Корисні посилання МОТП

Освітній сайт університету
Електронний каталог бібліотеки університету
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Доступ до бази Web of Science для здобувачів КНУБА безкоштовно з IP адреси університету
Доступ до бази Scopus для здобувачів КНУБА безкоштовно з IP адреси університету
Як підібрати журнал для публікації в Sсopus?
Як вибрати наукове видання?
Перелік наукових фахових видань України (категорія «А» та «Б»)
Open Ukrainian Citation Index
Open Science in Ukraine
Пошук наукового журналу для публікації через SJR
Реєстрація в ORCID
Міжнародні освітні програми та конференції за кордоном
Круглий стіл “Академічна доброчесність в освітньому середовищі: виклики та практики”
Міжнародні заходи
Міжнародні гранти, наукові та освітні програми
Співпраця за програмою “Подвійний диплом” / Double diploma
Міжнародна академічна мобільність / International mobility
Запрошення на наукові конференції для здобувачів освіти та науковців
Наукові фахові видання КНУБА за спеціальністю «Галузеве машинобудування»

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram