КОРОТКИХ Юлія Анатоліївна

Коротких Юлія Анатоліївна – асистент кафедри інформаційних технологій проектування та прикладної математики.

korotkykh.iua@knuba.edu.ua
(044) 241-54-02, внутр. 4-02, кімната 366в

     Загальна інформація. Освіта

У 1993 р. закінчила Слов`янський державний педагогічних інститут, фізико-математичний факультет за  спеціальністю „математика” кваліфікація  ” вчитель математики, інформатики та обчислювальної техніки”.

Працює в КНУБА з 1995 р

Науково-педагогічний стаж 18 років.

Документи підвищення кваліфікації та міжнародної діяльностіі

Досягнення у професійній діяльності, які зараховуються за останні п’ять років

    

Перелік навчальних дисциплін

 1. «Вища математика» для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 191.
 2.  «Математика» для студентів Іго-2го курсу денної форми навчання спеціальності 133 «Галузеве машинобудування. Інженерна механіка», 131 «Прикладна механіка. Інженерія логістичних систем».
 3. «Вища та прикладна математика» 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Товарознавство і комерційна діяльність».
 4. «Математичний аналіз» для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності  123 «Комп`ютерна інженерія»

Науково-методична робота

Автором опубліковано біля 20 наукових і методичних робіт.

Напрями наукової діяльності

На кафедрі ведуться наукові дослідження в рамках комплексної теми ”Моделі і методи автоматизованого управління системою комплексної безпеки будівель ” за напрямом: розробка математичних моделей проектування і управління системою комплексної безпеки будівель.

Публікації 2021

1.Забарило О.В., Коротких Ю.А. Застосування методу сплайн-апроксимації при дослідженні вільних коливань тонкостінних будівельних конструкцій.  VIII міжнародна науково-практична конференція «Управління розвитком технологій. Інформаційні технології розвитку змісту освіти. К: КНУБА, 2021. С.59-60

http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2020/11/8_%D0%86%D0%A2_%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8_21.pdf

2. Серпінська О.І., асистент, Коротких Ю.А., асистент,   Забарило О.В., к.т.н., доцент. МЕТОДИ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ НА ОСНОВІ НЕЧІТКИХ МНОЖИН ПЕРШОГО І ДРУГОГО ТИПУ. 2021. ІІ Науково-практична конференція «Розподілені програмні системи і технології». Листопад 19, 2021, Київ, КНУБА, с.27.

http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2021/11/2021__РПСіТ_Тези_2022.pdf

3. Nataliia Poltorachenko, Yuliia Korotkykh, Anastasiia Brusovtsova. До питання невизначеності інформації на початкових етапах проектування інженерних мереж. International scientificpractical conference of young scientists “Build-Master-Class-2021“. К.:КНУБА, 2021. С. 174-175.

https://www.bmc-conf.com/ua/

Публікації 2022

 1. Zabarylo A., Korotkikh Y., Zabarylo P. Methods of modeling car flows on tne road network. ІІІ-тя Міжнародна науково-практична конференція «Розподілені програмні системи і технології».  2022, Київ, КНУБА, C.37

  https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2022/12/2022_%D0%A2%D0%95%D0%97%D0%98_%D0%A0%D0%9F%D0%A1%D0%A2.pdf

 2. Забарило О.В., Серпінська О.І., Коротких Ю.А. Класифікація технічного стану обєктів будівництва з використанням комбінованих методів кластеризації. IІІ-тя Міжнародна науково-практична конференція «Розподілені програмні системи і технології».  2022, Київ, КНУБА, C.47

  https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2022/12/2022_%D0%A2%D0%95%D0%97%D0%98_%D0%A0%D0%9F%D0%A1%D0%A2.pdf

 3. Забарило О.В., Коротких Ю.А., Забарило П.О. Методи обгрунтування необхідності реконструкції дорожньої мереж. XIV Всеукраїнська наукова конференція “Сучасна архітектурна освіта. Архітектура – Дизайн – Мистецтво України: відновлення, реконструкція, реставрація”, листопад

Публікації 2024

 1.  О.В. Доля, О.В. Забарило, Ю.А.Коротких, Ю.В. Рябчун. Вища математика: Модуль 1 (ЗМ 1, ЗМ 2). Лінійна алгебра та векторний аналіз. Диференціальне   числення  функції  однієї та багатьох змінних. Методичні вказівки  до виконання самостійних та  індивідуальних робіт.  К.:  КНУБА, 2024.– 92 с.
 2. Забарило, О. В., Коротких, Ю. А., Забарило, П. О. (2024). Роль моделювання транспортних потоків у вирішенні актуальних транспортно-планувальних проблем України. Управління розвитком складних систем, (57), 157–163. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2024.57.157-163
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram