Контакти

Контактні дані

Завідувач кафедри: д.х.н., проф. Гречанюк Віра Григорівна, тел. (044) 241-55-87
Кафедра Хімії: тел. (044) 241-55-30
e-mail: knubachemisty@ukr.net

Співробітник                                            електронна пошта


Гречанюк Віра Григорівна                  grechaniuk.vg@knuba.edu.ua

Кочетов Геннадій Михайлович kochetov.gm@knuba.edu.ua

Апанасенко Валерій Юхимович       apanasenko.viu@knuba.edu.ua

Козирєв Артем В’ячеславович        kozyriev.av@knuba.edu.ua

Вітовецька Тетяна Василівна             vitovetska.tv@knuba.edu.ua

Чорновол Вікторія Олександрівна  chornovol.vo@knuba.edu.ua

Ковальчук Юлія Ігорівна                    kovalchuk.iui@knuba.edu.ua

Маценко Олександра В’ячеславівна matsenko.ov@knuba.edu.ua

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram