НОВИНИ КНУБА

КНУБА оголошує конкурс на заміщення посад

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

оголошує конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників у кількості:

Факультет автоматизації і інформаційних технологій
Доцента кафедримашин і обладнання технологічних процесів (2)
Доцента кафедриелектротехніки та електроприводу (1)
Доцента кафедриінформаційних технологій (1)
Старшого викладача кафедрикібербезпеки та комп’ютерної інженерії (1)
Асистента кафедриавтоматизації технологічних процесів (1)
Доцента кафедриінформаційних технологій проектування та прикладної математики (1)
Доцента кафедриуправління проектами (1)
Факультет інженерних систем та екології
Доцента кафедриводопостачання та водовідведення (1)
Професора кафедриводопостачання та водовідведення (1)
Асистента кафедритеплогазопостачання та вентиляції (1)
Професора кафедритехнології захисту навколишнього середовища та охорона праці (1)
Доцента кафедритехнології захисту навколишнього середовища та охорона праці (6)
Старшого викладача кафедритехнології захисту навколишнього середовища та охорона праці (1)
Викладача кафедритехнології захисту навколишнього середовища та охорона праці (1)
Факультет геоінформаційних систем і управління територіями
Професора кафедриінженерної геодезії (1)
Старшого викладача кафедриінженерної геодезії (1)
Доцента кафедриінженерної геодезії (2)
Завідувача кафедривищої математики (1)
Доцента кафедривищої математики (1)
Старшого викладача кафедрифізичного виховання та спорту (3)
Будівельно-технологічний факультет
Доцента кафедритехнології будівельних конструкцій і виробів (2)
Завідувача кафедрихімії (1)
Доцента кафедрихімії (2)
Професора кафедрихімії (1)
Доцента кафедрибудівельних матеріалів (1)
Будівельний факультет
Завідувача кафедрибудівельної механіки (1)
Доцента кафедрибудівельної механіки (2)
Асистента кафедрибудівельної механіки (1)
Завідувача кафедрибудівельних технологій (1)
Доцента кафедрибудівельних технологій (1)
Професора кафедрибудівельних технологій (1)
Доцента кафедризалізобетонних і кам’яних конструкцій (1)
Факультет урбаністики та просторового планування
Завідувача кафедриміського будівництва (1)
Архітектурний факультет
Доцента кафедриархітектурного проектування цивільних будівель і споруд (2)
Доцента кафедриоснов архітектури і архітектурного проектування (2)
Доцента кафедридизайну архітектурного середовища (2)
Асистента кафедридизайну архітектурного середовища (1)
Старшого викладача кафедридизайну (2)
Асистента кафедридизайну (1)
Асистента кафедринарисної геометрії та інженерної графіки (1)
Доцента кафедриінформаційних технологій в архітектурі (3)

 

Термін подання  документів – місяць від дня опублікування оголошення.

Претенденти на посаду науково-педагогічних працівників подають до відділу кадрів університету такі документи:

 • заяву на ім’я ректора про допуск до участі у конкурсі;
 • звіт за попередній термін роботи;
 • матеріали про підвищення кваліфікації або стажування протягом останніх п’яти років;
 • список наукових та методичних праць, виданих за попередній термін роботи;
 • рецензію-висновок на відкриту лекцію (за рішенням кафедри);
 • довідку про проходження періодичного психіатричного огляду.

Особи, які обираються вперше, додатково надають:

 • особистий листок з обліку кадрів;
 • автобіографію;
 • оригінали або завірені копії дипломів та/або атестатів про набуту освіту, ступені та звання;
 • характеристику або довідку з попереднього місця роботи;
 • повний список наукових, методичних праць.

Адреса університету: 03037, м. Київ, Повітрофлотський проспект,31, кім. 239. Тел. 248-49-03, 241-55-58.

Термін закінчення подачі документів 07.11.2022 р.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram