Новини,  НОВИНИ КНУБА

КНУБА оголошує конкурс на заміщення посад

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

оголошує конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників у кількості:

 

Факультет автоматизації і інформаційних технологій
Доцента  кафедриавтоматизації технологічних процесів (2)
Факультет інженерних систем та екології
Професора кафедриводопостачання і водовідведення (1)
Факультет геоінформаційних систем і управління територіями

 Доцента кафедри                          інженерної геодезії (1)

 Старшого викладача

 кафедри                                         геоінформатики і фотограмметрії (1)

 Викладача кафедри                      мовної підготовки і комунікації (1)

Будівельно-технологічний факультет 
Доцента кафедри                  будівельних матеріалів (1) 
Будівельний факультет 
Доцента кафедри                          залізобетонних і кам’яних конструкцій (1) 
Доцента кафедри Доцента кафедри Асистента кафедри             геотехніки (1) опору матеріалів (2) залізобетонних і кам’яних конструкцій (2) 
Факультет урбаністики та просторового планування 
Асистент кафедри                 міського будівництва (1)                   
Архітектурний факультет 
Доцента кафедри Доцента кафедрифілософії (1) теорії архітектури (2) 
Доцента кафедринарисної геометрії та інженерної графіки (1)
Доцента кафедри Доцента кафедридизайну (1) інформаційних технологій в архітектурі (1) 
Старший викладач кафедри          дизайну архітектурного середовища(1) 
Асистент кафедри          дизайну (1) 

Термін подання  документів – місяць від дня опублікування оголошення.

Претенденти на посаду науково-педагогічних працівників подають до відділу кадрів університету такі документи:

 • заяву на ім’я ректора про допуск до участі у конкурсі;
 • звіт за попередній термін роботи;
 • матеріали про підвищення кваліфікації або стажування протягом останніх п’яти років;
 • список наукових та методичних праць, виданих за попередній термін роботи;
 • рецензію-висновок на відкриту лекцію (за рішенням кафедри);
 • довідку про проходження періодичного психіатричного огляду.

Особи, які обираються вперше, додатково надають:

 • особистий листок з обліку кадрів;
 • автобіографію;
 • оригінали або завірені копії дипломів та/або атестатів про набуту освіту, ступені та звання;
 • характеристику або довідку з попереднього місця роботи;
 • повний список наукових, методичних праць.

Адреса університету: 03037, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 31, кім. 239. Тел. 241-55-58.

Термін закінчення подачі документів 19.04.2024 р.

Оголошення вперше опубліковано 19.03.2024.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram