КОРДУБА І. Б.

Ірина Богданівна Кордуба – доцент кафедри технологій захисту навколишнього середовища та охорони праці Київського національного університету будівництва і архітектури, доктор технічних наук, академік Академії технічних наук України, Член- Кореспондент Академії будівництва України, член Академії інтегрального розвитку громад та територій.

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219052568

https://orcid.org/0000-0001-5135-8465

uaror-korduba@ukr.net

Тел. (044) 241 54 91,кімната 243

Понад 15 років на посадах спеціаліста I-ї категорії з охорони навколишнього середовища відділу охорони навколишнього середовища та промислової екології Тернопільської міської ради, заступник, перший заступник голови Секретаріату всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «УАРОР», в тому числі, керівник Ресурсного Центру зі сталого місцевого розвитку (Центр управління знаннями), який було створеного за підтримки спільного Проекту ЄС та Програми розвитку ООН «Місцевий розвиток орієнтований на громаду.

Участь у розробці нормативно-правових актів:

  • проекту Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»;
  • проекту Закону України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року»;
  • проекту Державної програми розвитку регіону українських Карпат на 2020—2022 роки.

Досвід реалізації проектів за підтримки міжнародної технічної допомоги, а саме: проект Європейського Союзу та Програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»; реалізація навчального дистанційного проекту електронного курсу за підтримки Швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» (DESPRO); реалізація проекту “Формування лідерських якостей – ініціативність, відповідальність та реалізація мети” за підтримки Програми «U-LEAD з Європою; реалізація проекту в рамках Угоди про співпрацю АМУ та USAID № AID -121-А-16-00001 для впровадження проекту «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС);  реалізація проекту за підтримки Ради Європи «Моделювання адміністративно-територіального устрою в Донецькій, Луганській, Тернопільській, Харківській областях на новій територіальній основі;  реалізація проекту «Добре врядування для розбудови потенціалу громади»; реалізація проекту “Сталий розвиток Українських Карпат” у партнерстві з Посольством Республіки Польща  та Мінрегіоном.

Освіта

1996 – закінчила з відзнакою Тернопільський державний педагогічний інститут, природничий факультет. Отримала спеціальність біологія, природознавство, екологія.

2015, 2016 роки- Школа місцевого самоврядування» проведено швейцарсько-українським проектом– Підтримка децентралізації в Україні.

CERTIFICATE: for successfully completing the training program of the English speaking Summer School «Decentralization as a condition of the development of Ukraine» held on 30-31 May 2016 at the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine.

 2017 рік- Вивчення шведського досвіду реформи місцевого самоврядування на базі парламенту, мерії та шведської асоціації місцевих влад та регіонів SALAR.

У 2018 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека. «Прогнозування наслідків впливу смерчів та землетрусів на екологічну безпеку водойм, забруднених радіоактивними речовинами».

June 01, 2019 – August 31, 2019 Пройшла стажування в м. Софія (VUZF Finance, insurance, business, entrepreneurship and innovation, University of Finance, Business and entrepreneurship, Certificate “Modern teaching methods and innovate technologies in higher education: European experience and global trend”. Training period: (150 hours).

         У 2023 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека. «Науково-методологічні засади підвищення екологічної безпеки ядерної енергетики України в екстремальних умовах експлуатації».

Загальна інформація

Загальний стаж роботи: 23 роки.

Стаж державної служби: 8 років.

Грамота Верховної Ради України «За особливі заслуги перед українським народом». Почесна грамота Київського національного університету архітектури і будівництва.

 

1996 – 2004

Спеціаліст I-ї категорії з охорони навколишнього середовища відділу охорони навколишнього середовища та промислової екології Тернопільської міської ради

1996 – 1997

Асистент кафедри гігієни та екології Тернопільської медичної академії ( за сумісництвом)

 

2005 – 2008

Заступник голови Департаменту організаційної роботи Секретаріату Української Асоціації місцевих та регіональних влад.

 

2010 – 2012

Директор Департаменту організаційної роботи Секретаріату Української асоціації районних та обласних рад.

2012 – 2019

Заступник голови Секретаріату Української асоціації районних та обласних рад.

 

2014 – 2015

Аналітик центру аналізу та розробки законодавства з питань охорони навколишнього середовища та промислової екології при Асоціації міст України.

2019

Перший Заступник голови Секретаріату Української асоціації районних та обласних рад.

2019 до тепер

Доцент кафедри технологій захисту навколишнього середовища та охорони праці

 

Наукова робота

Має понад 60 публікацій, (в тому числі 4 монографії,  наукові праці опубліковані у вітчизняних та міжнародних рецензованих фахових виданнях, 6 публікації у періодичному виданні, яке включено до науко метричної бази Scopus 5 публікації  Web of Science).

Напрями наукової діяльності:

Екологічна безпека ядерної енергетики, радіоекологія, техногенна безпека, кліматична безпека енергетики,  енергетичне забезпечення сталого розвитку.

Публікації 2023

          – Skalozubov V., Vashchenko V., Komarov Y., Korduba І., Zhukova O. Method foranalysis of nuclearsafety of reactor facilities during modernization of the ir Core.Ecological Engineering&Environmental Technology (EEET), 2023, 24(6), s. 186–191. ISSN 2719-7050. https://doi.org/10.12912/27197050/168372 (Scopus, Q3)

          – Voloshkina O., Korduba І., Zhukova O. Determination of the efficiency of cooling systems of nuclear power plants of Ukraine in the conditions of global climate changes. Ecological Engineering & Environmental Technology (EEET), 2023, 24(5), s. 170–176. ISSN 2719-7050. https://doi.org/10.12912/27197050/165900 (Scopus, Q3)

        – Кордуба І., Патлашенко Ж. Техніко-екологічний аналіз стану та перспектив світової енергетики. Екологічні науки. 2023. 47. С. 7-16. doi.org/10.32846/2306-9716/2023.eco.2-47.1

         – Vashchenko V. Skalozubov V. Komarov Y. Korduba І. Yarotskaia G. Eхperienceinlearning lessons from the major accidentatthe “FUKUSHIMA-1» nuclear power planttoimprove hesafety of the globalnuc learindustry. International Journal of Innovative Science, Engineering and Technology. 2023. 10(5). S.32-41. ISSN (Online) 2348 – 7968.

         – Ващенко В., Скалозубов В., Кордуба І. Жукова О., Косенко С. Критерії термохімічних умов парогазових вибухів у динамічних режимах аварій на ядерних енергоблоках із реакторами ВВЕР. Екологічна безпека та природокористування. 2022. 44. С. 128-134. DOI: https://doi.org/10.32347/2411-4049.2022.4.128-134

        – Ващенко В., Кордуба І. Розвідка та видобуток глибинних корисних копалин без шахт і кар’єрів за допомогою ядерних автономних термобурів-геозондів. Екологічна безпека та природокористування. 2023. 45. С.104-110. DOI: https://doi.org/10.32347/2411-4049.2023.1.104-110

       – Korduba І., Zhukova O., Patlashenko Z. Prospects of technological improvement of nuclear and environment safety of world energy. Open Journal of Ecology, 2023, 13, s. 536-548. ISSN Online: 2162-1993. ISSN Print: 2162-1985. DOI: 10.4236/oje.2023.138033 (Web of Science)

 

  • Ващенко В., Кордуба І. Аналіз ядерно-екологічної безпеки Запорізької АЕС в екстремальних умовах експлуатації у військовий час. Екологічна безпека та природокористування. 2023. № 47. С.30-38.
  • Tarasov , Chernezhenko S. Korduba І. Vashchenko V. Features of the Therma plutonium effect and dynamics of the accidentat Unit III of the Fukushima 1 nuclear powe rplant. Deuts cheinternationale Zeitschriftfür Zeitgenössische Wissenschaft, 2023, 61. s.48-62. DOI: 10.5281/zenodo.8204601
  • Ващенко В., КордубаІ. Моделювання теплофізичних процесів в системі «автогомний термобур-розплва-порода. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. 2023. 159. С.11-119.
  • Skalozubov Vashchenko V. Korduba І. Dorozh О. Bundev D. Kandeeva V. Zhukova O. Method of Qualification of Nuclear and Environmental Safety Systems of Nuclear Power Plants With VVER-1000 and AR-1000. Danish Scientific Journal, 2023, 74, s.77-80. ISSN 3375-2389. doi.org/10.5281/zenodo.8199248

Кордуба І. Шляхи підвищення ядерно-екологічної безпекита ефективності ядерної енергетики, XXVIІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку». Лімасол, 2023. С. 261-268

– Ващенко В., Кордуба І. Концептуальний аспект ядерних автономних термобурів для геотехнологій видобутку глибинних корисних копалин, VIІ Міжнародна науково-практична конференція «Modern researchin world science». Львів, 2023. С. 351-359

Кордуба І. Оцінка рівня ядерної та радіаційної безпеки Запорізької атомної  електростанції в екстремальних умовах воєнного часу, IV міжнародна наукова конференція «Традиційні та інноваційні підходи до наукових досліджень». Житомир, 2023. С.125-129.

– Волошкіна О., Кордуба І., Жукова О., Цибитовський С. Оцінка впливу існуючих систем охолодження атомних реакторів на екологічну безпеку України в умовах кліматичних змін, II Міжнародна науково-практична конференція «Green construction» («Зелене будівництво»). Київ, 2023. С. 427-431.

– Жукова О., Кордуба І. Проекція змін клімату та їх зв’язок з водними  ресурсами, ХVІI Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів «Екологічна безпека держави». Київ, 2023. С. 73-74

Koрдуба І. Влив роботи електростанцій ТЕС та АЕС на довкілля, VI міжнародна наукова конференція «CHALLENGES AND PROBLEMS OF MODERN SCIENCE». Лондон, 2023. С. 124-132.

Koрдуба І. Технологічний стан та перспективи створення ядерних хвильових реакторів покоління GV, VI Міжнародна науково-практична конференція «INNOVATIONS AND PROSPECTS IN MODERN SCIENCE». Стокгольм, 2023. С.247-254

Koрдуба І. Аналіз ядерно-екологічної безпеки ядерних енергетичних установок з ВВЕР-1000/340 та АР-1000, Міжнародна конференція «Ricerche scientific metodi della loro realizzazione: esperienza mondiale e realtа omestiche». Болонья, 2023. С.1-12

– Ващенко В., Скалозубов В., Koрдуба І. Ядерна та екологічна небезпека Запорізької АЕС в екстремальних умовах війни в Україні, Міжнародна науково-практична конференція «Виклики та загрози об’єктам критичної інфраструктури». Київ, 2023. С.54.59

 

Публікації 2022

– Жукова О., Кордуба І., Березний М. Екологічний потенціал України в умовах воєнного стану. І Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми раціонального використання соціально-економічного, еколого-енергетичного, нормативно-правового потенціалу України та її регіонів». Луцьк. 01 травня 2022 року. С.33-36

     – Ващенко В., Кордуба І., Негода Н. Критеріальна оцінка екологічної безпеки  ядерних енергетичних технологій, II Міжнародна наукова конференція Комплексний підхід до модернізації науки: методи, моделі та мультидисциплінарність». 2022. Чернівці. С. 253

    – Ващенко В., Кордуба І. Прогнозування особливостей радіоекологічного впливу наслідків аварійна ядерно-енергетичних об’єктах, VI Міжнародна науково-практична конференція «Modern researchin world science». Львів, 2022. С.151-158

    – Кордуба І., Жукова О. Навколишнє середовище – «мовчазна жертва» війни, Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми техногенно-екологічної безпеки в сфері цивільного захисту». Харків, 2022. С. 208-210

    – Ващенко В., Скалозубов С., Кордуба І., Жукова О., Косенко С. Моделювання парогазових вибухів на ядерно-енергетичних реакторних установках із ВВЕР, IV Міжнародна наукова конференція «Здобутки та досягнення прикладних та фундаментальних наук XXI століття». Вінниця, 2022. С. 184-187

    – Ващенко В. М., Скалозубов В. І., Комаров Ю. В., Кордуба І. Б., Гриб В. Ю. Моделювання екологічної небезпечної аварії з тривалим знеструмленням на енергоустановках з ВВЕР. Подолання екологічних ризиків та загроз для довкілля в умовах надзвичайних ситуацій – 2022 Колективна монографія Полтава – Львів 2022, с. 218-230.

– Калюх Ю., Волошкіна О., Кордуба І., Жукова О., Гончаренко А. Mathematical modeling of seismic activation of landslides in Neogene clays of the Carpathian region. International Conference of Young Professionals “GeoTerrace-2022” 3-5 October 2022, Lviv, Ukraine (https://doi.org/10.3997/2214-4609.2022590071 (SCOPUS))

Kaliukh I., Voloshkina O., Korduba І. Honcharenko A., Kovaliova A. Complex Research and Implementation ofthe IoT System for the Residential Buildings Vibroprotection. 2022 IEEE 3rd International Conference on System Analysis and Intelligent Computing, SAIC 2022 – Proceedings, 2022. DOI: 10.1109/SAIC57818.2022.9922984 (Scopus)

Kaliukh Iu., Voloshkina О., Korduba І., Zhukova О., Honcharenko A. Mathematical modelling of seismic activation of landslidesin the Neogeneclay of the Carpathian region. International Conference of Young Professionals «GeoTerrace-2022», Oct. 2022, Volume 2022, s. 1-5. ISBN. 978-973-741-663-9. https://doi.org/10.3997/2214-4609.2022590071    (Scopus)

– Ващенко В., Скалозубов В., Комаров Ю., Кордуба І., Гриб В. Моделювання екологічної небезпечної аварії з тривалим знеструмленням на енергоустановках з ВВЕР, І Міжнародна науково-практична конференція «Подолання екологічних ризиків та загроз для довкілля в умовах надзвичайних ситуацій – 2022»: Колективна монографія. Полтава – Львів, 2022.С.- 218-230.

–  Кордуба І.Б., Жукова О.Г., Негода Н.В. Будівельні матеріали та технології зниження забруднення навколишнього середовища в контексті змін клімату. Захист і відновлення екологічної рівноваги та забезпечення самовідновлення екосистем: колективна монографія. Полтава: Видавництво ПП «Астрая», 2022. С.16-24.

Публікації 2021

– Ващенко В., Кордуба І., Гриб В. Технологічний та екологічний аналіз сучасних тенденцій розвитку ядерно-енергетичних технологій, VІІІ міжнародний з’їзд екологів. 2021, Вінниця. С.51-57.

– Жукова О., Кордуба І. Екологія – наука чи світогляд. Всеукраїнський круглий стіл. Київ. 16 вересня 2021 року. С.234 -238

Voloshkina О., Efimenko Е., Korduba І., Chernyshev D., Shovkivska V., Zhukova O. Visual modeling of the landslide slopes stress-strain state for the computer-aided design of retaining wall structures. 2021 IEEE 16th International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems, CADSM 2021 – Proceedings, 2021. ISSN: 2572-7583. DOI: 10.1109/CADSM 52681.2021.9385211 (Scopus)

– Волошкіна О.С., Кордуба І.Б., Жукова О.Г., Маршалл Д.І. Методичні підходи до оцінки забруднення поверхневих водних об’єктів в зоні дії гірничо-видобувних підприємств (на прикладі Донецько-Придніпровського регіону). Екологічна безпека та збалансоване природокористування – 2021. – Вип. 39. – С. 69 – 75.

– Vashchenko V., Skalozubov V., Voloshkina O., Korduba I., Dudarev I., Hayo H., Zhukova O., Hryb V. Stipulating the radioecological impact of consequences of accidents at nuclear power facilities. Ukrainian Journal of Ecology, 2021, 11(10), 24-27. doi: 10.15421/2021_314

– Vashchenko V., Korduba I., Zhukova O. Technological and operating features of the ar-1000 reactors generation iii+ and small modular reactors mr-160. Екологічна безпека та природокористування. – № 4 (40), 2021. – С. 149-156

Публікації 2020

– Ващенко В., Антонов А., Лоза Є., Кордуба І., Капуста Т. Перспективи впровадження плазмової технології перероблення небезпечних відходів, ХII Міжнародна науково-технічна конференції «Проблеми екології та енергозбереження». 2020, Миколаїв. С. 119.

Hunchenko, O.Voloshkina, O.Korduba, I.Kravchenko, M.Stefanovych, P. The conceptual framework of sustainable development and the role of environmental and technogenic safety in achieving it. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2020, 907(1), 0120801.

Voloshkina E., Efimenko V., Zhukova O., Korduba I., Shovkivska V. Visual modeling of the landslide slopes stress-strain state for the computer-aided design of retaining wall structures. 2021 IEEE 16th International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems, CADSM 20 (SCOPUS).

Публікації 2019

– Бондар О.І., Ващенко В.М., Азаров С.І., Сидоренко В.Л., Лоза Є.А., Кордуба І.Б., Тарасов В.О., Улицький О.А., Єрмаков Є.М., Патлашенко Ж.І., Луньова О.В Чорнобиль четверте десятиліття: монографія. – Київ: Державна екологічна академія післядипломної освіти – 2019 р.

Публікації 2018

Кордуба І.Б., Ващенко В. М., Лоза Є. А., Патлашенко Ж. І., Банніков О. О. Нові можливості космічного дистанційного зондування вивалів лісу смерчами на території України// Екологічна безпека. – 2018. – №26(2). – С. 20-25. Аналіз карт Global Forest Watch, описання особливостей вивалів лісу, спричинених смерчами.

Кордуба І.Б., Ващенко В.М., Шпиг В.М., Лоза Є.А., Патлашенко Ж.І., Банніков О.О., Кризська Ю.М. Смерчі на території України та їх екологічна небезпека// Науково-практичний журнал “Екологічні науки”, Державна екологічна академія, 2018, – №2(21), – с.5-10.

Кордуба І. Б. Статистика смерчів на території України на основі нових даних / Ващенко В. М., Лоза Є. А., Патлашенко Ж. І., Банніков О. О., Кризська Ю. М. // Геофізичний журнал. – 2018. – Vol 40, No 3. – С. 199-213.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram