання внесене до МНБ Google Scholar, ВАСЕ).
 3. Кіщенко Т.Є. Сучасні підходи до визначення інвестиційного клімату в місцях запланованого будівництва. . Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2006. Вип. 16. С.85-88. (Видання внесене до МНБ Google Scholar, ВАСЕ).

8. Кіщенко Т.Є., Захарчук В.П. Особливості впливу радіаційного фактора на швидкість будівництва. Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – Київ, 1999, №2.

9. Кіщенко Т.Є. Інвестиції в будівництві. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 1998. Вип. 5. С.32-35. (Видання внесене до МНБ Google Scholar, ВАСЕ)

10. Кіщенко Т.Є. Значення статистичного визначення сегменту будівельного ринку. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 1998. Вип. 4. С.45-48. (Видання внесене до МНБ Google Scholar, ВАСЕ)..

11. Кіщенко Т.Є. Значення статистичного аналізу в прогнозуванні будівельного ринку. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 1997. Вип. 2. С24-28. (Видання внесене до МНБ Google Scholar, ВАСЕ)..

Матеріали конференцій:

 1. Кіщенко Т.Є. Використання факторного індексного аналізу для оцінки показників рентабельності будівельних підприємств. 65 Науково-практична конференція КНУБА: тези доповідей. Київ, 2004. C. 38.
 2. Кіщенко Т.Є. Статистичні дослідження в системі управління витратами будівельних підприємств. 60 Науково-практична конференція КДТУБА: тези доповідей. Київ, 1999. С.112.

Навчально-методичні праці:

 1. Кіщенко Т.Є. Статистика. Методичні вказівки до виконання курсової робо ти для студентів спеціальності 07.050201 «Менеджмент організацій» всіх форм навчання ⁄ Укл. Т.Є.Кіщенко. – К.:КНУБА.- 36с.
 2. Кіщенко Т.Є. Конспект лекцій з дисципліни «Основи статистики в будівництві». – К.: КНУБА, 2002. – 60с.
 3. Кіщенко Т.Є., Дудіна Е.В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Основи економіки будівництва» для студентів спеціальностей: 7.120102 «Архітектура будівель та споруд», 7.120.103 «Містобудування», 7.120105 «Дизайн архітектурного середовища» ⁄ Укл. Е.В. Дудіна, Т.Є. Кіщенко – К.; КДТУБА, 1998. – 23с.
 4. Кіщенко Т.Є. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Основи статистики» для студентів спеціальності 7.05.02.01 «Менеджмент у виробничій сфері» усіх форм навчання ⁄Укл. Т.Є.Кіщенко – К.: КДТУБА, 1998. – 12с.
 5. Кіщенко Т.Є. Методичні рекомендації до практичних занять з курсу «Основи статистики» для студентів спеціальності 7.05.02.01. «Менеджмент у виробничій сфері» усіх форм навчання ⁄ Укл. Т.Є.Кіщенко – К.: КДТУБА, 1997. – 20с.
 6. Кіщенко Т.Є., Закорко П.П. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Основи статистики» для студентів спеціальності 7.05.02.01 «Менеджмент у виробничій сфері» усіх форм навчання ⁄ Укл. П.П.Закорко,Т.Є.Кіщенко – К.: КДТУБА, 1997. – 28с.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram