Козирєв Артем В’ячеславович / Kozyrev Artem

Доктор технічних наук, професор.

e-mail: kozyriev.av@knuba.edu.ua

Тел: …; внутр. …; кімната 287, б

https://orcid.org/0000-0003-1986-1508

Профіль в наукометричній базі Web of Science

Профіль в наукометричній базі Scopus

Профіль в Google Scholar

Профіль в Researchgate

Освіта:

В 2006 закінчив Київський національний університеті імені Тараса Шевченка за спеціальністю хімія (фізична хімія).

В 2010 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.04 – фізична хімія. Тема дисертації: «Закономірності утворення фаз і діаграм стану системи B-Mg-MgO при тиску 2 ГПа».

В 2020 році захистив докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство. Тема дисертації: «Наукові засади термобаричного формування наноструктури матеріалів електротехнічного призначення на основі MgB2 з високим рівнем надпровідних властивостей».

В 2021 році присвоєно вчене звання доцента по кафедрі хімії.

Приймав участь в різних міжнародних науково-технічних конференціях. Є автором 160 наукових та методичних робіт, зокрема 66 статей (46 входять до наукометричної бази Scopus, індекс Хірша – 11), 8 патентів.

Працює в КНУБА з 2010 року. З 2021 року обіймає посаду професора. Гарант освітньо-професійної програми «Новітні технології та дизайн сучасних стінових і оздоблювальних матеріалів» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія»

Загальна інформація:

Загальний стаж роботи 15 років. Науково-педагогічний стаж 10 років.

З 2010 року працює в КНУБА на кафедрі хімії, з 2012 року – на посаді доцента, з 2021 року – на посаді професора.

Перелік навчальних дисциплін:

 1. Неорганічна хімія (192 «Будівництво та цивільна інженерія»).
 2. Органічна хімія (192 «Будівництво та цивільна інженерія»).
 3. Фізична хімія тугоплавких силікатних і неметалічних матеріалів (161 «Хімічні технології та інженерія»).

Науково-методична робота:

Автором опубліковано 148 наукових праць, серед яких 64 статті, 8 авторських свідоцтв і патентів на винахід та корисну модель (в т.ч. 44 статті в наукометричній базі Scopus, індекс Хірша – 10).

Напрями наукової діяльності: синтез та спікання керамічних і металокерамічних матеріалів, корозія металів і кераміки, тугоплавкі матеріали, фазові рівноваги та діаграми стану.

Наукова діяльність:

 1. Manufacturing, Structure, Properties of MgB2-Based Materials / Prikhna T., Eisterer M., Kozyrev A. et al. // Journal of Superconductivity and Novel Magnetism. – 2019. – Vol. 32, N. 10. – P. 3115-3120
 2. Kozyrev A. Mechanical Properties of MgB2-based Superconductive Materials / Kozyrev // Journal of Superhard Materials. – 2019. – Vol. 41, N. 3. – P. 210-212.
 3. Correlations between superconducting characteristics and structure of MgB2-Based materials, ab-initio modeling / T.A. Prikhna, M. Eisterer, M. Rindfleisch, V.V. Romaka, M. Tomsic, V.E. Moshchil, M.V. Orlovsky, M.V. Karpets, V.B. Sverdun, S. Ponomaryov, A.V. Shaternik, A.V. Kozyrev // IEEE Transactions on Applied Superconductivity. – 2019. – Vol. 29, Is. 3. – Р. 1-7.
 4. Structure and Properties of Magnesium Diboride and the Effect of Additions / T. Prikhna, M. Eisterer, А. Kozyrev et al. // Materials Science Forum – 2018. – Vol. 915. – p. 65-70.
 5. Pinning in high performance MgB2 thin films and bulks: Role of Mg-B-O nano-scale inhomogeneities / T. Prikhna, A. Shapovalov, M. Eisterer, V. Shaternik, W. Goldacker, H. W. Weber, V. Moshchil, А. Kozyrev, V. Sverdun, V. Boutko, G. Grechnev, A. Gusev, V. Kovylaev, A. Shaternik // Physica C: Superconductivity and its applications. – 2017. – Vol. 533. – P. 36-39.
 6. Study of MAX phase-based compacts obtained by shock-wave loading method Sudnik L., Luchenok A., Kaladkevich Y., Tkachuk V., Prikhna T., A. Kozyrev. Springer Proceedings in Physics. – 2017. – Vol. 195. – P. 327-333
 7. Processing of bulk MgB2 superconductors for application in fault current limiters / T. Prikhna, V. Sokolovsky, V. Meerovich, M. Eisterer, A. G. Mamalis, A. Kozyrev, W. Gawalek, V. Moshchil, V. Sverdun, H.W. Weber, V. Kovylaev, W. Goldacker, M. Karpets, T. Basyuk, M. Z. Wu, N. Sergienko // Materials Science Forum. – 2016. – 856. – Р. 32-37
 8. А. Kozyrev. Effect of temperature and pressure to pinning centers in bulk MgB2 under high pressure / A. Kozyrev // Low Temperature Physics. – 2014. – Vol. 40, № 8. – Р. 752-755
 9. Temperature-pressure induced nano-structural inhomogenities for vortex pinning in bulk MgB2 of different connectivity / T. Prikhna, M. Eisterer, H. Weber, W. Gawalek, V. Kovylaev, M. Karpets, V. Moshchil, A. Kozyrev, T. Basyuk, X. Chaud, W. Goldacker, V. Sokolovsky, J. Noudem, A. Borimskiy, V. Sverdun, E. Prisyazhnaya // Physica C: – 2014. – Vol. 503. – Р. 109-112.
 10. The effect of high-pressure synthesis on flux pinning in MgB2-based superconductors / T. Prikhna, W. Gawalek, M. Eisterer, H. Weber, M. Monastyrov,V. Sokolovsky, J. Noudem, V. Moshchil, M. Karpets, V. Kovylaev, A. Borimskiy, V. Tkach, A. Kozyrev, R. Kuznietsov, J. Dellith, C. Shmidt, D. Litzkendorf, F. Karau, U. Dittrich, M. Tomsic Physica C. – 2012. – 479. – P. 111-114.

2023

 1. Hrechanyuk V. H., Hrechanyuk M. I., Shapovalov V. O., Kozyryev A. V., Hrechanyuk I. M., Koval’chuk Yu. I., Matsenko O. V., Vitovets’ka T. V. Effect of Niobium Carbide on Corrosion Resistance and High-Temperature Oxidation Resistance of Copper-Based Materials Cu–NbC. Metallofiz. Noveishie Tekhnol. 2023, vol. 45, No. 12, pp. 1473–1484. https://doi.org/10.15407/mfint.45.12.1473
 2. Grechanyuk V., Grechanyuk I., Kozyrev A., Matsenko A., Chornovol V., Kovalchuk Y. (2023). Metal-Based Nanocrystalline Materials Condensed from the Vapor Phase. In: Fesenko, O., Yatsenko, L. (eds) Nanostructured Surfaces, Nanocomposites and Nanomaterials, and Their Applications. NANO 2022. Springer Proceedings in Physics, vol 296. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-42704-6_10
 3. Grechanyuk V., Grechanyuk M., Chornovol V., Kozyrev A., Kovalchuk Yu. (2023). Vapor-Condensed Composite Materials Ni–Al2O3, NiCr–Al2O3 with Oxide Nanophase. In: Fesenko, O., Yatsenko, L. (eds) Nanostructured Surfaces, Nanocomposites and Nanomaterials, and Their Applications. NANO 2022. Springer Proceedings in Physics, vol 296. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-42704-6_15
 4. Grechanyuk I.M., Grechanyuk V.G., Kozyrev A.V., Chornovol V.O., Matsenko A.V. Titanium-based alloys with a silicide nanophase / INTERNATIONAL RESEARCH AND PRACTICE CONFERENCE “NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS” The NANO-2023, 16-19 of August, 2023, Bukovel (UKRAINE), Abstract book.

2022

 1. Фізична хімія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів. Конспект лекцій для студентів спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» / уклад.: А.В. Козирєв. – Київ: КНУБА, 2022. – 96 с.
 2. М.I. Гречанюк, В. Г. Гречанюк, В. А.Шаповалов,I. М. Гречанюк, О. В. Маценко, A. В. Козирєв, В. І. Гоц. Масивні мікропористі композити, конденсовані з парової фази // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. – 2022, т. 20, № 4, сс. 883–894.
 3. Фізична хімія тугоплавких неметалевих i силікатних матеріалів: методичні вказівки до написання курсової роботи / уклад.: А.В. Козирєв, І.М. Гречанюк. – Київ: КНУБА, 2022. – 16 с.
 4. Фізична хімія тугоплавких неметалевих i силікатних матеріалів: методичні вказівки до виконання лабораторних і практичних робіт / уклад.: А.В. Козирєв, І.М. Гречанюк. – Київ: КНУБА, 2022. – 40 с.
 5. Grechanyuk V., Grechanyuk M., Chornovol V., Kozyrev A., Kovalchuk Yu. Vapor-condensed composite materials Ni-Al2O3, NiCr-Al2O3 with oxide nanophase International Research and Practice Conference: Nanotechnology and Nanomaterials (NANO-22), 25-27 August 2022, Lviv, Ukraine, P. 343.
 6. Grechanyuk V., Kozyrev A., Grechanyuk I., Matsenko A., Kovalchul Yu. Metal-based nanocrystalline materials condensed from the vapor phase International Research and Practice Conference: Nanotechnology and Nanomaterials (NANO-22), 25-27 August 2022, Lviv, Ukraine, P. 329.
 7. В. Г. Гречанюк, М. І. Гречанюк, В. О. Чорновол, А. В. Козирєв, В. І. Гоц, О. В. Маценко, В. А. Куліченко, Т. Д. Грабіна, Ю. І. Козирєва Нанокристалічні матеріали на основі міді та молібдену. Металофізика і новітні технології. – 2022. – Вип. 44, № 7. – С. 927-942.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram